Bläddra
Sökresultat för Sabine Gruber... Rensa filter?

av: Magnus Dahlstedt (red.), Sabine Gruber (red.)

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vilka forskningsmetoder är användbara inom socialt arbete? Vilka empiriska material är lämpliga att samla in? Och vilka arenor är relevanta att studera? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna bok.  Med denna bok vill vi introducera en bred palett av forskningsmetoder som är användbara inom socialt…
Köp här

Isbn: 9789151101620

Utgivningsår: 20201020

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Dahlstedt, Sabine Gruber, Marcus Herz, Philip Lalander, Maimuna Abdullahi, Susanna Alakoski, Staffan Bengtsson, Lotta Bergström, Carin Björngren Cuadra, Torun Elsrud, Lasse Fryk, Adrián Groglopo, Katarina Hollertz, Karon Jansson, Jessica Jönsson, Torbjörn Kalin, Monica Larsson, Marcus Lauri, Sophia Laveborn, Nicolas Lunabba, Pernilla Ouis, Ingrid Runesson, Anna Ryan Bengtsson, Lena Sawyer, Palle Storm, Michael Wallengren-Lynch, Magnus Weber, Hanna Wikström, Yvonne Zätterman Åberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Det offentliga sociala arbetet befinner sig i dag i ett tillstånd som innebär att det relationellt mänskliga, strukturella, förebyggande och lokalt förankrade sociala arbetet inte ges tid eller plats. Ett sådant offentligt socialt arbete får svårt att bidra till social förändring. Bokens författare, både forskare och…
Köp här

Isbn: 9789144143163

Utgivningsår: 20211213

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sabine Gruber

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken handlar om lärares syn på elever med annan kulturell bakgrund än svensk. I sin forskning visar Sabine Gruber hur de lärare hon har följt delar upp eleverna i två, homogena grupper – svenskar och invandrare och kopplar ett antal stereotypa karaktärsdrag till dessa. “Den typiska invandrarkillen” blir…
Köp här

Isbn: 9789147084234

Utgivningsår: 20080704

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jesper Johansson, Åsa Söderqvist Forkby, Ulrika Wernesjö, Amina Kaafiya Abdullahi, Linn Arbeus, Anette Bolin, Pouran Djampour, Torun Elsrud, Sabine Gruber, Kristina Gustafsson, Marcus Herz, Tobias Jansson, Sanja Obrenovic Johansson, Matilda Brinck-Larsen, Anna Lundberg, Charlotte Melander, Vanna Nordling, Hassan Sharif, Maria Moberg Stephenson, Emma Söderman, Nina Tryggvason, Linnéa Åberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I denna bok undersöks olika aspekter av rasism och antirasism samt dess påverkan på det sociala arbetets brukare, yrkesverksamma och frivilliga aktörer i olika välfärdssammanhang. Vår ambition med denna bok är att främja reflektion och stimulera till en debatt om rasism och antirasism i socialt arbete. De olika…
Köp här

Isbn: 9789144142821

Utgivningsår: 20211109

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Robert Aman, Helena Colliander, Sabine Gruber, Ronny Högberg, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
En av samtidens stora samhällsutmaningar handlar om att skapa förutsättningar för människors inkludering. I den här boken riktar vi uppmärksamhet mot utbildning och dess betydelse för inkludering av migranter i nutidens Sverige. I Utbildning i migrationens tid undersöks ett flertal utbildningssammanhang för unga vuxna…
Köp här

Isbn: 9789144143255

Utgivningsår: 20210728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sabine Gruber

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Två kvinnor i två olika städer – Mira i Rom och Irma i Wien. Mira är en ung, gift kvinna, som försöker hantera sitt kärlekslösa äktenskap. Irma, en ensamstående mamma och kulturjournalist, genomgår en njurtransplantation som förändrar hennes liv och hon blir besatt av personen som gett henne nytt liv. Mira och Irma är…
Köp här

Isbn: 9789186905095

Utgivningsår: 20140401

Utgivare: Bokförlaget Thorén & Lindskog

Mediatyp: BC

av: Vanessa Barker, Goran Basic, Veronika Burcar, Sabine Gruber, Cecilia Hansen Löfstrand, Abby Peterson, Tove Pettersson, Sara Uhnoo, David Wästerfors, Malin Åkerström, Emil Östlund

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Polisforskare talar idag om ”den utökade polisfamiljen”. Den traditionella polisen kompletteras av kommunala, privata och frivilliga organisationer eller grupperingar. Samtidigt står etniska minoriteter alltmer i centrum för samhällets kontrollapparat. Etnicitet har blivit en delikat fråga för myndigheter. Antologin…
Köp här

Isbn: 9789186980603

Utgivningsår: 20130318

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC