Bläddra
Sökresultat för Staffan Marklund... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789144368528

Utgivningsår: 19951223

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Aronsson, Vegard Johansen, Staffan Marklund, Rolf Rönning, Liv Johanne Solheim

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Jämförande politik Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
I den här boken presenteras sjukfrånvarons dimensioner i Sverige och Norge, framförallt ur ett socialt perspektiv. De båda länderna skapade under efterkrigstiden omfattande och generösa välfärdssystem baserade på samverkan mellan fackliga organisationer, arbetsgivare och stat. Men under senare år har man genomfört…
Köp här

Isbn: 9789147114573

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Staffan Marklund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna jämförande studie av de fyra nordiska länderna visas hur litet den traditionella välfärdspolitiken påverkades av välfärdskrisen mot slutet av 70-talet. Inhemska faktorer som graden av universalism, folkligt stöd, arbetsmarknadspolitiska åtgärder tycks betyda mer än internationell ekonomi för att förklara…
Köp här

Isbn: 9789179240295

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Staffan Marklund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En utförlig undersökning av socialförsäkringarnas expansion med uppgifter om kostnader, finansiering och omfattning. Författaren driver tesen att dessa har sina rötter i ändrade yrkesstrukturer och klassförhållanden; uppkomsten av ett stort och växande mellanskikt har betytt mer än arbetarrörelsens förmåga att…
Köp här

Isbn: 9789185118946

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Fjæstad, Lars-Erik Wolvén, Kenneth Abrahamsson, Göran Ahrne, Helén Anderson, Gunnar Augustsson, Thora Margareta Bertilsson, Thomas P. Boje, Klas Borell, Erna Danielsson, Ingalill Eriksson, Johanna Esseveld, Bengt Furåker, Lars Ingelstam, Roine Johansson, Lennart Levi, Staffan Marklund, Gunilla Olofsdotter, Apostolis Papakostas, Ann-Mari Sätre Åhlander, Magnus Söderström, Marie-Louise von Bergmann-Winberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad hände egentligen med drömmen om det goda arbetet? Hur kunde 1900-talets många arbetslivsreformer följas av den sjukskrivningsvåg som Sverige upplevde under början av 2000-talet? I denna antologi med författare från skilda ämnesinriktningar presenteras en mångfacetterad och idérik bild av ett samhälle och ett…
Köp här

Isbn: 9789144064154

Utgivningsår: 20050321

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA