Bläddra
Sökresultat för Skolverket... Rensa filter?

av: Skolverket

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
SÄLJS INTE LÄNGRE DÅ DEN SKA REVIDERAS. OBS! Läroplanen kommer att revideras med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018. Skolverket inväntar detaljer och slutgiltiga beslut från Utbildningsdepartementet. Först därefter kan produktionen av en reviderad läroplan starta. Den…
Köp här

Isbn: 9789138327166

Utgivningsår: 20170822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

SKOLVERKET ARBETAR MED EN REVIDERING UNDER HÖSTEN 2018. Den kommer även att innehålla läroplanen för gymnasieskolan. Utgivningstid är osäker, beställningsnummer etc är inte fastställda. Vad ligger bakom den reformerade gymnasieskolan 2011? Den första delen av materialet kommenterar övergripande gymnasiereformen 2011…
Köp här

Isbn: 9789138325803

Utgivningsår: 20110815

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189314566

Utgivningsår: 20021201

Utgivare: Språkrådet

Mediatyp: BB

av: Skolverket

Presents the objectives and syllabuses for language subjects in the Swedish upper secondary school education. Finns även på cd-skiva
Köp här

Isbn: 9789138318027

Utgivningsår: 20010130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

KOMMER INTE ATT TRYCKAS I NY VERSION SEPARAT UTAN SKOLVERKET ARBETAR MED ATT REVIDERA BOKEN GYMNASIESKOLA 2011 OCH I DEN NYA VOLYMEN KOMMER LÄROPLANEN ATT INGÅ. ARBETE MED REVIDERING PÅGÅR UNDER HÖSTEN 2018, utgivningstid och beställningsuppgifter är inte fastställda. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev…
Köp här

Isbn: 9789138325940

Utgivningsår: 20120206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Olika former för bedömning har blivit en allt större del av vardagen för personal i förskolan och skolan. Den målstyrda organisationen ställer allt större krav på dokumentation, utvärdering och bedömning av barn och elevers kunskaper och förmågor. I boken diskuteras vad bedömning är och hur man bedömer yngre barns…
Köp här

Isbn: 9789186529239

Utgivningsår: 20101120

Utgivare: Skolverket

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316801

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Omvälvande samhällsförändringar har lett till att barndomen snabbt ändrat karaktär. Globalisering, migration och informationsteknologins framväxt är några påtagliga förändringar som ingen kan undgå att märka av i sina liv. Barndomen har under de senaste 20 åren blivit alltmer institutionaliserad. Samhället har tagit…
Köp här

Isbn: 9789186529253

Utgivningsår: 20101209

Utgivare: Skolverket

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316757

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

De viktigaste styrdokumenten för grundskolan, gymnasieskolan och komvux – nu för första gången samlade på en enda cd! Programmaterialets tryckta version består av ett programhäfte för varje gymnasieprogram, programhandledning, ett häfte för språkämnena och häftet Projektarbete. Cd-skivans innehåll:1. Kursplaner…
Köp här

Isbn: 9789138318478

Utgivningsår: 20010618

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: DB

av: Skolverket

Presents the programme objectives and the syllabuses for the core programme-specific subjects laid down for the Construction Programme for upper secondary school education in Sweden. This programme is one of the 17 national programmes for pupils to choose between. Finns även på cd-skiva
Köp här

Isbn: 9789138318164

Utgivningsår: 20010410

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen (2010:800) i kraft som utökar rätten till modersmålsundervisning för elever som hör till de nationella minoriteterna. De nationella minoritetsspråken är finska,…
Köp här

Isbn: 9789138326763

Utgivningsår: 20151230

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316818

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen (2010:800) i kraft som utökar rätten till modersmålsundervisning för elever som hör till de nationella minoriteterna. De nationella minoritetsspråken är finska,…
Köp här

Isbn: 9789138326749

Utgivningsår: 20151230

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316764

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Här ges en mångfald exempel på den kreativitet, det tänkande och de stora insatser som görs i det dagliga arbetet med det individuella programmet i gymnasieskolan (IV). En bilaga med grundskolans kursplaner för ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik ingår. Innehåll dessutom: – Vad styr IV i…
Köp här

Isbn: 9789138318515

Utgivningsår: 20011018

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

HAR UTGÅTT, ÄR INTE GILTIG. Innehåller gymnasiesärskolans individuella program med kursplanerna för verksamhetsträning och yrkesträning. I programhäftet finns också inledande kommentarer med referenser till aktuella bestämmelser i gymnasiesärskoleförordningen. Dessutom ingår ett avsnitt om betygsättning och bedömning…
Köp här

Isbn: 9789138318584

Utgivningsår: 20020219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen (2010:800) i kraft som utökar rätten till modersmålsundervisning för elever som hör till de nationella minoriteterna. De nationella minoritetsspråken är finska,…
Köp här

Isbn: 9789138326770

Utgivningsår: 20151230

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316825

Utgivningsår: 20000704

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316771

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

HAR UTGÅTT, ÄR INTE GILTIG. Innehåller programmål, programstrukturer, kursplaner och kommentarer till gymnasiesärskolans program, enstaka kurser från andra program, kärnämneskursplaner, timplan samt kurs- och ämnesregister. Gäller utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2002. För utbildningar som påbörjats tidigare…
Köp här

Isbn: 9789138318553

Utgivningsår: 20020402

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Ersätter 1996 års utgåva.
Köp här

Isbn: 9789138319079

Utgivningsår: 20020723

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316870

Utgivningsår: 20000829

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316832

Utgivningsår: 20000828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

According to a decision by the Swedish Parliament new syllabuses for the compulsory school in Sweden have been implemented as from the school year 2000/01. The syllabuses have been translated into English and are presented here in alphabetical order. Also contains the criteria for the three levels in the new grade…
Köp här

Isbn: 9789138324752

Utgivningsår: 20080923

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

HAR UTGÅTT, ÄR INTE GILTIG. Ersätter kursplanerna enligt Särskolan – träningsskolan och grundsärskolan, 1999.
Köp här

Isbn: 9789138319550

Utgivningsår: 20020515

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
The curriculum contains five sections and has been adopted by the government. The first section, Fundamental values and tasks of the school, applies to the compulsory school, preschool class and school-age educare The second section, Overall goals and guidelines, applies to the compulsory school and, apart from the…
Köp här

Isbn: 9789138327340

Utgivningsår: 20181024

Utgivare: Skolverket

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Innehåller samtliga språkkursplaner inkl. teckenspråk för hörande med kommentarer. Diskuterar också språkinlärning, bedömning samt utbildningen i engelska för de elever som kommer till gymnasieskolan utan godkänt betyg från grundskolan. Kompletterar basutbudet med separata häften för samtliga 17 nationella program.…
Köp här

Isbn: 9789138316887

Utgivningsår: 20000904

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316849

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

FÖRSÄLJNING STOPPAD DÅ REVIDERAD VERSION KOMMER FRÅN TRYCK INFÖR SKOLSTARTEN I HÖST. Se, Relaterade produkter till höger.Elevens behov styr valet av kursplan! I specialskolan går elever med många olika behov. Det finns därför ett stort antal kursplaner som kan användas som grund för undervisningen beroende på hur…
Köp här

Isbn: 9789138325421

Utgivningsår: 20111207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

HAR UTGÅTT, ÄR INTE GILTIG. Innehåller kursplanen för ämnet samiska i sameskolan. Denna ska användas fr.o.m. läsåret 2003/04 även då samiska läses som modersmål i grundskolan. Kursplanen i samiska är översatt till lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska.
Köp här

Isbn: 9789138320570

Utgivningsår: 20031217

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Handledning till gymnasieskolans basutbud med 17 programhäften samt ett häfte med samtliga språkkursplaner. Innehåller programöversikter och förteckning över ämnen och kurser i nationella program, timplan, gymnasiepoäng, studievägskoder samt ämnes- och kurskoder. Även problem vid kodsättning av lokala kurser och…
Köp här

Isbn: 9789138316900

Utgivningsår: 20000904

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316856

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316719

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189314085

Utgivningsår: 20010601

Utgivare: Språkrådet

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789119352026

Utgivningsår: 19940630

Utgivare: Språkrådet

Mediatyp: BB

av: Skolverket

I mars 2000 fattade riksdagen beslut om nya kursplaner och betygskriterier för grundskolan fr.o.m. höstterminen 2000. Här presenteras kursplanerna i alfabetisk ordning samt det nya betygssystemet med miniminivåer för betyget Godkänd och kriterier för betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd.
Köp här

Isbn: 9789138317297

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316863

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

SKOLVERKET HAR BESLUTAT ATT PGA AV ALLA STÄNDIGA ÄNDRINGAR I DESSA KURSPLANER SÅ SKA PUBLIKATIONEN SLUTA ATT SÄLJAS fr.o.m. 181017. På Skolverkets webb ligger en pdf kvar i väntan på fler digitala ändringar som endast kommer att läggas ut på deras webb och inte tryckas alls. Detta kommentarmaterial behandlar kursplanen…
Köp här

Isbn: 9789138325834

Utgivningsår: 20111008

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Skolverket

I basutbudet med programmaterial för gymnasieskolan ingår programhäften för 17 nationella program samt ett särskilt häfte med samtliga språkkursplaner. Varje programhäfte innehåller programmål, kommentarer till programmålet, programmets struktur, kursplaner och betygskriterier för gemensamma kurser (kärnämnen) och…
Köp här

Isbn: 9789138316726

Utgivningsår: 20000822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC