Bläddra
Sökresultat för Santérus Förlag... Rensa filter?

av: Robert Dalsjö

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Internationella relationer Kalla kriget Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
How did Sweden’s secret life-line to the West wither? Early in the Cold War, the inner cabinet authorised covert preparations for wartime military cooperation with the West. Wide-ranging arrangements were made during the 1950s and 1960s. But by the 1970s these preparations were faltering, and by the mid-1980s the…
Köp här

Isbn: 9789173350037

Utgivningsår: 20061213

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Academic Press Sweden

Mediatyp: BC

av: Daniel Silander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok jämförs och illustreras fem olika politiska regimtyper: demokratiska, totalitära, auktoritära, dynastiska och hybrida. Typerna illustreras genom exemplen El Salvador (demokrati), Brunei (dynastisk), Kuba (totalitär), Vitryssland (auktoritär), samt Pakistan (hybrid). Daniel Silander är docent i…
Köp här

Isbn: 9789173590587

Utgivningsår: 20120830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Maria Hammarén

Kategorier: Språk och lingvistik
»Den här boken har jag skrivit för alla dem som kanske vill arbeta i en skrivgrupp men också för dem som rätt och slätt är intresserade av språkets förbindelse med erfarenhet och ett medvetet språkarbete. Det är ingen handbok. Snarare strävar jag efter att visa ett sätt att tänka kring några begrepp som är starkt…
Köp här

Isbn: 9789189449831

Utgivningsår: 20050822

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Juridik
Den 1 januari 2015 trädde Patientlagen (PL) (2014:821) i kraft. Det är alltså först nu som regler som riktar sig till patientkollektivet har skapats. Författaren undersöker PL:s reglers konstruktion och funktion med utgångspunkt från frågeställningarna om möjligheten att bli patient, dvs få patientstatus och vilka…
Köp här

Isbn: 9789173591515

Utgivningsår: 20200207

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Hans Larsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Denna bok är en faksimilutgåva, första upplagan utkom 1892. Författaren, Hans Larsson, (1862-1944) var professor i teoretisk filosofi i Lund och ledamot av Svenska akademin. Med debutboken »Intuition« framträdde han i den aktuella kulturdebatten. I förordet skriver Ingela Josefson: »Han är både diktare och tänkare,…
Köp här

Isbn: 9789197316910

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Therese Bjärstig, Tobias Bromander, Fredrik Bynander, Katarina Eckerberg, Camilla Eriksson, Ingrid Grosse, Anne Morrissey Haglund, Martin Nilsson, Anna Parkhouse, Charlotte Silander, Sofia Strid, Rebecka Ulfgard Villanueva

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Med “svensk politik” avses i boken följande elva områden: närings­politik, jordbrukspolitik, miljöpolitik, socialpolitik, utbildningspolitik, jämställdhetspolitik, asyl- och migrationspolitik, brottsbekämpning, utrikes- och säkerhetspolitik, grannskapspolitik samt utvecklings- och biståndspolitik. Varje…
Köp här

Isbn: 9789173591119

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Has Swedish policy changed in terms of organisation (form) and content (substance) as a result of an increasingly consolidated membership? Based on the assumption that Swedish policy is part of multilevel governance at a local, regional, national and European level, the focus is on the interaction between Swedish…
Köp här

Isbn: 9789173350563

Utgivningsår: 20200522

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Fester, etikett och värdskap Hus och hem Livsstil och stilguider Livsstil, hobby och fritid
Denna bok tar sitt avstamp i svenska seder och bruk. Det vill säga de som har varit förhärskande allt sedan kristendomen blev landets religion. Kristna symbolhandlingar tog över och satte sin prägel på de ceremonier och högtider som varit skäl till festliga sammankomster. Festligheter under kalenderåret hade…
Köp här

Isbn: 9789173591034

Utgivningsår: 20160314

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Karin Havemose

Kategorier: Konst
I denna bok sätts designerns praktik i fokus, där arbetet med industridesignstudenter och mötet och samtalet med tre yrkesverksamma designers – Anna Kraitz, Dan Ihreborn och Mats Theselius – är bokens främsta kunskapskälla. Dessa tre har var och en sin egen unika ingång till arbetet, sitt eget uttryck och…
Köp här

Isbn: 9789173590594

Utgivningsår: 20121022

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Wallensteen, Isak Svensson

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Uppseendeväckande många medlare i internationella konflikter kommer från Norden. Varför är det så och vilka skäl finns för detta nordiska engagemang? Sveriges engagemang går tillbaka till Folke Bernadotte 1948 och via de idag ofta bortglömda insatserna av Dag Hammarskjöld, Gunnar Jarring och Olof Palme till…
Köp här

Isbn: 9789173591072

Utgivningsår: 20161017

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Flavius Josephus

Kategorier: Historia och arkeologi
Här berättas om personligheter som läsaren kanske redan känner från Bibeln: Herodes den Store, Herodes Antípas, Pontius Pilatus, kung Agrippa, romerske prokuratorn Felix och flera andra. Du får läsa om religiösa och politiska rörelser, om fariséer, sadducéer och essener, om Jerusalem och dess tempel, om Palestinas…
Köp här

Isbn: 9789173591157

Utgivningsår: 20171026

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Hedvig Bernitz, Matz Dahlberg, Peo Hansen, Petra Herzfeld Olsson, Andreas Inghammar, Lisa Pelling, Jens Rydgren, Per Skedinger, Eskil Wadensjö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
EU:s sammanhållning är satt på sitt hittills svåraste prov. I den ekonomiska krisens spår ser vissa medlemsländer arbetslösheten stiga dramatiskt och tvingas till kraftiga neddragningarna i välfärden. I andra medlemsländer går krisen relativt obemärkt förbi. Otryggheten och skillnaderna på Europas arbetsmarknad utgör…
Köp här

Isbn: 9789173590501

Utgivningsår: 20120201

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Gustafsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varifrån kom de ubåtar som kränkte svenska vatten? Denna bok grundar sig på ett nytt försök att pröva frågan förutsättningslöst. Förre ÖB Bengt Gustafsson har ägnat ett par år åt att forska kring vad som verkligen skedde. Medveten om att det han skriver skulle kunna uppfattas som en partsinlaga granskar han kritiskt…
Köp här

Isbn: 9789173590402

Utgivningsår: 20100525

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Kurt Grönfors

Kategorier: Juridik
Vad sammanhåller en grupp regler till en särskild avtalstyp? När uppkommer ett avtal och dess rättsverkningar? Hur dras gränslinjen mellan kontraktsförhållanden och utomkontraktuella förhållanden? En naturlig utgångspunkt är läran om avtals ingående. Det är allmänt erkänt att denna numera uppvisar en betydligt…
Köp här

Isbn: 9789173590631

Utgivningsår: 20130121

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Svensson, Casten von Otter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Idag ses projekt som lösningen på i stort sett alla problem kring utvecklingen av företag och förvaltningar, regional förnyelse, nationella handlingsprogram och internationellt samarbete. Det satsas hundratals miljarder på projekt i Sverige varje år. Vad beror denna starka tilltro till projektformen på? Forskning visar…
Köp här

Isbn: 9789189449251

Utgivningsår: 20010810

Utgivare: Santérus Förlag, Ja

Mediatyp: BC

av: Emil Uddhammar, Peter Stein

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Management och företagsledning Nationalekonomi
  Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem…
Köp här

Isbn: 9789173591379

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Eino Tubin

Kategorier: Historia och arkeologi
Alla sätt att nå framgång i konflikter, som innebär att man slipper bomba, spränga och skjuta borde vara välkomna. Ett allt nödvändigare komplement till krigets våld är informationsoperationer. Där ingår alla metoder att med ljud, skrift eller bild framhäva sin egen sak och övertala motståndaren att ge upp:…
Köp här

Isbn: 9789189449930

Utgivningsår: 20071031

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Wångmar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok behandlas fem fall av korruption, maktmissbruk eller bristande tillit i svenska kommuner under perioden 1963 -2011: Mönsterås köping (1963- 1970), Halmstads kommun (1976), Motala kommun (1995 -1999), Uddevalla kommun (2003 -2004) och Göteborgs stad (2010- 2011). Motalafallet fick särskilt stort massmedialt…
Köp här

Isbn: 9789173590648

Utgivningsår: 20130322

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Fridthjof Bernt, Eric Bylander, Per Cramér, Eberhard Eichenhofer, Thomas Erhag, Susanne Fransson, Gudrun Holgersen, Svante O. Johansson, Ann-Charlotte Landelius, Rune Lavin, Ann-Sara Lind, Ruth Mannelqvist, Lena Marcusson, Matti Mikkola, Alexiai Nerep, Torbjörn Odlöw, Lotti Ryberg-Welander, Elisabeth Rynning, Olle Serin, Sara Stendahl, Eva-Maria Svensson, Gustav Svensson, Aslak Syse, Kjell Torén, Wiweka Warnling-Nerep, Lotta Wendel

Kategorier: Juridik
Festskrift som tillägnas professor Lotta Vahlne Westerhäll vid hennes avgång från professuren i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ämnena spänner över: Välfärdsstatens nödvändighet, prövningstillstånd hovrätt kammarrätt,…
Köp här

Isbn: 9789173590464

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Svante Karlsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Statens framväxt, krig, fred, säkerhet, terrorism, Responsibility to Protect (R2P) och det rättfärdiga kriget, konfliktanalys, massförstörelsevapen, FN:s roll, den globala militära världsordningen samt icke-våld är områden som behandlas. Boken är främst avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildningar i…
Köp här

Isbn: 9789173591201

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197316972

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Eddie Persson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
En läkare går rond på operans tiljor bland sjuka, lidande och döende rollgestalter och kompositörer under 400 år. För­fat­taren berättar med glöd om allt från Senecas medicinskt kunniga självmord till den varböld som ändade Alban Bergs liv. Med en fascinerande blandning av kulturhistoria, musikhistoria och…
Köp här

Isbn: 9789173590334

Utgivningsår: 20110524

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Essäerna i denna antologi speglar författarens övertygelse att yrkeskunskap är en praktisk kunskap vars förhållande till forskningsbaserad vetenskaplig kunskap är problematisk. Yrkeskunskap måste läras och bedömas från sina egna förutsättningar. Bergendal varvar exempel och erfarenheter från yrkeslivet med…
Köp här

Isbn: 9789197627283

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BZ

av: Mikael Nilsson

Kategorier: Historia och arkeologi
In this book, the author traces the origins of the domestic Swedish guided missile development effort, and shows how an effective Swedish air defense presupposed the consent to American hegemony. The hegemonic cooperation was established through a series of crucial decisions made by the Swedish government to tacitly…
Köp här

Isbn: 9789173350075

Utgivningsår: 20071016

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Academic Press Swedenden

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189449299

Utgivningsår: 20020919

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Helen Andersson-Svahn, Gustaf Arrhenius, Christian Broberger, Fredrik Bäckhed, Örjan Carlborg, Jan Conrad, Marie Dacke, Per Eklund, Christian Forssén, Tünde Fülöp, Annette Granéli, Martin Högbom, Erik Ingelsson, Danica Kragic, Jonas Larsson, Maria Lindskog, Anna Sjöström Douagi, Emma Sparr, Torsten Wiesel

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
På senare tid har vetenskapliga akademier för unga forskare etablerats runt om i världen. Så också i Sverige, där Sveriges unga akademi inrättades 2011. Dess syfte är att fungera som ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i landet. Denna bok samlar korta självbiografier,…
Köp här

Isbn: 9789173590877

Utgivningsår: 20150414

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Hettne

Kategorier: Historia och arkeologi
Världsordningen är i kris. Nationalstatssystemet undermineras av globaliseringen. De multilaterala principerna för umgänget mellan stater åsidosätts. Samtidigt går Europa in i sin djupaste kris sedan EU:s tillkomst. Vilken världsordning kan vi då vänta oss i framtiden? Denna bok handlar om internationella politiska…
Köp här

Isbn: 9789189449848

Utgivningsår: 20050822

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Kommuner och landsting prövade på 1990-talet nya sätt att organisera och styra. De nya lösningarna byggde på marknadsidéer och förebilder från företagsvärlden. Idéer som tänks skapa produktiva, effektiva och kreativa organisationer. Vad karakteriserar egentligen de idéer som experimenten byggde på? Hur påverkas…
Köp här

Isbn: 9789189449398

Utgivningsår: 20020221

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189449329

Utgivningsår: 19980825

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Zi Sun

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Krig och försvar Krigsvetenskap Militärhistoria Samhälle och samhällsvetenskap
Under 2500 år har detta ansetts som den bästa boken om ledarskap. Från början var den avsedd som lärobok i krigsfilosofi men idag anses den som en oöverträffad text om ledarskap och problemlösning. Vad du än sysselsätter dig med kan denna gamla bok leda till nya insikter och ­kunskaper om hur du ska bemästra de…
Köp här

Isbn: 9789173590921

Utgivningsår: 20151209

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Bruno Latour

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Bruno Latour är mannen som gav substans åt uttrycket “tvärdisciplinär forskning” och hans tankar är av värde för alla som försöker förstå det samtida samhället. I detta urval presenterar han åsikter i frågor som är centrala i såväl samhällsvetenskapen som i samhället. Bland annat hävdar han i en av bokens…
Köp här

Isbn: 9789173350303

Utgivningsår: 20120116

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Rombach, Kerstin Sahlin, Nils Brunsson, Lars Engwall, Rolf A. Lundin, Sten Pettersson, Annika Rabo, Elisabeth Sundin, Anders Söderholm, Evert Vedung, Erik Wallin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Det talas mycket om utvärdering i den offentliga sektorns organisationer. Många dras in i de allt synligare, vanligare och komplexare utvärderingsprocesserna. Denna bok handlar om hur utvärderingar görs, hur de används och om de kan möta alla förväntningar som ställs på dem. Kan man t.ex. styra med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789189449404

Utgivningsår: 20020221

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Prokopios

Kategorier: Europas historia Europas historia: romarriket Historia Historia och arkeologi
På författaren Prokopios tid, femhundratalets första del, då de händelser utspelas som han berättar om i detta verk, hade romerska riket funnits till i tusen år. Från och med rikets delning år 395 fram till senare delen av kejsar Justinianus regering 527 565 utkämpade Östromerska riket ständiga krig mot perser, hunner…
Köp här

Isbn: 9789173591416

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Pentti Aajärvi, Gudrun Holgersen, Pernilla Leviner, Lotti Ryberg-Welander, Lotta Vahlne Westerhäll

Kategorier: Juridik
Innehåll: “Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer” av Lotta Vahlne Westerhäll, professor, juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet “‘Arbeidsavklaring’ og uførepensjon i den norske folketrygden” av Gudrun Holgersen, Professor dr.…
Köp här

Isbn: 9789173350341

Utgivningsår: 20121217

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Tore Nordenstam

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
All understanding is based on examples. Examples are not just appendages of understanding, illustrations or pedagogical devices, they are the cornerstones of understanding. These are some of the most important ideas in this book. The author demonstrates the fundamental role that examples play in concept formation and…
Köp här

Isbn: 9789173350174

Utgivningsår: 20090612

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Caroline Tovatt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Studien bygger på intervjuer med personer mellan 18 och 67 år om deras arbetsliv och blottlägger en mer komplicerad bild än den som vanligtvis skildras. I fokus står de erkännandeprocesser som möjliggör att utbildning, erfarenheter och kontakter tillskrivs värde. Analyserna har genomförts med stöd av den franske…
Köp här

Isbn: 9789173350358

Utgivningsår: 20130830

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Brian Cathcart

Kategorier: Historia och arkeologi
Den första lyckade klyvningen av en atom ägde rum i ett ruffigt labb i Cambridge i april 1932. Händelsen var påhittighetens seger över svårigheter. Under strängt överinseende av den begåvade, men excentriske, Nya zeeländaren Lord Rutherford, lappade John Cockcroft och Ernest Walton ihop handgjorda eller återanvända…
Köp här

Isbn: 9789189449770

Utgivningsår: 20060823

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Eva Brodin Kjeller, Anki Beijer, Britta Bylander, Sanna Hagman, Åsa Holmström, Pia Sjöholm, Marie-Louise (novell) Eriksson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789189449640

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Arbets(o)förmåga är ett begrepp som i såväl samhällsdiskussion som vetenskaplig litteratur används på många sätt och med olika underliggande betydelser. Därmed väcker begreppet många frågor. Till exempel: Hur kopplas arbets(o)förmågan till arbetets krav på individen och hur kopplas den till livskraven utanför…
Köp här

Isbn: 9789173590396

Utgivningsår: 20100423

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Kjell Å. Modéer

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Juridiska fakulteten i Lund var en av universitetets fyra fakulteter vid grundandet 1666. Fakulteten kan således se tillbaka på en 350-årig historia i statens och samhällets tjänst.Kjell Å Modéer presenterar i denna monografi för första gången en översikt av fakultetens historia, i vilken inte bara dess professorer och…
Köp här

Isbn: 9789173591171

Utgivningsår: 20170705

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB