Bläddra
Sökresultat för Rafael Lindqvist... Rensa filter?

av: Björn Blom, Stefan Morén, Lennart Nygren, Sten Anttila, Bengt Börjeson, Berth Danermark, Peter Dellgran, Staffan Höjer, Stina Johansson, Hildur Kalman, Rafael Lindqvist, Lars Oscarsson, Marek Perlinski, Peter Solberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under 2000-talet har det skett en markant förändring i synen på socialt arbete. Det är idag en självklarhet för socialarbetare att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är egentligen tillförlitlig och relevant kunskap inom detta fält och hur ska man förhålla sig till kunskapsbegreppet? I denna…
Köp här

Isbn: 9789127134065

Utgivningsår: 20130527

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Rafael Lindqvist, Urban Markström, David Rosenberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Våra föreställningar om människor med psykisk ohälsa har förändrats mycket under de senaste decennierna. Mycket förenklat kan man säga att man gått från att tala om personer med psykisk sjukdom till att tala om personer med psykiska problem i termer av funktionshindrade. Det är dock inte bara våra attityder som ändrat…
Köp här

Isbn: 9789140665973

Utgivningsår: 20100211

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Funktionshindrade i välfärdssamhället handlar om funktionshindrades livsvillkor på några centrala områden: arbete och försörjning, vård, omsorg och utbildning, men också om funktionshindrades roll som samhällsmedborgare med anspråk på delaktighet och inflytande. Bokens fokus ligger till stor del på välfärdssystemets…
Köp här

Isbn: 9789140670854

Utgivningsår: 20091207

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Sociologi Sociologi och antropologi
Boken handlar om hur sociala rättigheter och skyldigheter förändrats som ett resultat av de senaste årens aktiverings- och socialpolitik riktad till långvarigt sjuka. Temat berör det sociala medborgarskapets innebörder i den rådande välfärdspolitiken – en politik som lägger allt större ansvar på den enskilda individen.…
Köp här

Isbn: 9789198420333

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Égalité bokförlag, Publit

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Funktionshindrade i välfärdssamhället handlar om funktionshindrades livsvillkor på några centrala områden: arbete och försörjning, vård, omsorg och utbildning, men också om funktionshindrades roll som samhällsmedborgare med anspråk på delaktighet och inflytande.Bokens fokus ligger till stor del på…
Köp här

Isbn: 9789140682161

Utgivningsår: 20121128

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist, Urban Markström, David Rosenberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Våra föreställningar om människor med psykisk ohälsa har förändrats mycket under de senaste decennierna. Det är dock inte bara våra attityder som ändrat karaktär utan också det sociala stödsystemet och dess olika insatser för den här gruppen. Psykiatrireformen 1995 hade som utgångspunkt att personer med psykiskt…
Köp här

Isbn: 9789140688392

Utgivningsår: 20141014

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Funktionshindrade i välfärdssamhället handlar om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning på några centrala områden: arbete och försörjning, vård, omsorg och utbildning, men också om anspråk på delaktighet, inflytande och ett aktivt medborgarskap för att hantera de funktionshindrande barriärer som samhället…
Köp här

Isbn: 9789140695901

Utgivningsår: 20170704

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist, Klas Borell, Lars Evertsson, Ove Grape, Agneta Hugemark, Roine Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samtliga sex författare till denna antologi är knutna till sociologisk forskning. Den övergripande problemställningen handlar om förskjutningar inom vårt lands välfärdspolitik – från 1960-talets centralstyrda program fram till senare decenniers mer decentraliserade former. Efter en inledande orientering och ett…
Köp här

Isbn: 9789144014319

Utgivningsår: 19980608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Lars Evertsson, Torsten Björkman, Mats Lindell, Lisbeth Lundahl, Lars Pettersson, Rafael Lindqvist, Kenneth Abrahamsson, Ingela Schånberg, Helén Strömberg, Jonas Olofsson, Magnus Svensson, Marita Larsson, Antony Lindgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144013923

Utgivningsår: 20001003

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helén Strömberg, Marita Larsson, Rafael Lindqvist, Torsten Björkman, Ingela Schånberg, Lisbeth Lundahl, Jonas Olofsson, Lars Pettersson, Lars Evertsson, Antony Lindgren, Bengt Klefsjö, Jan Johansson, Kenneth Abrahamsson, Mats Lindell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vilken betydelse har yrkesutbildningen ur välfärdsynpunkt, för professionaliseringsmönster och för könsarbetsdelning på arbetsmarknaden? På vilket sätt bidrar yrkesutbildningen till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och vilket inflytande har arbetsmarknadens parter haft över yrkesutbildningen? Detta är…
Köp här

Isbn: 9789144024417

Utgivningsår: 20001003

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Mats Franzén, Bengt Furåker, David Gaunt, Ted Goldberg, Karin Helmersson Bergmark, Haakon Leiulfsrud, Rafael Lindqvist, Anna Meeuwisse, Hans-Edvard Roos, Peter Sohlberg, Haluk Soydan, Sune Sunesson, Henrik Tham, Hanns von Hofer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällsproblem är en presentation av tillståndet i det svenska samhället idag. Boken ger inte bara en belysning av olika sociala problem utan visar även på komplexiteten i de samhälleliga processer som ligger bakom dessa. Författarna är femton högt meriterade forskare och lärare vid universitet och högskolor i…
Köp här

Isbn: 9789144057385

Utgivningsår: 20091208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist, Carita Bengs, Nils Eriksson, Lars Evertsson, Ove Grape, Micael Nordenmark

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Temat för denna bok är att sjukdom och arbetsoförmåga kan ses som kulturellt definierade fenomen påverkade av arbetslivsvillkor, medicinsk kunskap och utformningen av sociala bidragssystem. Även normer och värderingar om kroppsideal och livsstil bidrar till att forma våra föreställningar om hälsa och sjukdom. Boken…
Köp här

Isbn: 9789144100630

Utgivningsår: 20051219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Lindqvist, Rafael Lindqvist

Köp här

Isbn: 9789140648044

Utgivningsår: 20070906

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189140097

Utgivningsår: 20000201

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok ger en ingående skildring av den svenska sjukförsäkringens utveckling från en folkrörelse av frivilliga sjukkassor till ett generellt välfärdsprogram. Författaren behandlar olika orsaker till denna omvandling och vilka aktörer som varit pådrivande. I centrum står också frågorna om försäkringssystemets…
Köp här

Isbn: 9789179240547

Utgivningsår: 19900901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC