Bläddra
Sökresultat för Roddy Nilsson... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789188168405

Utgivningsår:20160601

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Robert Andersson, Roddy Nilsson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Kriminalpolitiken är idag ett mycket uppmärksammat område och en strategiskt viktig fråga för de politiska partierna. Lagstiftningen och de politiska åtgärderna – liksom den verksamhet som bedrivs av polis, åklagarmyndigheter, domstolar och kriminalvård – har en tydlig moralisk dimension, som handlar om såväl…
Köp här

Isbn: 9789147113125

Utgivningsår:20170428

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Roddy Nilsson

Historikern Roddy Nilsson analyserar i denna bok fängelsets roll i kriminalpolitiken från 1930-talet och ett halvsekel framåt. Två övergripande frågor står i centrum. Dels hur fängelset som företeelse förändrades mot bakgrund av välfärdsstatens framväxt och konsolidering, dels vilka aktörer, institutionella intressen…
Köp här

Isbn: 9789197903981

Utgivningsår:20130510

Utgivare: Égalité

Mediatyp: BC

av:Roddy Nilsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800 Social och politisk filosofi Strukturalism och poststrukturalism
Michel Foucault var en av 1900-talets mest inflytelserika samhällsteoretiker. Som tänkare arbetade han i skärningspunkten mellan olika vetenskapliga och kulturella traditioner, samtidigt som han ständigt ställde nya frågor kring vad det innebär att vara människa. Foucaults tänkande kring galenskap, makt, diskurs,…
Köp här

Isbn: 9789197657723

Utgivningsår:20080529

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

av:Roddy Nilsson, Marie Eriksson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Kvinnors våld har med undantag av barnamord inte fått någon större uppmärksamhet i forskningen, vare sig i samtiden eller historisk tid. Detta trots att kvinnors våldsutövande har varit vanligare än vad som antagits, och att kvinnor även kunnat uppträda lika aggressivt och våldsamt som män.   I Ilska, desperation och…
Köp här

Isbn: 9789188909558

Utgivningsår:20200714

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144013534

Utgivningsår:20031017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Sjöberg, Meri Alarcón, Henrik Alexandersson, Matilda Amundsen Bergström, Elisabeth Arwill-Nordbladh, Anneli Blom, Martin Dackling, Izabela A. Dahl, Daniel Ensted, Kerstin Gunnemark, Anna Gustavsson, Lars Hansson, Katarina A. Karlsson, Lena Larsson Lovén, Christian Lenemark, Pia Lundqvist, Linda Lövkvist, Roddy Nilsson, Tomas Nilsson, Birgitta Olinder, Cecilia Pettersson, Rachel Pierce, Astrid von Rosen, Avigail Rotbain, Irene Selsvold, Katarina Streiffert Eikenland, Johanna Thorelli, Helène Whittaker, Gunhild Vidén, Ingela Wiman, Ida Östenberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Allvarligt talat: Berättelser om livet utforskar det allvarliga från olika tider och sammanhang. Betydelsen av ordet allvarligt följer tre linjer. En rör människans existens, helt enkelt meningen med livet. I alla tider har denna fråga varit aktuell. En annan klargör hur sjukdom och död har gripit in i och vänt upp och…
Köp här

Isbn: 9789170612589

Utgivningsår:20180530

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av:Irene Andersson, Peter Aronsson, Per Bauhn, Christopher Collstedt, Jan Hjärpe, Anders Jarlert, Kenneth Johansson, Rickard Lagervall, Malin Lennartsson, Roddy Nilsson, Erling Sandmo, Maria Småberg, Birgitta Svensson

Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar återspeglar i hög grad den kultur och samtid de utspelar sig i. I Våldets mening diskuterar författarna våldet i den historiska verkligheten, i konsten, på museer och i litteratur. Det långa tidsperspektivet i boken ger tankeväckande…
Köp här

Isbn: 9789189116771

Utgivningsår:20040907

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Roddy Nilsson, Maria Vallström, Annika Berg, Katarina Bernhards, Marie Clark Nelson, Viktor Englund, Renée Frangeur, Staffan Förhammar, Lars Garpenberg, Karin Johannisson, Cecilia Riving, Frida Wikström

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kriminalvård och straff Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att bli omhändertagen av samhället är ett djupt ingrepp i en människas liv. De individuella mötena med anstalten uppmärksammas sällan, men i Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992. Genom…
Köp här

Isbn: 9789188168412

Utgivningsår:20161213

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA