Bläddra
Sökresultat för Staffan Johansson... Rensa filter?

av: Per Carlson, Staffan Johansson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok behandlar digitalteknikens teoretiska aspekter varvat med många praktiska tillämpningar och IC-kretsexempel från de klassiska till de allra modernaste. Boken har ett lättförståeligt och pedagogiskt språk och är rikt illustrerad. Ur innehållet: • Logisk algebra och binär aritmetik • Grindar och vippor • …
Köp här

Isbn: 9789144093727

Utgivningsår: 20160921

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Johanna Andersson, Ola Andersson, Johan Berlin, Eric Carlström, Berth Danermark, Lotta Dellve, Andrea Eriksson, Christina Fleetwood, Elisabeth Fosse, Per Germundsson, Ove Grape, Jeppe Gustafsson, Jens Ineland, Lennarth Johansson, Staffan Johansson, Andreas Liljegren, Kajsa Lindberg, Fredrik Lindencrona, Cecilia Lindholm, Rafael Lindqvist, Mikael Löfström, David Matscheck, Janne Seemann, Mats Thorslund, Ulla Wihlman, Ewa Wikström, Elisabeth Willumsen, Bengt Åhgren, Atle Ødegård, John Øvretveit

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken presenterar olika bidrag till kunskapsutvecklingen när det gäller samverkan för hälsa och välfärd. Det handlar om teoretiska bidrag såväl som forskningsresultat och praktiska erfarenheter av samverkan. Boken behandlar samverkan mellan olika professioner och organisationer inom hälso- och sjukvård,…
Köp här

Isbn: 9789144085227

Utgivningsår: 20131210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer, Monica Andersson Bäck, Åke Bergmark, Staffan Blomberg, Anna Dunér, Torbjörn Forkby, Ove Grape, Katarina Hollertz, Håkan Johansson, Andreas Liljegren, Lena Lindgren, Marie Nordfeldt, Lina Ponnert, Marie Sallnäs, Gustav Svensson, Kerstin Svensson, Stefan Szücs, Stefan Wiklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vård, skola och omsorg utgör välfärdens kärnverksamheter. De berör oss alla som medborgare och sysselsätter en stor och ökande del av arbetskraften. Hur dessa organisationer skiljer sig från privata företag när det gäller uppdrag och hur de styrs och fungerar blir därför viktigt att förstå. I denna antologi…
Köp här

Isbn: 9789127136311

Utgivningsår: 20150224

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Per Carlson, Staffan Johansson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Digitalteknik ger en både teoretisk och praktiskt tillämpbar beskrivning av den moderna digitaltekniken. Boken behandlar de klassiska teorierna för Boolesk algebra, kombinatoriska kretsar och sekvenskretsar med ett flertal praktiska tillämpningsexempel och självkontrollfrågor.Läs merDessutom är denna andra upplaga av…
Köp här

Isbn: 9789147005994

Utgivningsår: 19980611

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Håkan Johansson, Malin Arvidson, Staffan Johansson, Marie Nordfeldt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Oavsett om de benämns ideella organisationer, civilsamhälleorganisationer eller frivilligorganisationer är intresset för dessa större än någonsin både i Sverige och internationellt. Orsakerna är flera, främst att dessa organisationer förväntas spela avgörande roller för demokrati och välfärd, men även att ge oss högre…
Köp här

Isbn: 9789144129235

Utgivningsår: 20191018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström

Projekt har blivit en vanlig organisationsform, inte bara inom industrin utan också inom den offentliga sektorn. I denna bok beskrivs och analyseras villkoren för att leda projekt i offentlig miljö. Boken tar upp fyra typer av vanligt förekommande projekt: förändringsprojekt, försöksprojekt, samverkansprojekt och…
Köp här

Isbn: 9789147087112

Utgivningsår: 20070326

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Offentliga sektorn Projektledning
Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Det utlovar såväl ordning och…
Köp här

Isbn: 9789144118789

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Carlson, Staffan Johansson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Modern elektronisk mätteknik ger en mätteoretisk bakgrund utan att försumma de praktiska tillämpningarna, t.ex. betydelsen av olika mätprover och korrekt impedansanpassning. Instrumentens möjligheter och begränsningar, vanliga felkällor och metoder att beräkna osäkerheten i mätresultaten behandlas särskilt utförligt.…
Köp här

Isbn: 9789147010981

Utgivningsår: 19970415

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

Köp här

Isbn: 9789172964327

Utgivningsår: 20050630

Utgivare: Sober Förlag

Mediatyp: BC

av: Staffan Johansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Krig och försvar Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Militär förvaltning Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken översätter 100 år av beprövat militärt ledarskap till svar och lösningar i organisationer utanför den militära. Du som läser boken kommer att få med dig konkreta verktyg och förhållningssätt att använda i din vardag som chef och ledare. Boken väver samman den militära och den civila världen. Du ska läsa…
Köp här

Isbn: 9789175652054

Utgivningsår: 20160717

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC