Bläddra
Sökresultat för Skara stiftshistoriska sällskap... Rensa filter?

av: Bo J. Theutenberg

Författaren Bo J. Theutenberg genomför i Mellan Liljan och Sjöbladet en spännande färd från nutid ner i västgötsk forntid. I ruinen efter Gärdhems kyrka i Västergötland finns en magnifik lilja på en av de “liljestenar” som sedan urminnes tider legat i 1100-talskyrkans kor. Författaren sammankopplar…
Köp här

Isbn: 9789197736619

Utgivningsår: 20090801

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Bo J. Theutenberg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
År 2003 utgav Skara stiftshistoriska sällskap Från den Heliga Graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna i Forshem och Västra Tunhem. Boken ville visa på vilka historiska personer som var verksamma vid tiden för tillkomsten av de andliga riddarordnar som hade tillkommit i akt och mening att…
Köp här

Isbn: 9789197587310

Utgivningsår: 20070215

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Per-Axel Wiktorsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter
Fornsvenska legendariet. Utgåva och översättning behandlar en fornsvensk bearbetning av en av senmedeltidens mest populära och spridda hagiografiska texter, Jacobus de Voragine’s Legenda aurea, troligen tillkommen på 1260-talet i Genua. Den fornsvenska bearbetningen eller översättningen, det Fornsvenska legendariet,…
Köp här

Isbn: 9789186681449

Utgivningsår: 20200212

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Gunnar Blomgren, Sven Esselius, Bengt Ingmar Kilström, Bo Ramviken, Sven O. Berglund, Lars Magnusson, Sören Törnblad, Siv Hasselberg, Lars Brinkenberg, Folke T. Olofsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Törnekronans samfund grundades 1951. I denna jublieumsskrift uppmärksammas samfundets första femtio år ur de tio artikelförfattarnas synvinklar.
Köp här

Isbn: 9789163104626

Utgivningsår: 20001201

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
I denna antologi möter vi en av stormaktstidens viktiga personer – Fältmarskalken och Riksmarsken, greve Lars Kagg. Han föddes den 1 maj 1595 på Källstorp, Örslösa socken i Västergötland, och avled den 19 november 1661 på godset Fjällskefte i Floda socken i Södermanland. Kagg gifte sig 1628 med Agneta Ribbing, dotter…
Köp här

Isbn: 9789186681494

Utgivningsår: 20201201

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Johan Sundeen

Kategorier: Aiding escape & evasion Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Flyktingar och politisk asyl Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Johan Sundeen zeichnet ein Portrait von Birger Forell, indem er dessen dramatische und von Arbeit für die Mitmenschen – nahezu unmenschlich anstrengende – Lebensleistung darstellt. Sundeen folgt Forells Spuren von dessen Studienjahren 1919–1920, über die dunklen Jahre in Deutschlands Hauptstadt 1929–1942 und der Arbeit…
Köp här

Isbn: 9789186681500

Utgivningsår: 20210119

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Lars Skytte

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt
Lars Skytte (1610-1696) var född i Nyköping. Fadern (adlad 1619) blir med tiden ståthållare över Uppsala län, farbrodern, den mer kände Johan Skytte, kronprins Gustav Adolfs lärare, hade då redan utnämns till riksråd och universitetskansler mm. Familjen hade mycket nära kontakter med den nya kungafamiljen, och fick…
Köp här

Isbn: 9789186681241

Utgivningsår: 20141201

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Carl-Gustaf Andrén, Anna Fredriksson Adman

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Det ar med stor glädje Skara stifishistoriska sällskap nu utger boken Avlatsbreven från Vastgötadelen av Skara stift. Sammanlagt finns det 50 *) kända brev i original eller i avskrift från 20 kyrkor från denna del av det gamla Skara stift. Någon inventering och utgivning av avlatsbrev från ett visst stift eller…
Köp här

Isbn: 9789197587303

Utgivningsår: 20060601

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Bo J. Theutenberg

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
2008 utkom Mellan liljan och sjöbladet 1:1, en genealogisk/ historisk utredning över Västergötlands gamla släkter. 2009 utgavs register, källförteckning, kartor och släkttabeller i en särskild volym, 1:2. Utgångspunkt är Gärdhems gamla kyrkoruin där på en liljesten avbildas en magnifik lilja. Denna heraldiska lilja…
Köp här

Isbn: 9789186681340

Utgivningsår: 20170501

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: H. B. Hammar

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Ingrid av Skänninge var välkänd i medeltidens Sverige. Mycket lite är skrivet om henne. Källorna är sparsamma. Detta är den första romanen. Ingrid förde c:a 60 år innan Birgitta. Rimligen blev hon både förebild och inspirationskälla för det blivande helgonet. Hon bar familjenamnet Elofsdotter. Författaren ser den…
Köp här

Isbn: 9789186681258

Utgivningsår: 20150411

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Bertil Murray, Margareta Murray-Nyman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Historia Historia och arkeologi
Din egen Anne-Margrethe – så avslutade Anne-Margrethe Murray sina brev. Genom dessa träder nu en kvinnas livsberättelse och en svun- nen värld fram på nytt. Författarna är barnbarn till Anne-Margrethe: Margareta Murray-Nyman, tidigare chefredaktör för Katolskt magasin, och Bertil Murray, präst och…
Köp här

Isbn: 9789186681388

Utgivningsår: 20180824

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Erik Falck, Marcus Hagberg, Rune Söderlund

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
När biskopen Erik Falck i Skara 1558 gav ut Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar i then Christeligha Läron så var detta den första dogmatiken på svenska. Boken innehåller 51 kapitel där framställningen är uppbyggd genom frågor och svar. Av titelsidan framgår att boken i första hand var tänkt…
Köp här

Isbn: 9789197736664

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Per-Axel Wiktorsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Uppslagsverk och referensverk
Per-Axel Wiktorsson, Uppsala, påbörjade redan under 1990-talet insamlandet av det material som nu utges under titeln Skrivare i det medeltida Sverige. Författaren utgår från tanken att en tydlig bild av skriftens historia kräver att man tar reda på vilka personer som har varit aktiva som skrivare. Under åren har flera…
Köp här

Isbn: 9789186681265

Utgivningsår: 20150101

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Inga von Corswant-Naumburg

Kategorier: Genealogi, heraldik, namnhistoria och utmärkelser Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
I Skara stift finns ca 130 olika huvudbaner och anvapen. De flesta i kyrkor, på kyrkavindar, i kyrkbodar och några på muséer. Under stormakstiden var det viktigt att visa på sitt släktskap och på sin position i samhället. Begravningsköldarna är ett uttryck för detta begravningsbruk. Dessa snidade vapenskulpturer, som…
Köp här

Isbn: 9789197587365

Utgivningsår: 20060920

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
En Utferdz Predikan Öfwer then Ädle och Wälb. H. Johan Hindrickson Rytter till Lefwene och Bestorp, fordom Överste över Krigsfolket i Wästergötland … Dessa högtidliga ord inleder den utfärdspredikan som superintendenten Andreas Prytz lät trycka i Linköping 1645. Det hade då gått ett år sedan översten, landshövdingen…
Köp här

Isbn: 9789186681395

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Bengt Schantz

Kategorier: Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) har en lång historia. I mer än 100 år har vår kyrka bedrivit en diakonalt inriktad verksamhet bland sjöfolk. Ur denna s.k. “sjömansvård” har vår tids utlandkyrka vuxit fram. En kyrka för sjömän harblivit allas vår Utlandskyrka. Bengt Schantz har verkat som präst inom båda…
Köp här

Isbn: 9789197736671

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Carl Henrik Martling

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Under århundradenas lopp har det inträffat många märkliga och spännande ting i Skara stift. Förre överhovpredikanten, teologie doktorn och docenten Carl Henrik Martling berättar i denna bok om en rad märkligheter.
Köp här

Isbn: 9789197423502

Utgivningsår: 20010601

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Christer Pahlmblad

Kategorier: Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Register Religion och tro Uppslagsverk och referensverk
En volym med en introduktion och ett register till breviariets liturgiska texter. Vetenskaplig redaktör är docent Christer Pahlmblad, Lund.
Köp här

Isbn: 9789186681272

Utgivningsår: 20150101

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Karl-Erik Tysk

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Den första maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyliden erövrade steppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina som fortfarande består. Ännu behärskar några personer den gammalsvenska…
Köp här

Isbn: 9789197668811

Utgivningsår: 20070215

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186681418

Utgivningsår: 20190701

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: John Waldemar Gustafsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
1912 utgav dåvarande pastorn och kyrkoherden vid S:t Mikaels församling i Reval (Tallinn) en liten skrift om kyrkliga förhållanden inom församlingen i gångna tider. Beskrivningen tar sin början i slutet av 1600-talet och sträcker sig fram mot den svenska stormaktstidens slut, en tid då Estland var en del av detta…
Köp här

