Bläddra
Sökresultat för SIS Förlag... Rensa filter?

av: Maud Bossom

Oavsett om du arbetar med kontorsdokument, utformar profiler, beställer brevpapper eller arbetar med datorprogram för att skriva dokument så har du stor nytta av denna handbok. Boken Skriva på kontor ger dig all praktisk hjälp du behöver. Genom att följa svensk standard underlättar du både ditt eget, och läsarens…
Köp här

Isbn: 9789171625267

Utgivningsår: 20010625

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Alice Thiberg

Boken är ett sammanfattande planeringsunderlag för alla som planerar och utformar kök och köksinredning. Du får grundläggande förutsättningar och krav samt konkreta rekommendationer för hur du bör gå tillväga. Boken, som ska ses som ett komplement till standarder och Boverkets byggregler, gör det möjligt att undvika…
Köp här

Isbn: 9789171624758

Utgivningsår: 20071130

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Kurt Löwnertz, Väino Tarandi, Klas Eckerberg

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett…
Köp här

Isbn: 9789171624178

Utgivningsår: 19961215

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Adalberth, Åsa Wahlström

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Energibesiktning av byggnader flerbostadshus och lokaler, utg 2 Denna cd innehåller mallar, checklistor och beräkningsprogram verktyg som hjälper dig vid genomförandet av energibesiktningar och energideklarationer. Hjälpverktygen stöder dig under hela energibesiktningsprocessen från insamling av data kring byggnaden…
Köp här

Isbn: 9789171627315

Utgivningsår: 20080415

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: DB

av: Anders Dahlin, Klas Eckerberg, Torbjörn Suneson

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett…
Köp här

Isbn: 9789171624161

Utgivningsår: 19961215

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Arbetsgruppen för kompetensförsörjning

<b>Säkra kompetens med kunskap!</b><br>Experter på kompetensförsörjning ger dig mängder av goda råd och exempel så att du kan använda standarden på bästa sätt. Steg för steg får du konkret vägledning i att från grunden förbereda, införa, upprätthålla och vidareutveckla ett effektivt ledningssystem för…
Köp här

Isbn: 9789171626165

Utgivningsår: 20041004

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Bengt Åkerberg

Handboken behandlar schemasymboler utifrån standardserien SS-ISO 14617 Grafiska symboler för scheman. De symboler som innefattas i denna samling är alla symboler som inte rör el (dessa behandlas av IEC- Internationella elektriska komissionen). Boken behandlar närmare 600 rena symboler med minst lika många exempel. Det…
Köp här

Isbn: 9789171625830

Utgivningsår: 20040210

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171627261

Utgivningsår: 20080815

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: SIS

Denna bok (som är standard SS-EN 13306) innehåller över 100 olika termer på svenska och engelska och vänder sig främst till dig som arbetar som underhållsingenjör, underhållschef, mekaniker eller tekniker. Men även för dig som ska arbeta med nyckeltal, avtal, kontrakt eller med att underlätta kommunikationen i…
Köp här

Isbn: 9789171626509

Utgivningsår: 20051206

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Gert Bruse, Pehr-Martin Goebel, Bertil Nyström, Lennart Sjöberg, Maria Tuulse, Annette Willner

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Validering och rutinkontroll inom svensk hälso-, sjuk- och tandvård </b><br><br>Denna handbok är avsedd som en tolkningshjälp och en sammanfattning av de krav och riktlinjer som finns i gällande standarder inom området validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser inom svensk sjuk-, hälso-…
Köp här

Isbn: 9789171626899

Utgivningsår: 20070622

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Petri Tuomela

Skorstensboken välj rätt CE-märkt skorsten är en handledning för alla som yrkesmässigt berörs av skorstenar, och innehåller ett urval av de tekniska standarder som ligger till grund för CE-märkning av dessa. Standarderna är gemensamt framtagna inom EU och gäller som svensk standard. Europa är dock inte en homogen…
Köp här

Isbn: 9789171627032

Utgivningsår: 20071130

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Benny Halldin

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Checklista för bra arbetsmiljö Uppnå certifieringskraven i OHSAS 18001 och inspireras till systematisk utveckling Genom att använda denna checklista får du hjälp att klara certifieringskraven i OHSAS 18001 samt konkreta tips på hur du kan utveckla ditt arbetsmiljöarbete. Checklistan ger både en snabb…
Köp här

Isbn: 9789171627636

Utgivningsår: 20090707

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Harry Lindblad, Christer Ornby

En stor del av svensk nationell standard har dragits in och ersatts av Europastandard. Med denna publikation får du som arbetar med rör nu en utmärkt vägledning vid övergången till nya standarder.<br> <br> Guiden är ett praktiskt hjälpmedel för dig som arbetar med rör i olika sammanhang inom industrin t.…
Köp här

Isbn: 9789171626349

Utgivningsår: 20050518

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Raul Carlson, Ann-Christin Pålsson

Denna bok introducerar livscykelanalys (LCA) enligt de internationella standarderna i SS-ISO 14040-familjen. Läsarna lär sig det systematiska och standardiserade sätt som LCA-standarderna beskriver, för att skaffa överblick och för att kunna ta ett globalt ansvar och hänsyn till miljön, människan och jorden. LCA är ett…
Köp här

Isbn: 9789171626523

Utgivningsår: 20080222

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171627551

Utgivningsår: 20090421

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Gerhard Persson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
<b>Inom kvalitet och andra områden</b><br>För att framgångsrikt styra en verksamhet behövs minst ett definierat mål. Dessutom måste man känna till resultatet av verksamheten i förhållande till målet, vilket kräver mätningar eller bedömningar.<br> <br> I denna bok beskrivs vad ett mål är…
Köp här

Isbn: 9789171626448

Utgivningsår: 20050628

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Tage Hertzell

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett…
Köp här

Isbn: 9789171622969

Utgivningsår: 19911201

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Elisabet Wahlman

En internrevision har som främsta syfte att verifiera att ledningssystemet fungerar som det ska, det vill säga att företagets arbetssätt leder till önskade resultat och de mål som är uppställda samt att alla arbetar på det sätt som man har kommit överens om. Dessutom syftar revisionen till att fånga upp olika typer av…
Köp här

Isbn: 9789171626080

Utgivningsår: 20040503

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: SIS TK 314

För att göra det enklare för beställare och utförare av städtjänster att stämma av förväntad städkvalitet finns en standard som beskriver kvalitetskrav och mätningsmetoder, SS 62 78 01. Nu finns också en efterlängtad vägledning till standarden som underlättar upphandling och utvärdering av städtjänster. Med standarden…
Köp här

Isbn: 9789171626905

Utgivningsår: 20070605

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Gerhard Persson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Så här använder du ISO 9001 ISO 9001 är, som de flesta vet, skriven som ett antal formella krav, men det som står där kan också ses som en samling goda råd. Standarden i 2008 års version är nämligen ett resultat av många års erfarenhet när det gäller att leda, styra och utveckla en verksamhet då kvalitet är …
Köp här

Isbn: 9789171627643

Utgivningsår: 20090608

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Gert Bruse

Standardsamlingen, tillsammans med boken SIS HB 600, är tänkt att fungera som referensdokumentation för alla som arbetar med, är intresserade av, eller har ansvar för steriliseringprocesser. Cd:n riktar sig även till utbildningsinstitutioner, kvalitetssamordnare, företag och laboratorier inom sterilisering. Detta urval…
Köp här

Isbn: 9789171626943

Utgivningsår: 20071109

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: AC

av: Mats Jonsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken ger svar på aktuella och vanliga frågor om elinstallation med anledning av standard SS 4364000+R1, Elinstallationsreglerna. Ändringarna från tidigare utgåva av standarden är både många och omfattande. Nytt är bl.a. skyddsutjämning i badrum och de utökade kraven på användning av jordfelsbrytare och på…
Köp här

Isbn: 9789171628145

Utgivningsår: 20120411

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: D. Hoyle, J. Thompson

Beskriver hur du steg för steg enkelt kan övergå till ett processinriktat ledningssystem för kvalitet. I varje kapitel i boken berörs de ändringar i inriktning som den nya ISO 9000-serien medför. Avsikten med boken är att hjälpa dig som vill se längre än till certifikatet på väggen och att du ska få fler fördelar av…
Köp här

Isbn: 9789171625748

Utgivningsår: 20030527

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Standardiseringen i Österrike

Boken ger en introduktion till vad socialt ansvar för företag kan omfatta och ger en praktisk vägledning för hur du kan arbeta för att integrera socialt ansvarstagande i verksamheten.<br> <br> Du får råd och rekommendationer om hur du kan utveckla och tydliggöra ditt ekonomiska, sociala och miljömässiga…
Köp här

Isbn: 9789171626370

Utgivningsår: 20050518

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan-Olof Andersson

Säkerhetshuset är ett praktiskt verktyg för dig som arbetar aktivt med säkerhetsfrågor i både små och stora organisationer.<br>Cd:n innehåller 8 handböcker, som tillsammans täcker hela informationssäkerhetsområdet, produkten innehåller även flera checklistor som kan underlätta ditt arbete med att förbättra…
Köp här

Isbn: 9789171626745

Utgivningsår: 20070308

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: DB

av: Bo Heed, Ulf Malmström, Erik Wahlman

Pannanläggningar Ånga – Hetvatten ger dig information om hur reglerna i Tryckutrustningsdirektivet (PED) skall tillämpas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar och AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar för att uppfylla de grundläggande säkerhetskraven på…
Köp här

Isbn: 9789171625786

Utgivningsår: 20030930

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Piper, Maria Carty

Boken är ett hjälpmedel för företag och organisationer som avser att börja eller som redan arbetar med kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och sociala frågor. Den hjälper dig dels i det inledande arbetet med fastställande av aspekter och mål och dels i det ständiga förbättringsarbetet av prestandan i en organisation.…
Köp här

Isbn: 9789171626134

Utgivningsår: 20041215

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Internationella experter inom ISO-kommitéen för kv

Boken är en av våra mest uppskattade böcker som genom sitt upplägg beskriver och förtydligar vanliga problem och dess lösningar på ett pedagogiskt vis. Texten bygger på internationell erfarenhet om de små och medelstora företagens villkor och förmåga att uppfylla kvalitetskrav<br> <br> Boken är ett bra…
Köp här

Isbn: 9789171625564

Utgivningsår: 20021028

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Materialteknik

Köp här

Isbn: 9789171627469

Utgivningsår: 20081118

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: SIS

Utgåvan består av nya standarder samt nya legeringar och tillstånd. Här har de olika materialavsnitten utökats med information kring miljö- och hälsoaspekter. Dessutom innehåller boken ett helt avsnitt med tabeller som visar de europastandarder (EN) som hittills fastställts och implementerats som SS-EN, men även vad de…
Köp här

Isbn: 9789171625120

Utgivningsår: 20010404

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Bergenudd

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett…
Köp här

Isbn: 9789171625793

Utgivningsår: 20030926

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken innehåller exempel och hänvisningar till standardserien SS-EN 1176, Lekredskap och stötdämpande underlag och standarden SS-EN 1177, Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning Bestämning av kritisk fallhöjd. De flesta exempel som ingår i boken är illustrerade, detta gör att standardens rekommendationer…
Köp här

Isbn: 9789171627971

Utgivningsår: 20101115

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Gerhard Persson

Boken vänder sig i första hand till dem som gör inköp i små och medelstora företag och andra organisationer. Den bygger på de beprövade principer för kvalitetsledning som är grunden för 2000-talets standarder inom området, ISO 9001 med flera. En av principerna är ömsesidigt fördelaktiga relationer till…
Köp här

Isbn: 9789171626622

Utgivningsår: 20060331

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Agneta Syrén

<b>En handbok om informationssäkerhet</b><br>God informationssäkerhet är en investering och en billig försäkring för allaföretag, oavsett storlek och verksamhet. Genom att utgå från verksamhetens behov av skyddsnivå kan ert informationssäkerhetsarbete ständigt…
Köp här

Isbn: 9789171626462

Utgivningsår: 20051007

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Karlsson, m.fl.

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Svetsning av stål är en handbok för dig som kommer i kontakt med svetsning inom industrin, inom teknisk konsultverksamhet och vid kontrollorgan och myndigheter. Boken kan också användas som kurslitteratur.Handboken ger vägledning vid svetsning av alla typer av svetsbara stål som t.ex. konstruktionsstål, tunnplåt,…
Köp här

Isbn: 9789171626677

Utgivningsår: 20061229

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Sven Antvik, Håkan Sjöholm

Projekt ledning och metoder är en praktiskt inriktad bok om projekt och projektledning. Med tydliga exempel behandlas bl.a. arbetsstruktur (WBS), osäkerhetshantering och resultatvärdemetoden. Boken bygger på författarnas erfarenheter från internationell projektledning och från arbete som assessorer för certifiering av…
Köp här

Isbn: 9789171626486

Utgivningsår: 20051101

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Kihlander

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Kraven på kvalitetsstyrning vid tillverkning av svetsade konstruktioner ökar. En tydlig riktning är att allt fler beställare av svetsarbeten hänvisar till specifika nivåer av ISO 3834 i sina kravspecifikationer. Även tillverkare ser fördelar av att tillämpa en etablerad standard som grund för att styra sin verksamhet.…
Köp här

Isbn: 9789171628206

Utgivningsår: 20120611

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: Sören Lindgren

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett…
Köp här

Isbn: 9789171622976

Utgivningsår: 19911201

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Mats Ohlin

Svenskt referensverk inom området informationssäkerhet. Vänder sig i första hand till personer med intresse för informationssäkerhetsområdet t.ex. i samband med användning, upphandling, specifikation av såväl dator- och kommunikationssystem som enskilda säkerhetsprodukter.
Köp här

Isbn: 9789171625762

Utgivningsår: 20030829

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE

av: Christer Bergenudd

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett…
Köp här

Isbn: 9789171625809

Utgivningsår: 20030926

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BE