Bläddra
Sökresultat för Simon Lindgren... Rensa filter?

av:Mikael Hjerm, Simon Lindgren, Marco Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Samhällsvetenskaplig forskning handlar om att studera sociala fenomen som väcker frågor och skapar nyfikenhet. Men för att man ska kunna besvara frågorna och stilla sin nyfikenhet måste man veta hur man ska gå tillväga. I den här boken beskrivs och förklaras det vetenskapliga hantverk som krävs för att man ska nå…
Köp här

Isbn: 9789140686121

Utgivningsår:20140114

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Sociologi 2.0 – Samhällsteori och samtidskultur riktar sig till alla som är intresserade av sociologi och samhällsteori, men särskilt tänkt som lärobok på grundläggande teorikurser inom sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Uppdateringen till Sociologi 2.0 handlar inte om att förkasta befintlig teori…
Köp här

Isbn: 9789140650825

Utgivningsår:20080115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mikael Hjerm, Simon Lindgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Samhällsvetenskaplig forskning handlar om att studera sociala fenomen som väcker frågor och skapar nyfikenhet. Men för att man ska kunna besvara frågorna och stilla sin nyfikenhet måste man veta hur man ska gå tillväga. Det finns gott om metodböcker, men få visar hur det faktiskt går till att tolka de data som har…
Köp här

Isbn: 9789140670397

Utgivningsår:20100616

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Populärkulturen både uttrycker och bidrar till formandet av många människors känslor, värderingar, tankar, drömmar och livsstilar i dagens samhälle. Men vad står egentligen begreppet populärkultur för? Och kan populärkultur analyseras vetenskapligt? Går det egentligen att forska om film, tv, rockmusik och YouTube? Är…
Köp här

Isbn: 9789147089536

Utgivningsår:20090602

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Sociologi 2.0 – Samhällsteori och samtidskultur riktar sig till alla som är intresserade av sociologi och samhällsteori, men är särskilt tänkt som lärobok på grundläggande teorikurser inom sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. I andra upplagan har många exempel aktualiserats, men bokens…
Köp här

Isbn: 9789140688170

Utgivningsår:20150121

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Mari Sellerberg-Persson, Katrine Fangen, Stina Bengtsson, Pia Bramming, Carl Cato Wadel, Billy Ehn, Silje Fekjaer, Helena Holgersson, Vesa Leppänen, Simon Lindgren, Orvar Löfgren, Anders Persson, Fabian Persson, Dorthe Staunäs, Aksel Tjora, Per Arne Tufte, Victoria Wibeck, Peter Öberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällsvetenskaplig metod ger ofta vissa bestämda associationer. Många tänker ganska omedelbart på intervjuer eller på olika kvantitativa metoder. I denna bok presenterar författarna många möjliga metoder, varav långtifrån alla brukar finnas med i standardintroduktioner till samhällsvetenskaplig metod. Ett syfte med…
Köp här

Isbn: 9789144074221

Utgivningsår:20111024

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Johan Jarlbrink, Fredrik Norén, André Baltz, Karl Berglund, Eric Carlsson, Coppélie Cocq, Maria Eriksson, David Gunnarsson Lorentzen, Evelina Liliequist, Jens Lindberg, Simon Lindgren, Anna Sofia Lundgren, Patrick Prax, Paulina Rajkowska, Emil Stjernholm, Mathilda Åkerlund

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Forskning och informationshantering Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Hur sprids nyheter, politiska upprop och memes över världen i sociala medier? Hur interagerar användarna med varandra i forum och dataspel? Hur har 1900-talets tidningspress rapporterat om olika delar av världen? Digitala medier ger upphov till nya forskningsfrågor men gör det också möjligt att undersöka gamla frågor…
Köp här

Isbn: 9789144140551

Utgivningsår:20210629

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren, Ragnar Lundström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utsatt, svag och fri från skuld. Så måste den som utsatts för ett brott uppfattas för att i allmänhetens ögon vara ett brottsoffer men också för att fullt ut värnas av polisen och rättsystemet och för att få stöd av brottsofferorganisationerna. Brottsutsatta som inte uppfyller sådana kriterier blir inte lika lätta att…
Köp här

Isbn: 9789140667366

Utgivningsår:20100623

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Elza Dunkels (red.), Simon Lindgren (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Digitaliseringen i dagens samhälle är ett faktum. Vad innebär barns och ungdomars förändrade uppväxtvillkor för lärande och utbildning? Hur formas lärares roll i det samtida medielandskapet? Interaktiva medier och lärandemiljöer presenterar olika synvinklar på dagens utbildning, både från forskning och från praktik.…
Köp här

Isbn: 9789140677976

Utgivningsår:20140828

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eric Carlsson, Bo Nilsson, Simon Lindgren, Anders Johansson, Jonas Andersson Schwarz, Anna Johansson, Anders Olof Larsson, Linda Berg, Maria Carbin, Stefan Gelfgren, Jenny Gunnarsson Payne

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociala medier
Den här boken handlar om hur sociala medier kan fungera politiskt i människors vardag. Digitaliseringen av samhället har starkt aktualiserat frågan om förhållandet mellan medier och deltagande. I Sverige har exempelvis de olika politiska partierna lagt mycket resurser på synlighet, inte minst via bloggar, Facebook och…
Köp här

Isbn: 9789171734570

Utgivningsår:20151028

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren

Kategorier: Informationsteknik
What can flame-throwing squirrels tell us about human emotion? Can social media empower political activism? How has the internet changed the way we form our identities? Do algorithms have a social role?What is digital society?In the early 21st century, digital media and the social have become irreversibly intertwined.…
Köp här

Isbn: 9781473925014

Utgivningsår:20170605

Utgivare: Sage publications inc

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Generation Y, Generation Z, nätgenerationen och digitala infödingar, dagens unga har kallats för mycket! Det sägs att vi lever i ett nytt slags samhälle, ett postmodernt, globaliserat, informations- eller nätverkssamhälle. Oavsett vad man kallar förändringarna är det tydligt att nya medier och mönster präglar ungas…
Köp här

Isbn: 9789140666772

Utgivningsår:20090721

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Generation Y, Generation Z, nätgenerationen och digitala infödingar, dagens unga har kallats för mycket! Det sägs att vi lever i ett nytt slags samhälle, ett postmodernt, globaliserat, informations- eller nätverkssamhälle. Oavsett vad man kallar förändringarna är det tydligt att nya medier och mönster präglar ungas…
Köp här

Isbn: 9789140688187

Utgivningsår:20150121

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Thomas Johansson, Simon Lindgren, Anette Hellman

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
HUR STÅR DET TILL MED DAGENS UNGDOM?Under senare år har alltmer intresse riktats mot barns och ungas uppväxtvillkor, livssituation, rättigheter och agentskap. En rad frågor diskuteras i dag, bland annat:• den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga• medieanvändningens positiva och negativa sidor•…
Köp här

Isbn: 9789147096879

Utgivningsår:20130214

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Cutting-edge student exploration of what it means to live in a digital society. Introduces key concepts and research essential for digital media, social media and media/data and society modules. What does it mean to live in a digital society? Does social media empower political activism? How do we form and express…
Köp här

Isbn: 9781529722499

Utgivningsår:20211220

Utgivare: Sage publications inc

Mediatyp: BC

av:Simon Lindgren (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I dag erbjuds vi ständigt nya möjligheter att delta i en starkt växande digital offentlighet. Vi är inte längre bara åskådare, utan kan kommentera, problematisera och kritisera innehållet i de centraliserade kanalerna. Men i vilken mån förverkligas den interaktiva teknikens potential? Har den lett till ökad…
Köp här

Isbn: 9789140681515

Utgivningsår:20121204

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC