Bläddra
Sökresultat för SKL Kommentus Media... Rensa filter?

av: Lena Dalman, Helena Linde, Leif Petersén, Magnus Ljung, Irene Reuterfors Mattson, Håkan Torngren, Staffan Wikell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men även att ge en översiktlig bild av…
Köp här

Isbn: 9789173452243

Utgivningsår: 20110331

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173452663

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av:

Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd samt redogör kortfattat för bland annat • förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare • lön och olika slags ersättningar, till exempel vid övertidsarbete • ledighetsförmåner vid föräldraledighet, sjukdom, semester med…
Köp här

Isbn: 9789173452588

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452465

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452533

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452731

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452571

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av:

Arbetsrätten i kommuner och landsting är en mycket uppskattad och användbar bok som på ett bra sätt beskriver områdena: allmänt om arbetsrätt, förhandlingar, kollektivavtal, medbestämmande, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, med flera områden. Boken innehåller också förteckning över vissa AD-domar. Boken kan…
Köp här

Isbn: 9789173452595

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452670

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: Ewa Lindelöw Sjöö, Ulrika Gustafsson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Detta är den fjärde reviderade upplagan av nummer 2 i serien Bevara eller gallra, och innehåller gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildnings- väsende. Utgåvan är från 2011. Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till…
Köp här

Isbn: 9789173452526

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452618

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: Anders Hemmingson, Mårten Nilsson, Monica Gullberg

Energianvändningen i våra idrottsanläggningar är onödigt hög, och försvårar det miljömål som riksdagen beslutat om när det gäller energianvändningen i fastigheter. Hur kan idrotten ta sin del av energieffektiviseringen? Hur kan vi undvika att idrotten får stämpeln ”miljöbuse”? Utgångspunkten för den här skriften är de…
Köp här

Isbn: 9789173452267

Utgivningsår: 20100215

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: Kerstin Lundberg, Christina Hjort

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering
Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen. Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan och mänsklig kommunikation i fokus. Cultural planning har sitt ursprung i bland annat England, Canada och Australien, och sedan en tid används den på flera platser i…
Köp här

Isbn: 9789173452656

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC