Bläddra
Sökresultat för Santérus Förlag... Rensa filter?

av: Maria Hammarén

Kategorier: Kreativt skrivande Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
»Den här boken har jag skrivit för alla dem som kanske vill arbeta i en skrivgrupp men också för dem som rätt och slätt är intresserade av språkets förbindelse med erfarenhet och ett medvetet språkarbete. Det är ingen handbok. Snarare strävar jag efter att visa ett sätt att tänka kring några begrepp som är starkt…
Köp här

Isbn: 9789189449831

Utgivningsår: 20050822

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Therese Bjärstig, Tobias Bromander, Fredrik Bynander, Katarina Eckerberg, Camilla Eriksson, Ingrid Grosse, Anne Morrissey Haglund, Martin Nilsson, Anna Parkhouse, Charlotte Silander, Sofia Strid, Rebecka Ulfgard Villanueva

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med “svensk politik” avses i boken följande elva områden: närings­politik, jordbrukspolitik, miljöpolitik, socialpolitik, utbildningspolitik, jämställdhetspolitik, asyl- och migrationspolitik, brottsbekämpning, utrikes- och säkerhetspolitik, grannskapspolitik samt utvecklings- och biståndspolitik. Varje…
Köp här

Isbn: 9789173591119

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Robert Dalsjö

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Internationella relationer Kalla kriget Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
How did Sweden’s secret life-line to the West wither? Early in the Cold War, the inner cabinet authorised covert preparations for wartime military cooperation with the West. Wide-ranging arrangements were made during the 1950s and 1960s. But by the 1970s these preparations were faltering, and by the mid-1980s the…
Köp här

Isbn: 9789173350037

Utgivningsår: 20061213

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Academic Press Sweden

Mediatyp: BC

av: Daniel Silander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok jämförs och illustreras fem olika politiska regimtyper: demokratiska, totalitära, auktoritära, dynastiska och hybrida. Typerna illustreras genom exemplen El Salvador (demokrati), Brunei (dynastisk), Kuba (totalitär), Vitryssland (auktoritär), samt Pakistan (hybrid). Daniel Silander är docent i…
Köp här

Isbn: 9789173590587

Utgivningsår: 20120830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Svensson, Casten von Otter

Idag ses projekt som lösningen på i stort sett alla problem kring utvecklingen av företag och förvaltningar, regional förnyelse, nationella handlingsprogram och internationellt samarbete. Det satsas hundratals miljarder på projekt i Sverige varje år. Vad beror denna starka tilltro till projektformen på? Forskning visar…
Köp här

Isbn: 9789189449251

Utgivningsår: 20010810

Utgivare: Santérus Förlag, Ja

Mediatyp: BC

Kategorier: Fester, etikett och värdskap Hus och hem Livsstil och stilguider Livsstil, hobby och fritid
Denna bok tar sitt avstamp i svenska seder och bruk. Det vill säga de som har varit förhärskande allt sedan kristendomen blev landets religion. Kristna symbolhandlingar tog över och satte sin prägel på de ceremonier och högtider som varit skäl till festliga sammankomster. Festligheter under kalenderåret hade…
Köp här

Isbn: 9789173591034

Utgivningsår: 20160314

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Karin Havemose

Kategorier: Konst
I denna bok sätts designerns praktik i fokus, där arbetet med industridesignstudenter och mötet och samtalet med tre yrkesverksamma designers – Anna Kraitz, Dan Ihreborn och Mats Theselius – är bokens främsta kunskapskälla. Dessa tre har var och en sin egen unika ingång till arbetet, sitt eget uttryck och…
Köp här

Isbn: 9789173590594

Utgivningsår: 20121022

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Wallensteen, Isak Svensson

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Uppseendeväckande många medlare i internationella konflikter kommer från Norden. Varför är det så och vilka skäl finns för detta nordiska engagemang? Sveriges engagemang går tillbaka till Folke Bernadotte 1948 och via de idag ofta bortglömda insatserna av Dag Hammarskjöld, Gunnar Jarring och Olof Palme till…
Köp här

Isbn: 9789173591072

Utgivningsår: 20161017

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Flavius Josephus

Kategorier: Historia och arkeologi
Här berättas om personligheter som läsaren kanske redan känner från Bibeln: Herodes den Store, Herodes Antípas, Pontius Pilatus, kung Agrippa, romerske prokuratorn Felix och flera andra. Du får läsa om religiösa och politiska rörelser, om fariséer, sadducéer och essener, om Jerusalem och dess tempel, om Palestinas…
Köp här

Isbn: 9789173591157

Utgivningsår: 20171026

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Hedvig Bernitz, Matz Dahlberg, Peo Hansen, Petra Herzfeld Olsson, Andreas Inghammar, Lisa Pelling, Jens Rydgren, Per Skedinger, Eskil Wadensjö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
EU:s sammanhållning är satt på sitt hittills svåraste prov. I den ekonomiska krisens spår ser vissa medlemsländer arbetslösheten stiga dramatiskt och tvingas till kraftiga neddragningarna i välfärden. I andra medlemsländer går krisen relativt obemärkt förbi. Otryggheten och skillnaderna på Europas arbetsmarknad utgör…
Köp här

Isbn: 9789173590501

Utgivningsår: 20120201

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Emil Uddhammar, Peter Stein

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Management och företagsledning Nationalekonomi
  Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem…
Köp här

Isbn: 9789173591379

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Gustafsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varifrån kom de ubåtar som kränkte svenska vatten? Denna bok grundar sig på ett nytt försök att pröva frågan förutsättningslöst. Förre ÖB Bengt Gustafsson har ägnat ett par år åt att forska kring vad som verkligen skedde. Medveten om att det han skriver skulle kunna uppfattas som en partsinlaga granskar han kritiskt…
Köp här

Isbn: 9789173590402

Utgivningsår: 20100525

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189449329

Utgivningsår: 19980825

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Rombach, Kerstin Sahlin

Kategorier: Forskning och informationshantering Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Det talas mycket om utvärdering i den offentliga sektorns organisationer. Många dras in i de allt synligare, vanligare och komplexare utvärderingsprocesserna. Denna bok handlar om hur utvärderingar görs, hur de används och om de kan möta alla förväntningar som ställs på dem. Kan man t.ex. styra med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789189449404

Utgivningsår: 20020221

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Eino Tubin

Kategorier: Historia och arkeologi
Alla sätt att nå framgång i konflikter, som innebär att man slipper bomba, spränga och skjuta borde vara välkomna. Ett allt nödvändigare komplement till krigets våld är informationsoperationer. Där ingår alla metoder att med ljud, skrift eller bild framhäva sin egen sak och övertala motståndaren att ge upp:…
Köp här

Isbn: 9789189449930

Utgivningsår: 20071031

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Fridthjof Bernt, Eric Bylander, Per Cramér, Eberhard Eichenhofer, Thomas Erhag, Susanne Fransson, Gudrun Holgersen, Svante O. Johansson, Ann-Charlotte Landelius, Rune Lavin, Ann-Sara Lind, Ruth Mannelqvist, Lena Marcusson, Matti Mikkola, Alexiai Nerep, Torbjörn Odlöw, Lotti Ryberg-Welander, Elisabeth Rynning, Olle Serin, Sara Stendahl, Eva-Maria Svensson, Gustav Svensson, Aslak Syse, Kjell Torén, Wiweka Warnling-Nerep, Lotta Wendel

Kategorier: Juridik
Festskrift som tillägnas professor Lotta Vahlne Westerhäll vid hennes avgång från professuren i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ämnena spänner över: Välfärdsstatens nödvändighet, prövningstillstånd hovrätt kammarrätt,…
Köp här

Isbn: 9789173590464

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Svante Karlsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Statens framväxt, krig, fred, säkerhet, terrorism, Responsibility to Protect (R2P) och det rättfärdiga kriget, konfliktanalys, massförstörelsevapen, FN:s roll, den globala militära världsordningen samt icke-våld är områden som behandlas. Boken är främst avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildningar i…
Köp här

Isbn: 9789173591201

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Prokopios

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
På författaren Prokopios tid, femhundratalets första del, då de händelser utspelas som han berättar om i detta verk, hade romerska riket funnits till i tusen år. Från och med rikets delning år 395 fram till senare delen av kejsar Justinianus regering 527565 utkämpade Östromerska riket ständiga krig mot perser, hunner…
Köp här

Isbn: 9789173591416

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Björn Hettne

Kategorier: Historia och arkeologi
Världsordningen är i kris. Nationalstatssystemet undermineras av globaliseringen. De multilaterala principerna för umgänget mellan stater åsidosätts. Samtidigt går Europa in i sin djupaste kris sedan EU:s tillkomst. Vilken världsordning kan vi då vänta oss i framtiden? Denna bok handlar om internationella politiska…
Köp här

Isbn: 9789189449848

Utgivningsår: 20050822

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

I denna bok tillämpas kanske för första gången ett konsekvent organisationsteoretiskt synsätt på staten. Genom att betrakta stater som organisationer bidrar författarna till nya, såväl teoretiska som empiriska, analyser av staters förändrade ställning i samhällslivet. Bland annat diskuteras i vilken utsträckning stater…
Köp här

Isbn: 9789189449305

Utgivningsår: 19980825

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok analyseras närmare varför folkomröstningen alls kom till. Bland annat hävdas att det berodde på ren inrikespolitisk taktik och att beslutet om en folkomröstning strider mot Sveriges förpliktelser som EU-medlem. Carl Bildt, som nu som utrikesminister är ytterst ansvarig för regeringens önskan att placera…
Köp här

Isbn: 9789173590129

Utgivningsår: 20080121

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Kampen mot fattigdom och socialt utanförskap är en av EU:s topprioriteringar efter den globala finanskrisen. Genom Europa 2020-strategin åtar sig unionen att lyfta minst 20 miljoner européer ur fattigdom. Utvecklingen i krisländerna har dock gått i motsatt riktning och de ekonomiska skillnaderna mellan EU:s…
Köp här

Isbn: 9789173590884

Utgivningsår: 20150204

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Alf W Johansson, Karl Molin

Kategorier: Historia och arkeologi
Under det kalla kriget förde Sverige en politik som innebar alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Men inom ramen för denna formulering genomgick den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken stora förändringar. Under 1940- och 1950-talen kännetecknades den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken under…
Köp här

Isbn: 9789173590198

Utgivningsår: 20080912

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Susanne Holmlund

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Dalén med Aga-fyren. Kanske kärnkraftsmotståndaren Alfvén. Och var det inte någon som hette Svedberg? Men där stannar ofta kunskaperna om man frågar svenskar vad de vet om de svenska Nobelpristagarna i fysik och kemi. Nobelpriset är i första hand något man förknippar med litteratur. Men Sverige har ett stolt…
Köp här

Isbn: 9789173590914

Utgivningsår: 20151008

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Jon Forsling

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
När Jon Forsling träffade den 88-årige ex-fången Bob Luke i San Francisco för att intervjua honom för en artikelserie som Aftonbladet hade beställt, väcktes idén att söka upp och intervjua de sista överlevande fångarna från Alcatraz. Det kunde inte finnas många kvar, eftersom fängelset stängde för över ett halvsekel…
Köp här

Isbn: 9789173591423

Utgivningsår: 20190813

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Dahl

Kategorier: Historia och arkeologi
In this book, the author analyzes the role that the Nordic-Baltic region has played in US strategy in the 60 years since the end of World War II. How has the US viewed the strategic and political situation in the Nordic and from the end of the Cold War, the Nordic-Baltic region? What role will the region play in future…
Köp här

Isbn: 9789173350099

Utgivningsår: 20080124

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Academic Press Sweden

Mediatyp: BC

av: Jan Fridthjof Bernt, Åsa Gunnarsson, Stine Jørgensen, Ilari Kallio, Asbjørn Kjønstad, Titti Mattsson, Sara Stendahl, Karl Harald Søvig

Kategorier: Juridik
Detta är det första dubbelnumret av Nordisk Socialrättslig Tidskrift. Tidskriftens målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Nordisk forskningssamverkan är det primära syftet men också att få kunskap om nationell lagstiftning. Påverkan på…
Köp här

Isbn: 9789173350235

Utgivningsår: 20100917

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Magnus Hjort

Kategorier: Historia och arkeologi
Den 6 september 1950 samlades några av Sveriges mer inflytelserika personer till möte i KF:s lokaler i Stockholm. Tillsammans representerade de genom sina organisationer miljoner svenskar. I detta sammanhang utgjorde de dock Folk och Försvars presidium. På dagordningen stod ett enda ärende: frågan om en…
Köp här

Isbn: 9789189449688

Utgivningsår: 20040817

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Sven Olof Forselius

Kategorier: Historia och arkeologi
Få frimärken har tilldragit sig så mycket uppmärksamhet, väckt så många stridiga känslor och skapat så mycket rabalder som det svenska feltrycket “den gula 3-skillingen”. I denna bok berättar Sven Olof Forselius historien om denna gula papperslapp, som borde ha varit grön. Historien börjar under jullovet…
Köp här

Isbn: 9789189449558

Utgivningsår: 20031110

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Maria Hammarén

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Hur förmedlas vidsynthet? Medmänsklighet, civilkurage? I sin bok utvecklar författaren idén om en vidare betydelse av människans språk. Med utgångspunkt i ­Ludwig Wittgensteins ­senfilosofi visar hon hur språk omfattar allt som kan bli till och ­utövas mellan människor. Den utövande relationen är den viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789173590365

Utgivningsår: 20090805

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Linda Berg, Andreas Bergh, Anna Felländer, Ester Herlin-Karnell, Håkan Holmberg, Joakim Nergelius, Bo Petersson, Eva Storskrubb, Robin Tiegland, Claes Wihlborg, Göran von Sydow

Kategorier: Internationella relationer Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Militär underrättelsetjänst och säkerhetstjänst Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Eurokrisen, migrationen, EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor har försvagat tilliten inom EU, såväl mellan medlemsländerna som mellan EU:s institutioner och unionens medborgare. I krisernas kölvatten har stora skillnader uppdagats inom unionen i den politiska…
Köp här

Isbn: 9789173591126

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Kjell Å. Modéer

Kategorier: Historia och arkeologi
Rättskällor är juristernas arbetsredskap för att lösa rättsliga konflikter och problem. Detta arbete handlar om de lagar och förordningar samt den rättstillämpning och rättsvetenskap som juristerna använt från medeltiden och fram till våra dagar. Denna introduktion i rättshistoria inleds med några problematiserande…
Köp här

Isbn: 9789173590426

Utgivningsår: 20101126

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Svallfors

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med denna bok avslutas en trilogi om forskandets och det intellektuella livets mänskliga villkor. Kunskapens människa: Om kroppen, kollektivet och kunskapspolitiken (2012) handlade om kroppens, emotionernas och de sociala relationernas betydelse för kunskapsproduktionen. Särskilt fokus fästes på teamet som den…
Köp här

Isbn: 9789173591249

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredrik Van Kesbeeck Andersson

Kategorier: Juridik
Boken består av tre delar som var och en belyser företeelsen försäkringsfusk. Del I representerar försäkringsgivarsidan och illustrerar oegentliga ageranden som riktas mot försäkringssystemen. I Del II bekräftas att dessa ageranden kan vara brottsliga, vilket innebär att försäkringsgivaren har ett legitimt motiv att…
Köp här

Isbn: 9789173350297

Utgivningsår: 20111121

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189449091

Utgivningsår: 19980930

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Sanna Hagman

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Med utgångspunkt i berättelser av personer som alla förlorat sina pappor genom självmord får läsaren inblick i de upplevelser och känslor som de drabbade delar. Boken handlar om de efterlevande och hur de försökt finna ett förhållningsätt till tillvaron efter det att det ofattbara har hänt. Författaren som själv…
Köp här

Isbn: 9789189449992

Utgivningsår: 20070321

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189449855

Utgivningsår: 20060131

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Birger Möller

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur uppstod EU, vad är idén med EU, och vad menas med »politiska slutmål« för EU? Varför var anslutningen till euron självklar nere på kontinenten, medan den hos oss och i Storbritannien setts på med skepsis? Varför alla dessa kriser inom EU? Vad är orsaken till att de forna ­krigarmakterna Tyskland och Frankrike nu…
Köp här

Isbn: 9789173590006

Utgivningsår: 20070613

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Nordlund, Helen Andersson-Svahn, Gustaf Arrhenius, Christian Broberger, Fredrik Bäckhed, Örjan Carlborg, Jan Conrad, Marie Dacke, Per Eklund, Christian Forssén, Tünde Fülöp, Annette Granéli, Martin Högbom, Erik Ingelsson, Danica Kragic, Jonas Larsson, Maria Lindskog, Torsten Wiesel, Anna Sjöström Douagi

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
På senare tid har vetenskapliga akademier för unga forskare etablerats runt om i världen. Så också i Sverige, där Sveriges unga akademi inrättades 2011. Dess syfte är att fungera som ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i landet. Denna bok samlar korta självbiografier,…
Köp här

Isbn: 9789173590662

Utgivningsår: 20130903

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredrik N G Andersson, Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Niklas Bremberg, Cécile Brokelind, Rikard Forslid, Magnus Henrekson, Andreas Moberg, Sten Nyberg, Jane Reichel, Tino Sanandaji, Malin Stegmann McCallion, Özge Öner

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Över 70 år efter andra världskrigets slut utmanas europeiska unionssträvanden av nationalstatens återkomst. Denna utveckling ställer en rad frågor på sin spets. Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet? Sker det en aveuropeisering…
Köp här

Isbn: 9789173591324

Utgivningsår: 20190204

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB