Bläddra
Sökresultat för Sven Larsson... Rensa filter?

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror
PbT är en faktaserie anpassad för gymnasieämnet personbilsteknik och täcker flera kurser i ämnet. Den uppskattade Länken-serien har slagits samman med System- och nätverksteknik, och tre nya läromedel har skapats. Dessa finns som tryckta böcker och digitala läromedel. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går…
Köp här

Isbn: 9789140691330

Utgivningsår:20151210

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik är en grundbult för yrkesutbildning inom fordonsbranschen och täcker mer än väl gymnasiekursen Fordonsteknik introduktion. Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik och Prestanda Branschkunskap tillhandahåller gemensamt en faktabank som gott och väl täcker fordon- och transportprogrammets…
Köp här

Isbn: 9789140651020

Utgivningsår:20080612

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789188806420

Utgivningsår:20040301

Utgivare: Utsikten förlag

Mediatyp: BB

av:Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Länken 3 Fordonsel och elektronik ingår i en serie faktaböcker för Fordon- och transportprogrammets ämne Personbilsteknik. Serien är indelad enligt branschsystemet för servicelitteratur. Boken kan även användas för eftergymnasiala utbildningar. Länken 3 innehåller allt från grundläggande ellära och…
Köp här

Isbn: 9789140647634

Utgivningsår:20060503

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda System- och nätverksteknik är en faktabok för gymnasieskolans Fordon- och transportprogram, men kan även användas för eftergymnasiala utbildningar. Grunden för styrning och reglering av fordons delsystem är givar-, aktuator-, och datorteknik. Därtill kommer kommunikationsteknik över olika typer av databussar.…
Köp här

Isbn: 9789140673848

Utgivningsår:20111115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Håkan Bååt, David Lundgren, Anders Ohlsson, Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Insteg är en läromedelsserie i tre delar framtagen för kurser på gymnasieprogrammet fordonsvård och godshantering. Med ett pedagogiskt upplägg och enkelt språk är läromedlen främst avsedda för elever med särskilda behov och elever på yrkesintroduktion. Serien består av tryckta faktaböcker, webbar med…
Köp här

Isbn: 9789140691590

Utgivningsår:20190301

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
PbT El-, hybrid och flerbränsleteknik T innehåller den teoretiska delen av övningarna för de följande kurser: • El- och hybridfordon 1• El- och hybridfordon 2• Flerbränslefordon Övningarna utgår som i tidigare läromedel från praktiska yrkesmässiga arbetsmoment. Därför har varje enskild övning i en kurs både en praktisk…
Köp här

Isbn: 9789151107066

Utgivningsår:20210810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:David Lundgren, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Yrkeskunskap Gods- och persontransporter ger gedigen grund för gymnasieskolans fordons- och transportprogram med inriktning transportteknik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, uppföljningsverktyg samt digitalt läromedel. Yrkeskunskap Gods- och persontransporter innehåller 13 teman:YrkestrafikHälsa –…
Köp här

Isbn: 9789140682215

Utgivningsår:20130611

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Anders Ohlsson, Sven Larsson, Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Insteg är en läromedelsserie i tre delar framtagen för kurser på gymnasieprogrammet fordonsvård och godshantering. Med ett pedagogiskt upplägg och enkelt språk är läromedlen främst avsedda för elever med särskilda behov och elever på…
Köp här

Isbn: 9789140691552

Utgivningsår:20160610

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sven Larsson

Köp här

Isbn: 9789144021829

Utgivningsår:20080101

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Anders Ohlsson, Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
PbT är en faktaserie anpassad för gymnasieämnet personbilsteknik och täcker flera kurser i ämnet. Den uppskattade Länken-serien har slagits samman med System- och nätverksteknik, och tre nya läromedel har skapats. Dessa finns som tryckta böcker och digitala läromedel. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går…
Köp här

Isbn: 9789140691347

Utgivningsår:20170330

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Elstart är ett fristående övningsmaterial med praktiska övningar kopplat till en övningsutrustning från företaget Terco AB. Materialet innehåller praktiska övningar för grundläggande ellära och mättekniska baskunskaper, men även grunderna för några vanliga typer av sensorer. Den pedagogiska principen i…
Köp här

Isbn: 9789151101651

Utgivningsår:20181122

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock Lärarwebb innehåller facit för Startblock T samt extra instuderingsuppgifter till Prestanda BAS och Prestanda Branschkunskap.
Köp här

Isbn: 9789140676436

Utgivningsår:20111010

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Höstterminen 2020 införs nya kurser för inriktning personbil. De två programgemensamma kurserna i årskurs 1 förändras inte. De nya kurserna ska börja användas av elever på inriktning personbil som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020.  PbT Service och underhållsteknik T innehåller den teoretiska delen av…
Köp här

Isbn: 9789151104263

Utgivningsår:20200807

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda G-Block Lärarwebb innehåller facit för Prestanda G-Block T, samt en matris som visar hur övningarna i G-Block är kopplade till ämnesplan och centralt innehåll i kurserna:-Personbilsteknik introduktion-Reparationer av personbilar och lätta transportfordon Författare Sven Larsson och Anders Ohlsson
Köp här

Isbn: 9789140687418

Utgivningsår:20140704

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:David Lundgren, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Yrkeskunskap Gods- och persontransporter är ett heltäckande digitalt läromedel i ämnet transportteknik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Yrkeskunskap Gods- och persontransporter får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är…
Köp här

Isbn: 9789140684776

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Prestanda Startblock 2  3.0Startblock 1 och 2 har med sina 45 uppdrag (övningar) varit ett väl fungerande läromedel under många år. Framgången beror på att författarnas val och konstruktion av övningarna baseras på en gedigen lärarerfarenhet samt att de lyckades väva samman flera små kurser till en pedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789140662996

Utgivningsår:20080827

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen fordonsteknik – Introduktion. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en grundläggande kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789140680129

Utgivningsår:20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med utgångspunkt från ämnes- och kursmålen har vi valt och konstruerat övningar som oftast baseras på praktiska arbetsmoment inom yrkesområdet. Övningarna är en viktig del av arbetet som ska leda till att eleven når ämnes- och kursmålen i kursen…
Köp här

Isbn: 9789151102849

Utgivningsår:20190822

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
PbT Inriktning personbil är ett heltäckande digitalt läromedel för fordons- och transportprogrammets andra och tredje år.  Aktuellt innehåll med hög kvalitet  PbT Inriktning personbil innehåller material för hela 12 kurser inom inriktningen personbil. Med PbT…
Köp här

Isbn: 9789151104249

Utgivningsår:20200817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Sven Larsson

Prestanda Kursprov Hydraulik och pneumatikPrestanda Kursprov levereras i paket med åtta prov plus ett facit. Proven är utformade så att de har tre nivåer med stegrande svårighetsgrad. Välj att låta eleverna skriva hela provet på en gång eller dela upp kursprovet i flera skrivtillfällen med de olika nivåerna
Köp här

Isbn: 9789140636140

Utgivningsår:20010111

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Elstart Lärarhandledning innehåller lösningsförslag (facit) till övningsbokens uppgifter, blanketter för utvärdering av uppdragens kunskapssteg samt ett OH-material i Powerpointformat. OH-materialet kan skrivas ut eller användas som bildspel. Levereras på cd. Författare Sven Larsson 
Köp här

Isbn: 9789140643162

Utgivningsår:20040218

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: AC

av:Sven Larsson

Prestanda Kursprov Fordonsel APrestanda Kursprov levereras i paket med åtta prov plus ett facit. Proven är utformade så att de har tre nivåer med stegrande svårighetsgrad. Välj att låta eleverna skriva hela provet på en gång eller dela upp kursprovet i flera skrivtillfällen med de olika nivåerna
Köp här

Isbn: 9789140643469

Utgivningsår:20040218

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anders Ohlsson, Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
PbT är en faktaserie anpassad för gymnasieämnet personbilsteknik och täcker flera kurser i ämnet. Den uppskattade Länken-serien har slagits samman med System- och nätverksteknik, och tre nya läromedel har skapats. Dessa finns som tryckta böcker och digitala läromedel. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går…
Köp här

Isbn: 9789140691354

Utgivningsår:20180704

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
PbT är en faktaserie anpassad för Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien, som tidigare bestod av tre böcker, har reviderats efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020, och kompletterats med en fjärde bok. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen…
Köp här

Isbn: 9789151108278

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Kursprov Bromsar, kaross och chassi Nivå 2 är ett av tre prov för gymnasiekursen Bromsar, kaross och chassi. Varje nivå beställs med sina respektive ISBN-nummer. Proven för kursen är uppdelade i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet. Nivå 2 bygger på att eleven gjort nivå 1. Nivå 3 bygger på…
Köp här

Isbn: 9789140687876

Utgivningsår:20140522

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anders Ohlsson, Sven Larsson, Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Insteg Fordonsteknik är ett heltäckande digitalt läromedel som är framtaget för elever på yrkesintroduktion och för elever med särskilda behov.Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Insteg Fordonsteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet är mindre omfångsrik…
Köp här

Isbn: 9789140691569

Utgivningsår:20161027

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Prestanda Startblock 1  3.0Startblock 1 och 2 har med sina 45 uppdrag (övningar) varit ett väl fungerande läromedel under många år. Framgången beror på att författarnas val och konstruktion av övningarna baseras på en gedigen lärarerfarenhet samt att de lyckades väva samman flera små kurser till en pedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789140662989

Utgivningsår:20080728

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Sven Larsson, Anders Ohlson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Motor och kraftöverföring P innehåller praktiska övningar för gymnasiekursen Motor och kraftöverföring. Numreringen av uppdragen/övningarna bygger på uppdrag som finns i Prestanda G-Block. Materialet förutsätter kunskaper motsvarande kursen Reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Övningsboken…
Utgått

Isbn: 9789140710307

Utgivningsår:20131002

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Anders Ohlsson, Sven Larsson, Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Insteg Fordonsbranschen är en faktabok på grundläggande nivå. Läromedlet är anpassat till gymnasiesärskolans kurs Fordonsbranschen men passar även för elever med särskilda behov eller elever som går introduktionsutbildningar. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel samt kompletterande webbtjänster.Insteg…
Köp här

Isbn: 9789140691514

Utgivningsår:20171012

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Kursprov Reparationer av personbilar och lätta transportfordon Nivå 1 är ett av tre prov för gymnasiekursen Reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Det finns tre prov för kursen varav Nivå 1 är det första. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer. Proven för kursen är uppdelade i tre…
Köp här

Isbn: 9789140684400

Utgivningsår:20121231

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Håkan Bååt, David Lundgren, Anders Ohlsson, Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Läromedlet beskriver godsets väg från producent till konsument och de system som används för att hantera gods som digitala informationssystem, fraktdokument och märkning av gods.Vidare behandlas olika typer av lastbärare och förpackningar samt vilka lagrings- och staplingsmetoder som används i lager och terminaler.…
Köp här

Isbn: 9789140691606

Utgivningsår:20190805

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Sven Larsson, Anders Ohlson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Motor och kraftöverföring T innehåller instuderingsuppgifter anpassade för gymnasiekursen Motor och kraftöverföring. Lämpliga referensböcker är Prestanda Länkenserien, Prestanda System- och nätverksteknik samt Prestanda Bas. Materialet förutsätter kunskaper motsvarande kursen Reparationer av personbilar och lätta…
Köp här

Isbn: 9789140710291

Utgivningsår:20131014

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Kursprov Fordon- och transport … Nivå 1 är ett av tre prov för gymnasiekursen Fordons- och transportbranschens villkor. Det finns tre prov för kursen varav Nivå 1 är det första. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer. Proven för kursen är alltså uppdelat i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en…
Köp här

Isbn: 9789140676412

Utgivningsår:20111208

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med utgångspunkt från ämnes- och kursmålen har vi valt och konstruerat övningar som oftast baseras på praktiska arbetsmoment inom yrkesområdet. Övningarna är en viktig del av arbetet som ska leda till att eleven når ämnes- och kursmålen i kursen…
Köp här

Isbn: 9789151102856

Utgivningsår:20190822

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
PbT Bromsar, kaross och chassi är ett läromedel i personbilsteknik som kan användas för flera kurser, främst för Personbilsteknik – introduktion, Reparationer av personbilar och lätta transportfordon samt Bromsar, kaross och chassi. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med PbT Bromsar, kaross…
Köp här

Isbn: 9789151100883

Utgivningsår:20180809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
PbT är en faktaserie för fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien, som tidigare bestod av tre faktaböcker, har reviderats efter de ändringar i kursplanen som trädde i kraft 2020, och kompletterats med en fjärde bok.  Utvecklingen inom fordonsbranschen går…
Köp här

Isbn: 9789151108384

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock 3.0 Lärarhandledning Lärarhandledningen för Startblock är en webbtjänst som köps som årslicens. Här finns facit till Startblock 1 och 2 samt instuderingsfrågor till Prestanda BAS 3.0. Vill du använda datorn för att dokumentera elevernas arbete i Startblock samt resultat från prov och Fotech finns…
Köp här

Isbn: 9789140663016

Utgivningsår:20081120

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Sven Larsson

När gränslandet fick fred är en direkt fortsättning på historikern Sven Larssons förra bok ”När halläningarna blev svenskar”. Det stora nordiska kriget (1700-21) drabbade gränslandet Halland hårt, och det dröjde länge innan landskapet återhämtade sig. Kunnigt och medryckande visar Sven Larsson hur…
Köp här

Isbn: 9789163378003

Utgivningsår:20101210

Utgivare: CAL-förlaget

Mediatyp: BB

av:David Lundgren, Sven Larsson, Anders Ohlson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Yrkeskunskap Gods- och persontransporter ger gedigen grund för fordons- och transportprogrammets inriktning transportteknik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, uppföljningsverktyg samt digitalt läromedel. Yrkeskunskap Gods- och persontransporter innehåller 13 teman:YrkestrafikHälsa – Ergonomi –…
Köp här

Isbn: 9789140686053

Utgivningsår:20131014

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH