Bläddra
Sökresultat för Rolf Holmquist... Rensa filter?

av:Sigurd Elofsson, Rolf Holmquist, Johan Lindmark, Christine Andersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna. Bokföringsbrottet är det enskilt största ekobrottet räknat i antalet åtal och fällande domar och skadeståndsyrkanden på…
Köp här

Isbn: 9789139113881

Utgivningsår:20170123

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Rolf Holmquist

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Ekonomisk brottslighet Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt och straffprocess
Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolags verksamhet? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? När föreligger obestånd i ett straffrättsligt…
Köp här

Isbn: 9789139024767

Utgivningsår:20210720

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anna-Lena Dahlqvist, Rolf Holmquist

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Ekonomisk brottslighet Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt och straffprocess
Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolags verksamhet? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? När föreligger obestånd i ett straffrättsligt sammanhang? Förutom svaren på dessa frågor innehåller boken en utförlig och pedagogisk redovisning…
Köp här

Isbn: 9789139111511

Utgivningsår:20100524

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Rolf Holmquist

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skattebrott Skatter och avgifter Straffrätt och straffprocess
Den som i sina kontakter med Skatteverket lämnar ”oriktig uppgift” riskerar inte bara skattetillägg eller andra avgifter utan i de allvarligare fallen också straffpåföljd. Vad avses då med oriktig uppgift? Svaret hittar man inte i den straffrättsliga lagstiftningen…
Köp här

Isbn: 9789139023241

Utgivningsår:20200922

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Rolf Holmquist, Johan Lindmark

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Skattebrotten intar en särställning bland de ekonomiska brotten i Sverige. Volymmässigt svarar de för en mycket stor del av utredningsverksamheten hos ekopoliser och ekoåklagare och sett till ekonomiska värden är det ingen tvekan om att skattebrotten kommer främst. Behovet av en ny bok om skattebrott utformad som en…
Köp här

Isbn: 9789139108832

Utgivningsår:20120214

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Rolf Holmquist

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Ekonomisk brottslighet Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt och straffprocess
Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolags verksamhet? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? När föreligger obestånd i ett straffrättsligt sammanhang?Förutom svaren på dessa frågor innehåller ”Brotten i näringsverksamhet” en…
Köp här

Isbn: 9789139115304

Utgivningsår:20170626

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Rolf Holmquist, Ola Ragnar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skattebrott Skatter och avgifter Straffrätt och straffprocess
Det svenska skattesystemet baseras på att information lämnas till Skatteverket. Vilken information som ska lämnas har betydelse både utifrån ett materiellt perspektiv när skatter och avgifter ska fastställas och i ett straffrättsligt perspektiv. Även avsaknad av…
Köp här

Isbn: 9789139028024

Utgivningsår:20230605

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC