Bläddra
Sökresultat för Roger Säljö... Rensa filter?

av: Kajsa Borg, Lars Lindström, Susanne Björkdahl Ordell, Kristin Boström, Inger Degerfält, Anna Ekström, Per Hartman, Peter Hasselskog, Marléne Johansson, Anna-Stina Lindén Ivarsson, Hans Persson, Mia Porko-Hudd, Roger Säljö, Hans Thorbjörnsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
“Att lära genom att skapa hör framtiden till, och slöjden har här ett unikt bidrag att lämna till människors utveckling” skriver professor Roger Säljö i denna bok. Här beskrivs hur en pedagogiskt upplagd slöjdundervisning kan ta sig uttryck i ett modernt samhälle. Men också bakgrunden till att slöjd blev…
Köp här

Isbn: 9789197659864

Utgivningsår: 20080414

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Människan är en flexibel varelse och hon kan lära sig en mängd fysiska och intellektuella färdigheter. En del av det vi kan, snappar vi upp i vardagen i familjen, i kamratkretsen och genom olika fritidsaktiviteter, annat tar vi till oss genom undervisning och systematiskt organiserad utbildning. Ju mer komplext…
Köp här

Isbn: 9789140688262

Utgivningsår: 20150105

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ulf P. Lundgren, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö, Anita Börlin, Gunnar Richardson, Olof Hülphers, Tomas Brytting

Köp här

Isbn: 9789144053653

Utgivningsår: 20080729

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Från förskolan, via grundskolan och gymnasiet, till olika former av vuxenutbildning deltar människan i pedagogiska verksamheter. I alla dessa sammanhang verkar läraren med kunskaper, engagemang, kreativitet och en genomtänkt syn på lärande. Lärande skola bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och…
Köp här

Isbn: 9789127118003

Utgivningsår: 20100816

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Mikaela Björklund, Gunnel Knubb-Manninen, Elina Lahelma, Gjert Langfeldt, Karin Linnanmäki, Fritjof Sahlström, Torbjörn Sandén, Jan Sjöberg, Kaj Sjöholm, Kristina Ström, Renata Svedlin, Tom Wikman, Elisabet Öhrn, Tomas Kroksmark, Pirjo Lahdenperä, Margareta Sandström, Roger Säljö, Päivi Häkkinen, Pertti Kansanen, Karin Rönnerman, Marja Kankaanranta

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är egentligen didaktik och allmändidaktik? Vad betyder de för undervisning och lärande i en postmodern värld där möten mellan kulturer blir allt vanligare, där internationella jämförelser av prestationer alltmer styr och där kunskapsutvecklingen i allt snabbare takt utmanar skolans arbete? Allmändidaktik är den…
Köp här

Isbn: 9789144057835

Utgivningsår: 20110505

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar, Gudrun Erickson, Eva Forsberg, Jan-Eric Gustafsson, Staffan Larsson, Sven-Eric Liedman, Christian Lundahl, Elisabet Nihlfors, Anders Nilsson, Daniel Pettersson, Stephan Rapp, Ingrid Pramling Samuelsson, Inga Wernersson, Anita Wester

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning. Boken belyser skolans historia och framväxt och ger en fördjupad blick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Tillsammans med en rad namnkunniga forskare och författare från flera universitet har redaktörerna för…
Köp här

Isbn: 9789127136021

Utgivningsår: 20140818

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Eva Hjörne, Roger Säljö

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Hur möts avvikande barn i skolan? Aspergers, damp, ADHD, dåliga hemförhållanden eller sinnesslö? Skolans kategorisering av "besvärliga" elever…
Köp här

Isbn: 9789172275591

Utgivningsår: 20080115

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789113028637

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Ingrid Carlgren, Rolf Ekman, Tomas Englund, Karin Fogelberg, Bernt Gustavsson, Peter Gärdenfors, Staffan Hygge, Bodil Jönsson, Anders Kjellberg, Caroline Liberg, Helen Melander, Ingrid Pramling Samuelsson, Ulla Runesson, Fritjof Sahlström, Roger Säljö, Moira von Wright

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vi vet alla vad lärande är. Vi har alla lärt oss massor. Ändå är det svårt att sätta fingret på detta fenomen, att beskriva och förklara det. Anser du att lärande är viktigt och något som sker i klassrummet? Anser du kanske att lärande sker i både stort och smått, i det lustfyllda och i allvarliga situationer? Oavsett…
Köp här

Isbn: 9789144068503

Utgivningsår: 20110413

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö, Eva Hjörne

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. I denna upplaga har vissa förändringar gjorts. Vi har fått en ny skollag som trädde i kraft 2011. Skollagen och dess förarbetens skrivningar om arbete med skolans elevhälsa har infogats. Det har också skett en utveckling vad gäller nya neurovetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789144095172

Utgivningsår: 20130829

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö, Ingrid Toshach Gustafsson, Febe Friberg, Bertil Gustafsson, Marianne Hansson Scherman, Cathrin Martin, Ulla Runesson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
En av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvården idag är att möta människor som måste lära sig leva med sjukdom. Alltså blir det en av personalens viktigaste uppgifter inom vården att hjälpa patienten hantera sin sjukdom på bästa sätt, men för att uppnå detta räcker det inte med att ge information till…
Köp här

Isbn: 9789144047904

Utgivningsår: 20090205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Kulturella förhållandens betydelse för lärandet är de flesta lärare väl medvetna om, men precis hur samspelet mellan lärande och omvärld går till klarläggs för första gången på svenska i…
Köp här

Isbn: 9789172274365

Utgivningsår: 20051011

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Roger Säljös nya bok är en brett upplagd exposé över människans förmåga att lära, utveckla hjälpmedel, minnas och föra kunskap…
Köp här

Isbn: 9789172274433

Utgivningsår: 20050830

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Sangeeta Bagga-Gupta (red.), Ann-Carita Evaldsson (red.), Caroline Liberg (red.), Roger Säljö (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Vad kännetecknar funktionell kunskap inom specifika literacy-praktiker? Hur kan denna kunskap göras tillgänglig? Hur utvecklas literacy-färdigheter i och utanför skolan? Vilken roll spelar digitala medier? I Literacy-praktiker i och utanför skolan presenterar en rad forskare studier kring olika…
Köp här

Isbn: 9789140684455

Utgivningsår: 20131126

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Olof Hülphers, Anita Börlin, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö, Göte Appelberg, Tomas Brytting

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144074696

Utgivningsår: 20111209

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Lars Owe Dahlgren, Ference Marton, Lennart Svensson, Roger Säljö

Köp här

Isbn: 9789172274372

Utgivningsår: 20060123

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Jenny Bergenmar, Lotta Bergman, Alexandra Borg, Thomas Götselius, Johan Jarlbrink, Maria Karlsson, Kristoffer Leandoer, Yvonne Leffler, Lars Melin, Jesper Olsson, Magnus Persson, Cecilia Pettersson, Marta Ronne, Ann Steiner, Fredrik Strömberg, Roger Säljö, Karin Taube, Staffan Ulfstrand, Johan Unenge, Ulrika Wolff

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Böcker, dagstidningar och tidskrifter har fortfarande ett fast grepp om svenska folket. De senaste årtiondenas medieutveckling har också inneburit att mycket läsning numera sker på skärmar av olika slag. Läsning kan innebära vidgade vyer och ökade kunskaper, insikt i hur andra människor handlar och tänker, svindlande…
Köp här

Isbn: 9789170611278

Utgivningsår: 20130626

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Ove Jobring, Roger Säljö, Urban Carlén, Göran Larsson, Gunnar Gillberg, Dick Aurell, Sven Bartilsson, Bosse Andersson, Martin Qvistgård, John Fürstenbach

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144061344

Utgivningsår: 20040507

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Leif Östman (red.), Roger Säljö (red.), Eva Lundqvist (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Vilka förväntningar gäller för läs- och skrivfärdigheter i det postindustriella informations- eller nätverkssamhället? I Scientific literacy presenterar en rad forskare studier kring literacy. Tidigare har literacy-begreppet varit kopplat till läsning och användning av skrift. Här används literacy, speciellt…
Köp här

Isbn: 9789140684431

Utgivningsår: 20131119

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Elisabet Jernström, Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna gedigna bok lyfter fram lärandet i situationer där människor befinner sig i sitt vardagliga arbete. Vitt skilda yrkesområden beskrivs. Lärandet sker när man kanske minst anar det, och på platser där man befinner sig för att i första hand göra något annat än att just lära sig något. Lärande i arbetsliv och var dag…
Köp här

Isbn: 9789189250918

Utgivningsår: 20040901

Utgivare: Brain Books, BRAI

Mediatyp: BC

av: Annika Lantz-Andersson (red.), Roger Säljö (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
De senaste decennierna har digitaliseringen förvandlat vår vardag. Hur förändras lärarrollen när mobila digitala resurser finns i klassrummet? Vad blir lärande och utbildning i sådana omgivningar? I Lärare i den uppkopplade skolan presenterar en rad forskare studier kring digitala medier och lärande. Utgångspunkten är…
Köp här

Isbn: 9789140687159

Utgivningsår: 20140721

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172037144

Utgivningsår: 20061129

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Camilla Öhberg, Anette Emilson, Roger Säljö, Ulla Mauritzson, Annika Elm Fristorp, Siv Anstett, Jan Rodin, Elisabeth Doverborg, Lise-Lotte Bjervås, Elisabeth Björklund, Siv Benn, Camilla Björklund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Syftet med denna bok är att visa på att förskolan är barns första skola. Boken tar fasta på de oändliga möjligheter att lära och utvecklas som förskolan erbjuder små barn. Författarna poängterar samtidigt att pedagogens agerande är centralt för barns lärande och delaktighet i denna första skola. Utifrån den komplexa…
Köp här

Isbn: 9789144042220

Utgivningsår: 20030205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Lärande skola bildning är en grundbok som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Här finns bland annat kapitel om utbildningens/skolans framväxt i ett historiskt perspektiv, läroplansteori och didaktik,…
Köp här

Isbn: 9789127827974

Utgivningsår: 20200815

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Jan-Olof Wyndhamn, Jan Schoultz, Roger Säljö, Eva Riesbeck, Ulla Löfstedt, Anna Klerfelt, Birgitta Davidsson, Kerstin Bergqvist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Frågor om lärande och kunskap är ständigt återkommande i diskussionen om skolan. Hur kan man veta vad eleverna lär sig i skolan? Vad betyder olika sätt att lägga upp skolarbetet för lärandet? Hur kan man undersöka elevernas kunskaper? Detta är några av de frågor som belyses i denna bok. Syftet med boken är bl.a att…
Köp här

Isbn: 9789144011196

Utgivningsår: 19990817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö

Kategorier: Kognitiv psykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det man lär sig? Vad minns man av det man lärt sig? Hur bär man sig åt vid inlärningen? Hur kan man påverka inlärningsförmågan? Vad är sambandet mellan inlärning och undervisning? Inlärning och omvärldsuppfattning är en bok om och för den studerande människan. Den bygger på ett omfattande forskningsarbete,…
Köp här

Isbn: 9789144104812

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö, Anders Jakobsson, Patrik Lilja, Åsa Mäkitalo, Mikaela Åberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur värderar skolan de förmågor elever utvecklar med hjälp av internet? Hur sorterar, värderar och utvecklar elever och studenter ny kunskap och förståelse? Vad är digital litteracitet? Sättet att tillägna sig ny och relevant kunskap idag är helt annorlunda än bara för något tiotal år sedan. Effekten på arbetet i…
Köp här

Isbn: 9789113033099

Utgivningsår: 20110908

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Leif Östman, Roger Säljö, Gustav Helldén, Björn Andersson, Christina Kärrqvist, Per-Olof Wickman, Börje Ekstig, Ola Halldén, Kerstin Ekstig, Jan Schoultz, Jan-Olof Wyndhamn, Else-Marie Staberg, Piotr Szybek, Leif Lybeck

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I denna antologi ges en bred bild av svensk NO-didaktisk forskning. Såväl teoretiska forskningsperspektiv som empiriska frågeställningar belyses i antologins olika artiklar. I fokus står forskningsresultat som behandlar hur naturvetenskapsbaserad kunskap kommuniceras i skolan. Naturvetenskapens språk skiljer sig ofta…
Köp här

Isbn: 9789144040776

Utgivningsår: 20020523

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö

Köp här

Isbn: 9789144312316

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Digitala världar revolutionerar utbildning och skola. Hur värderar skolan de förmågor elever utvecklar med hjälp av internet? Hur sorterar, värderar och…
Köp här

Isbn: 9789113043128

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA

av: Roger Säljö, Eva Hjörne

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Den politiska strävan i Sverige är att ha en "skola för alla". Men elevers förutsättningar för att fullgöra sin skolgång är olika.…
Köp här

Isbn: 9789172276291

Utgivningsår: 20100128

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Elisabet Jernström, Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lärandet sker när man kanske minst anar det, och på platser där man befinner sig för att i första hand göra något annat än att just lära sig något. Lärande i arbetsliv och var dag lyfter fram lärandet i situationer där människor befinner sig i sitt vardagliga arbete. Vitt skilda yrkesområden beskrivs IT-företag,…
Köp här

Isbn: 9789127125148

Utgivningsår: 20101117

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Ulf P. Lundgren, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö, Anita Börlin, Gunnar Richardson, Tomas Brytting, Olof Hülphers

Köp här

Isbn: 9789144054698

Utgivningsår: 20081114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC