Bläddra
Sökresultat för Rikard Bengtsson... Rensa filter?

av: Rikard Bengtsson, Linda Gröning, Ola Zetterquist, Ian Manners, Hans-Åke Persson

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Att förstå den Europeiska unionen – var den har sina rötter och hur den fungerar – är inte det lättaste. Ändå är det en absolut nödvändig kunskap att tillägna sig för att som enskild individ kunna navigera i dagens Europa.Läs merSyftet med denna bok är att beskriva, begripliggöra och analysera det europeiska projektet…
Köp här

Isbn: 9789147096695

Utgivningsår: 20130111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jakob Gustavsson, Jonas Tallberg, Karin Aggestam, Jan Joel Andersson, Rikard Bengtsson, Ulf Bjereld, Annika Björkdahl, Karin Bäckstrand, Lisa Dellmuth, Marie Demker, Kjell Engelbrekt, Magnus Ericson, Johan Eriksson, Martin Hall, Eva Hansson, Karl Magnus Johansson, Thomas Jonter, Sara Kalm, Catarina Kinnvall, Annica Young Kronsell, Charles Parker, Alexa Robertson, Eric Stern, Fredrik Söderbaum, Anders Uhlin

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i…
Köp här

Isbn: 9789144139463

Utgivningsår: 20210820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rikard Bengtsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Europeiska unionen (EU) är den viktigaste politiska samarbetsorganisationen i Europa. EU-medlemskapet har långtgående konsekvenser för medlemsstaterna och EU:s betydelse i omvärlden förefaller öka. Samtidigt brottas unionen med problem vad gäller konkurrerande nationella intressen bland medlemmarna, högt uppskruvade…
Köp här

Isbn: 9789140666819

Utgivningsår: 20110110

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144008707

Utgivningsår: 20011113

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171509499

Utgivningsår: 20040524

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Hans E Andersson, Rikard Bengtsson, Matilda Broman, Karin Bäckstrand, Jonas Eriksson, Karl Magnus Johansson, Fredrik Langdal, Madelene Lindström, Malena Rosén Sundström, Henrik Sikström, Göran von Sydow, Jonas Tallberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Tolv forskare i statvetenskap och nationalekonomi analyserar det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009. De granskar den faktiska politikutvecklingen inom en rad områden och i vilken utsträckning svenska intressen realiserats. De problematiserar ordförandeinstitutionen i EU-systemet och bidrar därmed till en djupare…
Köp här

Isbn: 9789186203450

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC