Bläddra
Sökresultat för Riyadh Al-Baldawi... Rensa filter?

av: Riyadh Al-Baldawi

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Att skriva en bok om migration och anpassningsprocesser är ingen lätt uppgift. Varje immigrant och flykting har sin egen historia och det finns lika många upplevelser som det finns flyktingar och invandrare. Migration och anpassning utgår från människans upplevelser av de psykosociala förändringar som sker under och…
Köp här

Isbn: 9789144096445

Utgivningsår: 20140313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Riyadh Al-Baldawi

Kategorier: Migration, immigration och emigration Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Människor som flyr och försöker att anpassa sig till nya förhållanden i andra länder möter många komplexa situationer. Fokus i den här boken ligger på de prövningar som möter familjer från Mellanöstern under flykten och vid deras försök att anpassa sig i det nya landet. Att lämna sina rötter och fly ifrån sitt land är…
Köp här

Isbn: 9789144108629

Utgivningsår: 20170714

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: , Åsa Moberg, Sonja Levander, Gunnel Svedberg, Mårten Gerle, Anette Erdner, Annabella Magnusson, Mikael Sandlund, Magnus Karlsson, Riyadh Al-Baldawi

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik
Det lilla ordet »nej» innebär en av många etiska utmaningar i psykiatrisk vård. Med en etisk utmaning menas här svåra frågor som inte har några självklara, enkla eller entydiga svar.Nio författare* behandlar från olika perspektiv frågor om patientautonomi, livskvalitet och förhållandet mellan etik och offentliga…
Köp här

Isbn: 9789138325841

Utgivningsår: 20110906

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC