Bläddra
Sökresultat för Santérus Förlag... Rensa filter?

av: Therese Bjärstig, Tobias Bromander, Fredrik Bynander, Katarina Eckerberg, Camilla Eriksson, Ingrid Grosse, Anne Morrissey Haglund, Martin Nilsson, Anna Parkhouse, Charlotte Silander, Sofia Strid, Rebecka Ulfgard Villanueva

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med “svensk politik” avses i boken följande elva områden: närings­politik, jordbrukspolitik, miljöpolitik, socialpolitik, utbildningspolitik, jämställdhetspolitik, asyl- och migrationspolitik, brottsbekämpning, utrikes- och säkerhetspolitik, grannskapspolitik samt utvecklings- och biståndspolitik. Varje…
Köp här

Isbn: 9789173591119

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Robert Dalsjö

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Internationella relationer Kalla kriget Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
How did Sweden’s secret life-line to the West wither? Early in the Cold War, the inner cabinet authorised covert preparations for wartime military cooperation with the West. Wide-ranging arrangements were made during the 1950s and 1960s. But by the 1970s these preparations were faltering, and by the mid-1980s the…
Köp här

Isbn: 9789173350037

Utgivningsår: 20061213

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Academic Press Sweden

Mediatyp: BC

av: Daniel Silander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok jämförs och illustreras fem olika politiska regimtyper: demokratiska, totalitära, auktoritära, dynastiska och hybrida. Typerna illustreras genom exemplen El Salvador (demokrati), Brunei (dynastisk), Kuba (totalitär), Vitryssland (auktoritär), samt Pakistan (hybrid). Daniel Silander är docent i…
Köp här

Isbn: 9789173590587

Utgivningsår: 20120830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Emil Uddhammar, Peter Stein

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Nationalekonomi
  Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem…
Köp här

Isbn: 9789173591379

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Gustafsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varifrån kom de ubåtar som kränkte svenska vatten? Denna bok grundar sig på ett nytt försök att pröva frågan förutsättningslöst. Förre ÖB Bengt Gustafsson har ägnat ett par år åt att forska kring vad som verkligen skedde. Medveten om att det han skriver skulle kunna uppfattas som en partsinlaga granskar han kritiskt…
Köp här

Isbn: 9789173590402

Utgivningsår: 20100525

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Maria Hammarén

Kategorier: Kreativt skrivande Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
»Den här boken har jag skrivit för alla dem som kanske vill arbeta i en skrivgrupp men också för dem som rätt och slätt är intresserade av språkets förbindelse med erfarenhet och ett medvetet språkarbete. Det är ingen handbok. Snarare strävar jag efter att visa ett sätt att tänka kring några begrepp som är starkt…
Köp här

Isbn: 9789189449831

Utgivningsår: 20050822

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Wallensteen, Isak Svensson

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Uppseendeväckande många medlare i internationella konflikter kommer från Norden. Varför är det så och vilka skäl finns för detta nordiska engagemang? Sveriges engagemang går tillbaka till Folke Bernadotte 1948 och via de idag ofta bortglömda insatserna av Dag Hammarskjöld, Gunnar Jarring och Olof Palme till…
Köp här

Isbn: 9789173591072

Utgivningsår: 20161017

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Flavius Josephus

Kategorier: Historia och arkeologi
Här berättas om personligheter som läsaren kanske redan känner från Bibeln: Herodes den Store, Herodes Antípas, Pontius Pilatus, kung Agrippa, romerske prokuratorn Felix och flera andra. Du får läsa om religiösa och politiska rörelser, om fariséer, sadducéer och essener, om Jerusalem och dess tempel, om Palestinas…
Köp här

Isbn: 9789173591157

Utgivningsår: 20171026

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Hedvig Bernitz, Matz Dahlberg, Peo Hansen, Petra Herzfeld Olsson, Andreas Inghammar, Lisa Pelling, Jens Rydgren, Per Skedinger, Eskil Wadensjö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
EU:s sammanhållning är satt på sitt hittills svåraste prov. I den ekonomiska krisens spår ser vissa medlemsländer arbetslösheten stiga dramatiskt och tvingas till kraftiga neddragningarna i välfärden. I andra medlemsländer går krisen relativt obemärkt förbi. Otryggheten och skillnaderna på Europas arbetsmarknad utgör…
Köp här

Isbn: 9789173590501

Utgivningsår: 20120201

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173591416

Utgivningsår: 20191026

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Lennart Svensson, Casten von Otter

Idag ses projekt som lösningen på i stort sett alla problem kring utvecklingen av företag och förvaltningar, regional förnyelse, nationella handlingsprogram och internationellt samarbete. Det satsas hundratals miljarder på projekt i Sverige varje år. Vad beror denna starka tilltro till projektformen på? Forskning visar…
Köp här

Isbn: 9789189449251

Utgivningsår: 20010810

Utgivare: Santérus Förlag, Ja

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189449329

Utgivningsår: 19980825

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Rombach, Kerstin Sahlin

Kategorier: Forskning och informationshantering Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Det talas mycket om utvärdering i den offentliga sektorns organisationer. Många dras in i de allt synligare, vanligare och komplexare utvärderingsprocesserna. Denna bok handlar om hur utvärderingar görs, hur de används och om de kan möta alla förväntningar som ställs på dem. Kan man t.ex. styra med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789189449404

Utgivningsår: 20020221

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Eino Tubin

Kategorier: Historia och arkeologi
Alla sätt att nå framgång i konflikter, som innebär att man slipper bomba, spränga och skjuta borde vara välkomna. Ett allt nödvändigare komplement till krigets våld är informationsoperationer. Där ingår alla metoder att med ljud, skrift eller bild framhäva sin egen sak och övertala motståndaren att ge upp:…
Köp här

Isbn: 9789189449930

Utgivningsår: 20071031

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Fridthjof Bernt, Eric Bylander, Per Cramér, Eberhard Eichenhofer, Thomas Erhag, Susanne Fransson, Gudrun Holgersen, Svante O. Johansson, Ann-Charlotte Landelius, Rune Lavin, Ann-Sara Lind, Ruth Mannelqvist, Lena Marcusson, Matti Mikkola, Alexiai Nerep, Torbjörn Odlöw, Lotti Ryberg-Welander, Elisabeth Rynning, Olle Serin, Sara Stendahl, Eva-Maria Svensson, Gustav Svensson, Aslak Syse, Kjell Torén, Wiweka Warnling-Nerep, Lotta Wendel

Kategorier: Juridik
Festskrift som tillägnas professor Lotta Vahlne Westerhäll vid hennes avgång från professuren i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ämnena spänner över: Välfärdsstatens nödvändighet, prövningstillstånd hovrätt kammarrätt,…
Köp här

Isbn: 9789173590464

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Svante Karlsson

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Internationella relationer Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Statens framväxt, krig, fred, säkerhet, terrorism, Responsibility to Protect (R2P) och det rättfärdiga kriget, konfliktanalys, massförstörelsevapen, FN:s roll, den globala militära världsordningen samt icke-våld är områden som behandlas. Boken är främst avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildningar i…
Köp här

Isbn: 9789173591201

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Fester, etikett och värdskap Hus och hem Livsstil och stilguider Livsstil, hobby och fritid
Denna bok tar sitt avstamp i svenska seder och bruk. Det vill säga de som har varit förhärskande allt sedan kristendomen blev landets religion. Kristna symbolhandlingar tog över och satte sin prägel på de ceremonier och högtider som varit skäl till festliga sammankomster. Festligheter under kalenderåret hade…
Köp här

Isbn: 9789173591034

Utgivningsår: 20160314

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Seriella publikationer och periodika Socialrätt Uppslagsverk och referensverk
INNEHÅLL “Att beforska barn och unga i hem, skola, samhällsvård och kriminalvård” av Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet “Barseltid et faktum – Barselpermisjon en rettslig sannhet” af Helga Aune, Postdoktor, Ph.d., Institutt for…
Köp här

Isbn: 9789173350488

Utgivningsår: 20151002

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189449282

Utgivningsår: 20020830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189449237

Utgivningsår: 20010904

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Arne Jernelöv, Joakim Palme

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det diskuteras ibland om framtiden blivit mer eller mindre oväntad , dvs. om det blivit lättare eller svårare att förutse den än det var förr. En mängd faktorer påverkar förutsägbarheten. Vi har mer information idag både om den rådande situationen och om trender av olika slag vilket borde göra våra prognoser säkrare…
Köp här

Isbn: 9789173590044

Utgivningsår: 20070926

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Krister Wahlbäck, Carl Bildt

Kategorier: Historia och arkeologi
Krister Wahlbäck var både vetenskapsman och diplomat. Han var professor i internationell politik vid Umeå universitet, men också verksam som diplomat.Sedan 1970-talet var han knuten till UD som säkerhetspolitisk rådgivare – högt uppskattad för sina breda kunskaper och skarpa analysförmåga. Han var en stor kännare…
Köp här

Isbn: 9789173590846

Utgivningsår: 20140812

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Ericsson

Kategorier: Historia och arkeologi
De industrimän som representerade högern i riksdagen i början av 1900-talet arbetade för att bevara ett traditionellt patriarkalt system både i sina företag och i samhället i stort. Demokrati och arbetarinflytande var onödigt. Arbetarna kunde förlita sig på sina patroner. Industriledare inom högern höll fast vid en i…
Köp här

Isbn: 9789173590174

Utgivningsår: 20080414

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Bernd Freytag von Loringhoven, François dAlançon

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Sanna berättelser Sanna berättelser: krig
Bernd Freytag von Loringhoven (1914-2007), tysk aristokrat och yrkesmilitär, var den siste överlevande från Hitlers bunker. Som adjutant till generalerna Guderian och Krebs deltog han i Hitlers dagliga lägeskonferenser, och han upplevde regimens sista vecka i bunkern. Han lyckades fly därifrån den 29 april 1945 innan…
Köp här

Isbn: 9789173590839

Utgivningsår: 20150429

Utgivare: Santérus Förlag, Edition Perrin

Mediatyp: BC

av: Mikael Nilsson

Kategorier: Historia och arkeologi
In this book, the author traces the origins of the domestic Swedish guided missile development effort, and shows how an effective Swedish air defense presupposed the consent to American hegemony. The hegemonic cooperation was established through a series of crucial decisions made by the Swedish government to tacitly…
Köp här

Isbn: 9789173350075

Utgivningsår: 20071016

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Academic Press Swedenden

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I internationell forskning om statlig styrning talas det ofta om en förändring “from government to governance”. På svenska kan det uttryckas som “från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning”. I allmänna ordalag handlar det om att det utvecklas nya former av ömsesidigt samspel mellan…
Köp här

Isbn: 9789173350211

Utgivningsår: 20090930

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Ekecrantz

Kategorier: Historia och arkeologi
På våren 1948 reste den svenske utrikesministern Östen Undén under största möjliga sekretess till Oslo med ett förslag om en skandinavisk försvarsallians i det upptornade kalla kriget. Två år senare ställdes Sveriges hela säkerhetspolitiska doktrin på prov när FN drogs in i krig mot Nordkorea. 1952 sköt sovjetiskt…
Köp här

Isbn: 9789189449589

Utgivningsår: 20031012

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189449534

Utgivningsår: 20030421

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Nilsson

Kategorier: Juridik
EU:s lagstiftning på miljöområdet är omfattande. Den har stor betydelse för innehållet i den svenska lagstiftningen. Vissa EG-regler utgör minimistandard för de svenska miljökraven, andra anger mer exakt vilket innehåll den nationella rätten skall ha. EU:s lagstiftning har också stor betydelse för rättstillämpningen.…
Köp här

Isbn: 9789173590303

Utgivningsår: 20090130

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Dahlberg, Anna-Maria Fjellström, Andreas Gottardis, Marie Knobloch, Sören Holmberg, Patrik Lantto, Tommy Möller, Ragnhild Nilsson, Jo Saglie, Emma K. Sjøenden Vestli, Eli Skogerbø, Richard Svensson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok presenteras resultat från den första väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige: om väljare, partier och medias roll. De olika kapitlen berör alltifrån Sametingets tillkomst och politiska mandat, till valdeltagande, politiskt förtroende och om det finns några avgörande…
Köp här

Isbn: 9789173591102

Utgivningsår: 20161005

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Martin Fritz

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda krig och fälttåg
“Prytz-telegrammet”, avsänt från London den 17 juni 1940 till utrikesminister Christian Günther i Stockholm, berättade om möjligheterna att britterna skulle komma fram till en fredlig uppgörelse med Hitler. Detta kortfattade meddelande har ansetts utgöra ett centralt dokument för att bedöma den engelska…
Köp här

Isbn: 9789173591164

Utgivningsår: 20170912

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Sundberg, Stefan Sjöblom, Ingemar Wörlund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det goda folkhemmet är ett välkänt begrepp, men vad var det egentligen och hur uppstod det? Denna bok ger en sammanhängande bild och förklarar politiken som fördes och visar hur den genomfördes under nio decennier. Den visar också kopplingen mellan det nationella och det kommunala, där folkhemmet realiserades, vilket i…
Köp här

Isbn: 9789173350273

Utgivningsår: 20110830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Sten Ottosson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Intresset för svensk utrikespolitik under andra världskriget och kalla kriget har varit stort på senare år. Kritiker har tyckt att historikerna underlåtit att undersöka vilka uppfattningar som rått om de moraliska gränserna för den svenska utrikespolitiken under dessa skeden. I denna bok undersöks ett antal…
Köp här

Isbn: 9789189449015

Utgivningsår: 20000315

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Hultman, Stig Jarl, Eivind Kasa, Magnus Rönn, Simo Säätelä, Elisabeth Tostrup, Lars Vilks

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Är är det förnuft eller känsla som styr din kvalitetsuppfattning? Dessa två perspektiv återfinns i kvalitetsbegreppets idéhistoria. Konstgjorda ting kan uppfattas som praktiska, ­effek­tiva eller ekonomiska för någon. Ett sådant förnuft ger ofta ett kyligt och kalkylerande drag över kvalitetsbedömningen. Den som i…
Köp här

Isbn: 9789189449916

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Claes Hemberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Våra barn behöver spara pengar för framtiden. Framförallt till den dag då de ska flytta hemifrån och behöver en egen bostad. För att kunna göra det behöver de sina föräldrars stöd. Föräldrar kan stötta genom att spara pengar regelbundet och välja vettiga sparformer, men framförallt genom att ge barnen en känsla för…
Köp här

Isbn: 9789173590518

Utgivningsår: 20120323

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Hultqvist

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Populärastronomi
Den danske 1500-talsastronomen Tycho Brahe blickade natt efter natt upp mot den till synes oföränderliga stjärnhimlen. En natt år 1572 såg han något besynnerligt: en ny stjärna hade plötsligt dykt upp på himlavalvet. Tycho Brahe ägnade återstoden av sitt liv åt astronomin, men han fick förlita sig på sin goda syn och…
Köp här

Isbn: 9789173591294

Utgivningsår: 20180921

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Kurt Grönfors

Kategorier: Juridik
Vad sammanhåller en grupp regler till en särskild avtalstyp? När uppkommer ett avtal och dess rättsverkningar? Hur dras gränslinjen mellan kontraktsförhållanden och utomkontraktuella förhållanden? En naturlig utgångspunkt är läran om avtals ingående. Det är allmänt erkänt att denna numera uppvisar en betydligt…
Köp här

Isbn: 9789173590631

Utgivningsår: 20130121

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Is partnership as an organisational principle a way to overcome the limitations of project-organisation and its focus on short-term outcomes? Or is the interest in partnership organisations only an expression of a trend or a fashion in the growing market for organisational development in complex situations? In this…
Köp här

Isbn: 9789173350112

Utgivningsår: 20080219

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Academic Press Sweden

Mediatyp: BC

av: Guy-Erik Isaksson, Lauri Karvonen, Vesa Koskimaa, Maija Mattila, Eero Murto, Mari K. Niemi, Heikki Paloheimo, Tapio Raunio, Iilkka Ruostetsaari, Åsa von Schoultz

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
The political systems of democratic countries are remarkably stable. Even when societies experience significant structural change, the impact of such socio-economic transformation is mainly limited to the party system. Constitutional change regarding political institutions is much less frequent and is often linked to…
Köp här

Isbn: 9789173350518

Utgivningsår: 20160915

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189449299

Utgivningsår: 20020919

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB