Bläddra
Sökresultat för SBF-forlaget... Rensa filter?

av: Hans Rydberg

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Träd, vilda blommor och växter
Nyköpings flora beskriver en tätort ur ett botaniskt perspektiv. För dig som gillar blommor och annat grönt är denna bok en resa i ett botaniskt eldorado. Nyköping med omnejd bjuder på upplevelser utöver det vanliga. Här kan du vandra på urtida ängar, i artrika betesmarker och i skogar från förr. Här finns lövrika…
Köp här

Isbn: 9789197705592

Utgivningsår: 20190601

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

av: Dag Ekholm, Thomas Karlsson, Ebba Werner

En mycket uppskattad bestämningnyckel för träd och buskar i Sverige. Den kan användas för att bestämma icke blommande träd, buskar och även kulturrelikter
Köp här

Isbn: 9789197125543

Utgivningsår: 19910301

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BC

av: Teuvo Ahti

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap
The lichen flora of the Nordic countries has been regarded as one of the best known in the world, containing about 2000 species. This project will treat the whole lichen flora of the region. The first volume comprises the ecologically important group of Calicoid lichens and fungi. This group contains many…
Köp här

Isbn: 9789197286336

Utgivningsår: 19990301

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197705554

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

av: Rolf Lidberg, Håkan Lindström

Medelpads flora inleds med beskrivningar av landskapets naturtyper. I bokens huvuddel, artförteckningen, beskrivs för varje i Medelpad funnen kärlväxtart dess nuvarande förekomst i landskapet och i vilka växtmiljöer den påträffas. Sammanlagt 2267 arter presenteras och ca 850 av dessa kan anses bofasta i landskapet.…
Köp här

Isbn: 9789197705547

Utgivningsår: 20101120

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198052633

Utgivningsår: 20140926

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186510619

Utgivningsår: 20120101

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789197705561

Utgivningsår: 20101113

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171900371

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BC

av: Anders Delin, Arnold Larsson, Björn Wannberg

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Träd, vilda blommor och växter
Hälsinglands flora utges i två linnebundna delar som säljs tillsammans: Del I Natur och vegetation, 592 sidor, och del II Arter, 576 sidor. Författare: Anders Delin, Arnold Larsson och Björn Wannberg. Vegetationen i Hälsingland och dess samspel med omgivningen är temat for florans första del. Där finns också kapitel om…
Köp här

Isbn: 9789197922005

Utgivningsår: 20190525

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

av: Torbjörn Tyler, Johani Räsänen, Hans Ollgaard, Lennart Stenberg

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197705585

Utgivningsår: 20101113

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171900425

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789154602896

Utgivningsår: 19810101

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198052602

Utgivningsår: 20130226

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

av: Hans Øllgaard, Göran Wendt

Köp här

Isbn: 9789198052664

Utgivningsår: 20150420

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Floran i Karlskoga kommun är full av överraskningar! De 57 utflyktsmålen, som beskrivs i boken, ger en god bild av bergslagskommunens spännande natur och flora. Här presenteras alla de 1574 blomväxter och ormbunkar som hittats. Du får veta när de först sågs och i vilka miljöer de växer. Det finns utbredningskartor för…
Köp här

Isbn: 9789197705523

Utgivningsår: 20080501

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Upplands flora presenterar förekomst och utbredning av alla vilda kärlväxter som påträffas i landskapet, totalt 2 800 arter. Den summerar resultatet av det ideella inventeringsarbete som mer än 200 personer utfört under 15 års tid. Utbredningen för 1100 arter visas i kartor, för sällsynta växter anges exakta…
Köp här

Isbn: 9789197705530

Utgivningsår: 20101120

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

av: Hans Rydberg, Hans-Erik Wanntorp

Inventeringarna av Sörmlands Flora startade 1980 och hundratals botaniskt intresserade har under 20 år samlat in uppemot en miljon uppgifter, vilka ligger till grund för denna bok. Här presenteras hela 2 700 arter kärlväxter, inräknat småarter av maskrosor, fibblor och majsmörblommor. Antalet arter påträffade under…
Köp här

Isbn: 9789197191357

Utgivningsår: 20011001

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Denna bok är resultat av trettio års arbete där mer än trehundrafemtio personer deltagit. Vi har genomströmmat alla hörn av landskapet, och vi har finkammat böcker, handskrifter och herbarier. totalt har vi fått fram drygt en och en halv miljon fynduppgifter. I bokens första band finner du en guide till den småländska…
Köp här

Isbn: 9789197286398

Utgivningsår: 20071115

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198052619

Utgivningsår: 20130226

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

av: Anders Bertilsson

Efter 17 års inventeringar och förberedelsearbete kan nu Västergötlands Flora presenteras. Västergötland – gånggrifternas och istidsdramatikens landskap – har en mångfald av naturtyper; rika som fattiga, storskaliga vidder som små idyller, friska lundar som torra hedar, nederbördsrika trakter som…
Köp här

Isbn: 9789197286343

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

av: Gösta Börjesson

Floran i Habo kommun karaktäriseras av närheten till Vättern. Här presenteras resultatet av en tjugoårig inventering i detta område. En CD medföljer som ger användaren själv möjlighet att söka arter i kommunen
Köp här

Isbn: 9789197286374

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Träd, vilda blommor och växter
Gotlands flora band 1 beskriver de geologiska och klimatmässiga förutsättningarna för Gotlands rika och unika växtlighet. Vidare ges en översikt över kärlväxternas invandring till Gotland och i vilka miljöer de nu förekommer. Jämförelser med arter och artantal görs också med närliggande floraområden runt Östersjön. En…
Köp här

Isbn: 9789198052640

Utgivningsår: 20160610

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

av: Lars Fröberg

Blekinge är ett landskap som trots sin litenhet hyser en variationsrik natur. Skärgården blandas av små, kala skär och större trädbevuxna öar. Kusttrakternas mosaik av lummiga lövskogar, samt öppna ängs- och åkermarker, övergår norrut i barrskogar och slingrande åar eller små sjöar. Floran presenterar alla Blekinges…
Köp här

Isbn: 9789197286381

Utgivningsår: 20060201

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Träd, vilda blommor och växter
Boken om Gästriklands flora kommer ut i maj 2016! För första gången kan du nu läsa i en bok om landskapets natur, geologi och historia med fokus på landskapets alla vilda växtarter. Boken omfattar över 750 sidor och innehåller många sköna färgfoton, vackra teckningar och kunskapsrika texter för varje art. Peter Ståhl…
Köp här

Isbn: 9789198052657

Utgivningsår: 20160514

Utgivare: SBF-forlaget

Mediatyp: BB