Bläddra
Sökresultat för Sven Persson... Rensa filter?

av: Bim Riddersporre, Sven Persson, Karin Alnevik, Thom Axelsson, Elisabeth Björklund, Barbro Bruce, Harold Göthson, Ylva Holmberg, Ingrid Pramling Samuelsson, Jonas Qvarsebo, Joel Rudnert, Jonas Stier, Ingegerd Tallberg Broman, Susanne Thulin, Anna wernberg, Kristina Westlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. Boken följer förändringen av förskolan, från att vara en social och…
Köp här

Isbn: 9789127818767

Utgivningsår: 20170523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Charlotte Pegetti, Annika Åkerblom, Eva Johansson, Hugo Lagercrantz, Sven Persson, Christian Eidevald, Fanny Jonsdottir, Caroline Ljungberg, Gunilla Halldén, Mie Josefson, Jutta Balldin, Birthe Hagström, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Jonas Aspelin, Lars H. Gustafsson, Jonas Stier

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg. Omsorg är också en viktig del i…
Köp här

Isbn: 9789127147072

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Sven Persson, Bim Riddersporre

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den tar ett samlat grepp om vad utbildningsvetenskap kan bestå av och belyser frågor som: Hur påverkas verksamheten och dess personal av att förskolan…
Köp här

Isbn: 9789127121119

Utgivningsår: 20101011

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Jonas Aspelin, Sven Persson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Under de senaste decennierna har fokus på standardiserade kunskapsmätningar ökat, och utbildning har blivit liktydigt med enskilda individers prestationer. Relationell pedagogik utmanar detta synsätt genom att i stället erbjuda ett sätt att analysera, förstå och tänka kring utbildning där relationer sätts i centrum. Om…
Köp här

Isbn: 9789140666796

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Per Dahlbeck, Kristina Westlund, Frida Berg, Charlotta Hall, Lena Henningsson, Susann Morin, Sven Persson, Bim Riddersporre

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken tar sin utgångspunkt i att relationer spelar en stor roll i förskolan. Dels för att de är viktiga för varje barns dagliga vistelse på förskolan och dels för att relationer kan bjuda in barn och föräldrar till att vara delaktiga i förskolan och på sikt i samhället. Men hur uppstår och formas de? Vilken roll kan en…
Köp här

Isbn: 9789144116174

Utgivningsår: 20190802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144362229

Utgivningsår: 19950826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Martin Borg, Sven Persson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Österlen ljus hav horisonter innehåller över 250 högklassiga fotografier från alla årstider och vill både kittla reslusten och ge en djupare inblick i det verkliga Österlen, ett landskap att ta på allvar. Tre nyskrivna essäer, generösa bildtexter och ett kapitel med historiskt bildmaterial gör boken till en framtida…
Köp här

Isbn: 9789188435781

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Sven Persson, Bim Riddersporre

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
För att lärare och rektorer ska kunna förhålla sig till grundskolans förutsättningar och ta till vara dess möjligheter, krävs kunskaper om grundskolans nya uppdrag och riktning. I boken diskuteras och redogörs för hur globala och nationella strömningar om utbildningens syfte och mål är sammanflätade med vad som sker i…
Köp här

Isbn: 9789127130050

Utgivningsår: 20110822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Jesper Aspegren, Staffan Andersson, Sven Persson, Håkan Sandbring

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789163303777

Utgivningsår: 20070608

Utgivare: Salix förlag

Mediatyp: BB

av: Sven Persson

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Konst
Göinge – det gröna rummet är boken för dig som är fascinerad av det skånska landskapets mångfald och uppskattar landskapsfotografering som konstform. I detta verk riktas blickarna mot det undangömda och gröna nordöstra hörnet, en del av Skåne fyllt av skogar, sjöar, kulturlandskap och urgammal odlingsbygd. Det är…
Köp här

Isbn: 9789163918124

Utgivningsår: 20161001

Utgivare: Swelo Mediaproduktion AB

Mediatyp: BB

av: Sven Persson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad händer när lärarstudenter, lärarutbildare, yrkesverksamma och forskare möts för att diskutera ett gemensamt problem? Inom utbildningssektorn har vi fått en rad nya reformer, läroplaner och förändrade lagtexter som rör hela utbildningssystemet, från förskola till högskola. Hur tolkas och sjösätts dessa förändringar…
Köp här

Isbn: 9789171047939

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144003535

Utgivningsår: 19971125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulla Jacobson Hemgren, Karin Rönnerman, Sven Persson, Birgit Lendahls Rosendahl, Anna Ritzén, Niklas Gustafson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144061115

Utgivningsår: 20050210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA