Bläddra
Sökresultat för Solvändan Förlag, Scandbook... Rensa filter?

av: Richard Ohlsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Yrkesetiska frågor intresserar och engagerar; det märks inte minst när diskussionen appliceras på bibliotekariens vardag. Att vara verksam som bibliotekarie är en kvalificerad professionell uppgift, som kräver en rad yrkesmässiga ställningstaganden. Dessa bygger i vissa fall på metodisk kunskap om yrket men också på en…
Köp här

Isbn: 9789198435535

Utgivningsår: 20180426

Utgivare: Solvändan Förlag, Scandbook

Mediatyp: BC