Bläddra
Sökresultat för Susanne Wigorts Yngvesson... Rensa filter?

av: Jesper Ahlin Marceta, Lena Andersson, Agnes Arpi, Louise Persson, Linda Skugge, Susanne Wigorts Yngvesson, Myra Åhbeck Öhrman, Isobel Hadley-Kamptz, Amanda Broberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför behandlas kvinnor sämre än män i vården? Vad är patriarkatet? Varför är  kvinnors sexualitet fortfarande en laddad fråga? Vad kan dagens feminister lära sig av tidigare generationer? Spelar könsskillnader någon roll? Vad är jämställdhet? Kan liberalism och feminism förenas?   Var står feminismen inför…
Köp här

Isbn: 9789177032069

Utgivningsår: 20200527

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I det digitala samhället kartläggs människors liv in i minsta detalj. Teknologin skapar möjligheterna, politiska och kommersiella intressen skapar efterfrågan. Idag besitter företag och stater enorma informationsmängder som 1900-talets diktaturers allra mest avancerade övervakningsapparater bara kunde drömma om.Susanne…
Köp här

Isbn: 9789177031000

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Paul Frigyes, Tobias Bromander, Oisin Cantwell, Ann Engqvist, Fredrik Nejman, Lars Nord, Per Svensson, Kerstin Weman Thornell, Jacksin Werner, Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I Skampåle funderar framstående journalister och medieforskare kring drevens betydelse och framtid, både som samhällsgranskning och kollektiva riter. Finns det ett samband mellan drevjournalistikens blomstring och de traditionella mediernas kris? Hur påverkas vår personliga integritet av drev på sociala medier och vad…
Köp här

Isbn: 9789177030690

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Debatter om friheter är med nödvändighet debatter om svåra avvägningar. Var ska gränsen dras mellan individens rätt att utöva sin frihet och andras rätt att slippa påverkas av dem? I Frihet till samvete finner Susanne Wigorts Yngvesson att Sverige är avvikande i synen på samvetsfrihet i arbetslivet. Alla yrkesområden…
Köp här

Isbn: 9789177030133

Utgivningsår: 20160324

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Petra m.fl. Ösgtergren, Maria Abrahamsson, Lars Gårdfeldt, Anna Ekelund, Susanna Dodillet, Don Kulick, Maria Rankka, Susanne Wigorts Yngvesson, Madelaine Levy, Anna Svensson, Boris Benulic, Jonah Nylund, Maria Niemi, Inti Chaves Perez

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789186067731

Utgivningsår: 20090916

Utgivare: Pocketförlaget

Mediatyp: BC

av: Pär Lagerkvist, Lars Åke Augustsson, Peter Forsgren, Jan-Olof Johansson, Susanne Wigorts Yngvesson, Martin Hellström, Maria Küchen, Elisabeth Hjorth, Kaj Schueler, Håkan Möller, Magnus Eriksson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
”Västerlandet har gett upphov till ett frihetsbegrepp av annan art och innebörd än någon annanstans skapats. Det har hävdat och på olika områden dragit en utomordentlig fördel av sådant som tankefrihet, forskningsfrihet, den fria personlighetens rätt till ohämmad utveckling. Hela vår kultur är avhängig av detta. Alltså…
Köp här

Isbn: 9789198392999

Utgivningsår: 20190910

Utgivare: Trolltrumma

Mediatyp: BC

av: Petra Östergren, Maria Abrahamsson, Lars Gårdfeldt, Anna Ekelund, Susanna Dodillet, Don Kulick, Maria Rankka, Susanne Wigorts Yngvesson, Madelaine Levy, Anna Svensson, Boris Benulic, Jonah Nylund, Maria Niemi, Inti Chavez Perez

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Feminismen har de senaste åren mött hårt motstånd och svidande kritik. Ofta har kritiken varit välbehövlig och berättigad, men tyvärr har den hätska stämningen gjort att nyanser försvunnit och positiva element drunknat. Den svenska feministiska debatten behöver en vitamininjektion, och Petra Östergren har samlat några…
Köp här

Isbn: 9789150109672

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Alfabeta

Mediatyp: BC

av: Lars Bergquist, Carl Bildt, Anders Björnsson, Kirsten Brogaard, Ingvar Carlsson, Bengt Göransson, Ann-Cathrine Haglund, Håkan Hagwall, Bengt Jacobsson, Arne Jarrick, Bengt Emil Johnson, Ingmar Karlsson, Håkan Lindgren, Ebba Lindsö, Sture Linnér, Peter Luthersson, Lars Lönnroth, Thorsten Nybom, Susanna Popova, Marie-Louise Samuelsson, Bengt Wadensjö, Anders Wejryd, Gunnar Wetterberg, Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Under sin tid på Svenska Dagbladet tyckte Mats Svegfors om att ordna seminarieövningar i olika ämnen. De kunde vara utdragna över flera dagar och de kunde vara blixtsnabba korridorsamtal. Han är en sällsynthet i vårt offentliga liv – en självständig intellektuell som inte är rädd för att byta ståndpunkt och äger…
Köp här

Isbn: 9789172240759

Utgivningsår: 20080825

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Ursula K. Le Guin, Karin Brygger, Trinidad Carrillo, Joel Duncan, Hjalmar Falk, Kristina Fjelkestam, Ylva Gripfelt, Joni Hyvönen, Lena Jonsson, Pär Thörn, Per Klingberg, Anna Remmets, Andrés Stoopendaal, Catharina Thörn, Cecilia Verdinelli, Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Ord&Bild nr 1 2019 har temat Science fiction. Vi presenterar en novell av fantastikens drottning Ursula K. Le Guin, först publicerad 2018 och här nyöversatt till svenska av Lena Jonsson. Joni Hyvönen spårar dystopin och det ktoniska i den svenska 2010-talslitteraturen, här finns ett e-postsamtal med avstamp i…
Köp här

Isbn: 9789188287120

Utgivningsår: 20190315

Utgivare: Nätverkstan

Mediatyp: BF

av: Josefine Adolfsson, Lena Andersson, Gabriella Boijsen, Gunilla Kracht, Anna Sol Lindqvist, Natacha López, Jane Magnusson, Annina Rabe, Faranak Rahimi, Katarina Sjögren, Birgitta Stenberg, Susanne Wigorts Yngvesson, Sofie Åberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Här blir det inga barn gjorda” Litteratur, tv, tidningar och radio matar oss med berättelser om moderskap, ofrivillig barnlöshet, livspussel och kärnfamiljsmys. Här skriver tolv kvinnor som vill något annat. Kvinnor som självmant har valt att sterilisera sig innan 30-årsåldern eller hellre låter sin…
Köp här

Isbn: 9789173894470

Utgivningsår: 20131105

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Kerstin Elworth, Anette Novak, Dag Sandahl, Nils-Eije Stävare, Yvonne Maria Werner, Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Köp här

Isbn: 9789175804545

Utgivningsår: 20100208

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Mikael Bergling, Nils Funcke, K. G. Hammar, Martin Jönsson, Per Edgar Kokkvold, Ulrica Widsell, Susanne Wigorts Yngvesson, Torbjörn von Krogh

Köp här

Isbn: 9789198063127

Utgivningsår: 20130617

Utgivare: Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Pär Lagerkvist, Susanne Wigorts Yngvesson, Lars Andersson, Niklas Schiöler, Tove Folkesson, Johan Bernander, Magnus Eriksson, Margareta Petersson, Christer Knutsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
”Odödlighet, uppståndelse! Uppståndelse ur förnedring och smärta till fullkomning och oförgänglighet. Bara nu är det så som det inte skall vara. Bara nu. Men i fröet är allting riktigt. Bara där är allting riktigt. Ja, i varje tid är det så som det inte skall vara. Men i fröet ligger fullkomligheten och väntar, bidar…
Köp här

Isbn: 9789198280913

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Trolltrumma

Mediatyp: BC