Isbn: 9789197736503

Utgivningsår: 20081013

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Per-Ola (Pelle) Räf

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
VMDhc Per-Ola (Pelle) Räf, tidigare känd som veterinärbiografisk populärförfattare, har i denna bok följt ett långt sidospår och specialiserat dig på organister och orglar i Skara stift från 1600-tal t o m 1857, då den försa matrikeln över klockare etc i stiftet publicerades. Frundlig litteratur- och arkivforskning har…
Köp här

Isbn: 9789197423526

Utgivningsår: 20020501

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Charlotta Hanner Nordastrand, Gunnel Berggren, Joakim Hansson, Fanny Stenback

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Lexikon Religion och tro Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Frågan uppkom ” hur ska vi kunna identifiera föremålen?” Det är den frågan redaktionsgruppen nu försökt besvara. Kyrkans föremål är exempel på sinn tids främsta konst och konsthantverk och kan jämföras med föremål på slott och gårdar. De betingar stora kulturhistoriska, immateriella, estetiska och…
Köp här

Isbn: 9789186681289

Utgivningsår: 20150701

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Johnny Hagberg, Ragnar Sigsjö, Elisabeth Regner, Ingemar Fägerlind, Bertil Nilsson, Rune Ekre, Johnny G. Jacobsen, Jörgen Nybo Rasmussen, Helmut Bednar, Martin Berntson, Anders Arborelius, Alf Härdelin, Lars Cavallin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Av de kloster och konvent som fanns i Västergötland återstår idag bara ruiner. En gång platsen för Guds närvaro, där lov och tillbedjan var den huvudsakliga sysselsättningen, en lovsång som ljöd natt och dag. Här verkade kvinnor och män som vigt sitt liv åt Gud. Varnhem, Gudhem, Lödöse, Skara och Ramundeboda.…
Köp här

Isbn: 9789197668859

Utgivningsår: 20071010

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Ritwa Herjulfsdotter

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Antikviteter och samlarobjekt: smycken Konst Konst: teman och motiv Livsstil, hobby och fritid Utställningskataloger och konstsamlingar
Materialet i denna bok är fingerringar ur en samling på Röhsska museet i Göteborg. De 62 ringarna är inköpta eller skänkta till museet och har i flera fall en dokumenterad historia och proveniens. De flesta bär symboler hämtade från kristen tro och tradition; Kristus, Påskalammet och Jungfru Maria liksom Maria och…
Köp här

Isbn: 9789186681401

Utgivningsår: 20190701

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Maria Vretemark, Kjell O. Lejon, Karl-Erik Tysk, Ingemar Fägerlind, Jan Svanberg, Gudrun Wäpling, Markus Hagberg, Johan Frick, Bo J. Theutenberg

Gudhems kloster var ett av ganska många svenska cistercienskloster. Det har brukat dateras till 1161. På denna plats levde nunnor de gudsvigdas liv i bön och arbete. Klosterrösrelsen har som kanske inget annat påverkat Sverige och svensk historia. Genom kyrkans etablering i Sverige bands detta område samman med den…
Köp här

Isbn: 9789197736565

Utgivningsår: 20090402

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Bengt O. T. Sjögren, Nils Hjertén

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Skara stift äger en samling biskopsporträtt, som spänner över trehundra år, från Jesper Swedberg till Lars-Göran Lönnermark. På uppdrag av Skara stift har Stiftshistoriska sällskapet nu samlat dessa biskopsporträtt i en volym. Arkivarien Bengt O. T. Sjögren har biograferat de sju äldsta biskoparna, prosten Nils Hjertén…
Köp här

Isbn: 9789197423540

Utgivningsår: 20030303

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Robin Gullbrandsson

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst
Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år.…
Köp här

Isbn: 9789186681296

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Markus Hagberg, Karl-Erik Tysk, Arne Sträng, Johan Frick, Bengt Wahlström, Lars Bergquist, Johnny Hagberg, Gunnar Alling, Lars Holm, Davor Zovko

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Skarabiskopen Jesper Swedberg (1653-1735) är utan tvekan en av Svenska kyrkasn främsta, märkligaste och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans psalmer sjungs än i dag. Swedbergs författarskap var omfattande och yvigt, allt från redogörelser kring en märklig uppenbarelse i Skara domkyrka till en beskrivning över…
Köp här

Isbn: 9789197668866

Utgivningsår: 20080407

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik
1536 (förmodligen) utkom i Stockholm ett litet häfte med polemiska visor riktade mot den romerska kyrkan. Titeln är Några Wijsor om Antichristum. Idag finns enbart två exemplar bevarade som dock intressant nog representerar två olika upplagor. I båda exemplaren finns dessutom en del handskrivna tillägg, främst…
Köp här

Isbn: 9789186681425

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Karl-Erik Tysk

Den 1 maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen erövrade stäppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina som fortfarande betår. Ännu behärskar några personer den gammalsvenska som en…
Köp här

Isbn: 9789197736602

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Per-Axel Wiktorsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Uppslagsverk och referensverk
Redan i slutet på 1980-talet påbörjade professor Per-Axel wiktorsson, professor i svenska språket, insamlingen av uppgifter om medeltida svenska skrivare. Den nu föreliggande volymen Skrivare i det medeltida Skara stift, är en sammanställning av de skrivare som på olika sätt gjort sig kända och vilkas identitet man kan…
Köp här

Isbn: 9789197500494

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Torgil Hallböök

Hospitalen var under medeltiden avsedda att vårda de spetälska. Senare fick de en annan inrikting, och då framförallt vård av sinnesjuka. Hospitalsjukvården fortsätter långt fram under 1800-talet i Sverige. Kyrkans roll för de spetälska var markant uder medeltiden, även om spetälskehospitalen egetligen var världsliga…
Köp här

Isbn: 9789186681036

Utgivningsår: 20111201

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Ingela Hedström, Fredrik Vahlquist, Alf Härdelin, Håkan Hallberg, Gösta Hedegård

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Vadstena klostertryckeris historia varade bara ett halvår. I oktober 1495 uppstod en brand som ödelade tryckeriet och dess inventarier. Endast ett exemplar av tryckeriets produktion finns bevarat, en liten bönbok om Vår Frus Tider, alltså Jungfru Marias tidegärd. På försättsbladet finns en anteckning: Ora de domina…
Köp här

Isbn: 9789197668880

Utgivningsår: 20080417

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Mariestads lagbok från år 1597 är unik. Bara från fyra svenska städer finns det handskrivna lagböcker bevarade. Handskriften återfinns idag på Kungliga biblioteket. En viss proveniens kan spåras av den på pärmen nästan bortnötta texten ”Mariestadtz Lagh book ANNO 1597” där också en av ägarna har präglat sitt namn:…
Köp här

Isbn: 9789186681432

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Märta Bodin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
2009 beslöt ombudsmötet för Svenska kyrkans mission i Skara stift att avsluta sin verksamhet. En epok, som började med grundandet av Svenska kyrkans missionsstyrelse år 1874, avslutades efter mer än 130 år. Året innan, 2008, hade Svenska kyrkans mission – tillsammans med Lutherhjälpen – på nationell nivå…
Köp här

Isbn: 9789197736695

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Staffan Kinman

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Militaria, vapen och rustningar Socialhistoria och kulturhistoria
Från 1500-talet förra hälft var det brukligt att adelsmän och officerare begravdes med pompa och ståt. En begravningsprocession ingick där den dödes värja, sporrar, hjälm och stridshandskar bars på ett sammetshyende. Efter begravningen överlämnades föremålen till kyrkan med “köptes” tillbaka av de…
Köp här

Isbn: 9789197500425

Utgivningsår: 20050301

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Ann-Marie Nilsson

Under medeltiden föreställde man sig påven Gregorius den store som upphovsman till den medeltida kyrkosågen genom den Helige Andes ingivelse. Denna rituella sångrepertoar, enstämmig och rytmiskt obunden, med texter på latin, brukar därför kallas gregoriansk. Påvar och biskopar har i äldre tid stundom tillskrivits dikt-…
Köp här

Isbn: 9789186681050

Utgivningsår: 20111128

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av: Robin Gullbrandsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Den undersökta perioden omfattar kyrkorestaureringar under åren 1920-1960. Och de är många. Bara under åren 1934 – 1939 restaurerades 78 av stiftets då 400 kyrkobyggnader och under åren 1951-1952 återinvigdes hela 25 kyrkor. Dessa restaureringar är utförda av ett begränsat antal arkitekter och har när det gäller…
Köp här

Isbn: 9789197668897

Utgivningsår: 20080908

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186681463

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB