Bläddra
Sökresultat för Pierre Guillet de Monthoux... Rensa filter?

av: Pierre Guillet de Monthoux

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Det sublimas konstnärliga ledning kom ut 1993 och var då något nytt på området böcker om företagsledning. Det var egentligen föga förvånande. Pierre Guillet de Monthoux är en trendkänslig forskare och författare som alltid verkar på områden som ingen intresserar sig för samtidigt som han gör det, men när skarorna har…
Köp här

Isbn: 9789189449176

Utgivningsår: 19930915

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Pierre Guillet de Monthoux

Pierre Guillet de Monthoux är teknologie doktor och docent vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. “Doktor Kant och den oekonomiska ratinaliseringen” är en fristående fortsättning på författarens bok “Handling och existens” från 1978.
Köp här

Isbn: 9789173740111

Utgivningsår: 19810101

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Bengt Kristensson Uggla, Pierre Guillet de Monthoux, Bino Catasús, Anders Grönlund

Kategorier: Historia och arkeologi
Plötsligt har vi fått en ny försvarsdebatt! Positionerna i debatten ser inte ut som tidigare när kartorna över världen och samhället håller på att ritas om i grunden. Hur har det blivit såhär? Och varför har frågor om försvaret blivit ett slagfält där så många av samtidens frågor tycks konvergera? Frågorna ställs…
Köp här

Isbn: 9789173590099

Utgivningsår: 20080829

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Pierre Guillet de Monthoux

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Inom företagsekonomi och management talar man alltmer om att estetik, konst och kultur kan vara en bas för företagandet, i lika hög grad som teknologi och naturvetenskap. Till exempel när det gäller att skapa nya produkter och verksamheter. Konsten kan visa vägen både internt (organisation, företagsledning och…
Köp här

Isbn: 9789173744409

Utgivningsår: 19980501

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Pierre Guillet de Monthoux

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Företagsekonomi Företagsekonomi och management Nationalekonomi
Anarkoexistensiell analys av projekt, företag och organisation När en groda som liknar Jean Paul Sartre dyker upp ur Bakunins badkar inser du att Företag betyder Handling för frihet och att Projekt innebär en riskfylld revolt mot orättvisor. Engagemang är grundbulten i företagsekonomin och anarkisternas och…
Köp här

Isbn: 9789188383822

Utgivningsår: 20210226

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Pierre Guillet de Monthoux

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Stravan mot ordning hittar man ocksa i Foretagshandlingens varldar. Lagar, regler och maximer forvandlar Bor till Ar det vet bade juristerna och de praktiska filosoferna. Det kan handla om Etik som stravar efter att visa vilka handlingar som ar goda eller onda. Den naturliga handlingens varld tyglas till en…
Köp här

Isbn: 9789188383839

Utgivningsår: 20211006

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Pierre Guillet de Monthoux

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Filosofi Filosofi och religion Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Stravan mot ordning hittar man ocksa i Foretagshandlingens varldar. Lagar, regler och maximer forvandlar Bor till Ar det vet bade juristerna och de praktiska filosoferna. Det kan handla om Etik som stravar efter att visa vilka handlingar som ar goda eller onda. Den naturliga handlingens varld tyglas till en…
Köp här

Isbn: 9789188383839

Utgivningsår: 20211006

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Bengt Gustavsson, Maria Frostling-Henningsson, Christina Garsten, Richard Gatarski, Pierre Guillet de Monthoux, Evert Gummesson, Sören Häggqvist, Magnus Sverke, Per-Johan Ödman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällvetenskapligt kunskaps- och forskningsarbete präglas av komplexitet och mångtydighet. Mångfald i angreppssätt är och bör därför vara forskningens ledstjärna. Boken är ett steg i riktningen att gå djupare på olika syn- och förfaringssätt inom området och ta fram huvudprinciperna inom olika metoder. Ämnena som…
Köp här

Isbn: 9789144064703

Utgivningsår: 20100118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA