Bläddra
Sökresultat för Richard Ohlsson... Rensa filter?

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Yrkesetiska frågor intresserar och engagerar; det märks inte minst när diskussionen appliceras på bibliotekariens vardag. Att vara verksam som bibliotekarie är en kvalificerad professionell uppgift, som kräver en rad yrkesmässiga ställningstaganden. Dessa bygger i vissa fall på metodisk kunskap om yrket men också på en…
Köp här

Isbn: 9789198435535

Utgivningsår: 20180426

Utgivare: Solvändan Förlag, Scandbook

Mediatyp: BC

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Konst Musik Musiker, sångare och grupper
Tomas Andersson Wij har sedan debuten med skivan Ebeneser 1998 visat att han är en unik röst i svenskt musikliv. När han tilldelades 2013 års Taubestipendium beskrev juryn honom som en rockpoet som med uppfriskande allvar framhärdar med dygder som musikalisk noggrannhet, tematisk räckvidd och existentiellt djup. I…
Köp här

Isbn: 9789187291517

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Lindelöws bokförlag

Mediatyp: BB

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Varför ser bibliotekariestereotypen ut som den gör och vad kan vi göra åt det? Bilden av bibliotekarier som lite småtråkiga, introverta och glasögonprydda personer som lever för och genom sina böcker är en lika seglivad som missvisande stereotyp. Trots att den saknar belägg i verkligheten, fortsätter den att prägla…
Köp här

Isbn: 9789170187537

Utgivningsår: 20130806

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: kungligheter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Historia Historia och arkeologi
500 år sedan han sa: “Se, jag är tillbaka!” Gustav Vasa landsteg på Stensö udde den 31 maj år 1520. Efter några år i ofrivillig exil var den blivande regenten tillbaka på svensk mark för att inleda sitt befrielseverk. År 2020 är det 500 år sedan denna historiskt betydelsefulla tilldragelse, som på flera…
Köp här

Isbn: 9789198541045

Utgivningsår: 20200309

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BB

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Det som i alla tider har sporrat människor att ägna sig åt filosofi är tvivlet och det de önskat uppnå är visshet. I det avseendet skiljer sig inte dagens filosofer från de som levt och verkat i andra tider. Det är utgångspunkten i den här boken, som på ett lättillgängligt men för den skull inte ytligt sätt guidar…
Köp här

Isbn: 9789170187605

Utgivningsår: 20131120

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Alla böcker är lika men en del böcker är mer lika än andra. Det är utgångspunkten i den här boken, där författaren argumenterar för att en skönlitterär kanon är kanon och att vissa böcker är kvalitativt bättre än andra. Detta betyder inte att det är finare att läsa Franz Kafka och Virginia Woolf än Robert Ludlum och…
Köp här

Isbn: 9789170187445

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer Musiker, sångare och grupper Populärmusik
Under årens lopp har jag sett Bruce Springsteen vid åtskilliga tillfällen och på flera olika platser men ingenstans har upplevelsen varit lika stark som på Ullevi. En del av förklaringen till detta ligger säkert i att det var där jag såg honom för första gången. Men minst lika viktigt är stämningen på och runt arenan.…
Köp här

Isbn: 9789198249378

Utgivningsår: 20160525

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BC

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Populärfilosofi
Behovet av filosofins sätt att ifrågasätta och kritiskt granska är idag större än på länge. Inte minst för att vår samtid översvämmas av påståenden och tyckanden som behöver ges motstånd. Vi, folket, får allt svårare att bjuda detta motstånd, tänka kritiskt och formulera verkligt hållbara ståndpunkter. Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789198281842

Utgivningsår: 20161020

Utgivare: 33 sidor

Mediatyp: BC

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Läsaren kommer att se Kalmar genom mina ögon, och det är ett synfält som av naturliga skäl präglas av mina upplevelser och erfarenheter. Staden är , som Anders Johansson skriver i En tid i Kalmar, ett säreget offentligt rum som de flesta som bor där har bestämda åsikter om. Detta gäller även undertecknad, vilket…
Köp här

Isbn: 9789198435559

Utgivningsår: 20180727

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198373714

Utgivningsår: 20170315

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BB

av: Richard Ohlsson

Denna bok är efterlängtad av alla bibliotekarier som möter gymnasieelever som i sina kursböcker inte hittar den information de söker för sina arbeten. Här redogörs för olika filosofers tankar och idéer utan att varken vara för tunn och ytlig eller för tung och abstrakt. Boken har en inledande artikel om ämnet filosofi,…
Köp här

Isbn: 9789170186158

Utgivningsår: 20080326

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Kompositörer och låtskrivare Konst Musik
Hur man kan använda rocktexter som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen? Precis som traditionell poesi förmedlar dessa texter med mycket små medel en upplevelse, känsla, tanke eller historia. Faktum är att sångtexterna som fenomen under de senaste decennierna flyttat fram sina positioner på den traditionella…
Köp här

Isbn: 9789170186448

Utgivningsår: 20090327

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av: Janne Adeen, Richard Ohlsson

Bruce Springsteen: 16 album är ingen biografi i traditionell bemärkelse. Den består av personliga analyser av Bruce Springsteens studioalbum från 1973 års Greetings from Asbury Park, N.J. till Magic från 2007. Författarna har, som så många svenskar, vuxit upp, blivit vuxna och medelålders med Bruce Springsteens musik.…
Köp här

Isbn: 9789185379156

Utgivningsår: 20080610

Utgivare: Lindelöws bokförlag

Mediatyp: BB

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Yrkesetiken har kommit allt mer i förgrunden inom bibliotekariekåren. Detta ställer nya krav på biblioteket som institution och bibliotekarieyrket som profession. Bibliotekarieyrket har i likhet med många andra professioner fått anpassa sig till en rad nya villkor, såsom krympande ekonomiska ramar, plattare…
Köp här

Isbn: 9789170185922

Utgivningsår: 20071015

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186690632

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Det här är en bok om böcker. Tio moderna filosofiska klassiker, som på olika sätt påverkat sin samtid och framtid, presenteras på ett enkelt och intresseväckande sätt. Avsikten är inte att skapa en filosofisk kanon utan att tillgängliggöra ett antal betydelsefulla böcker för en bredare publik. Här finner man t.ex.…
Köp här

Isbn: 9789170186769

Utgivningsår: 20100322

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC