Bläddra
Sökresultat för Sven-Olof Olsson... Rensa filter?

av: Sven-Olof Olsson, Carl-Gerhard Gottfries

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pedagogik Psykiatri Samhälle och samhällsvetenskap
Människans hjärna har en intellektuell kapacitet dvs. en förmåga att analysera, memorera och logiskt granska stimuli. Denna personlighetsvariabel skolas och tränas intensivt såväl i för-, grund-, gymnasie- som i högskola, vilket lett till att människans intellektuella kapacitet är väl utvecklad och vida överlägsen…
Köp här

Isbn: 9789176994719

Utgivningsår: 20170424

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Olsson

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Mycket i vår vardagsmiljö påverkar oss omedvetet och senare tids forskning visar på hur hjärnan bearbetar information. Skillnaden mellan den stora mängd sinnesintryck som hjärnan mottager och det lilla som vårt medvetande uppfattar är enorm. Den här boken tar upp olika aspekter i Den Omedvetna Zonen , som ger en…
Köp här

Isbn: 9789175690261

Utgivningsår: 20150930

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Olsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Much of our everyday environment affects us subconsciously and recent research showing how the brain processes information. The difference between the large amount of sensory input that the brain receives and what little our minds perceive is huge. This book deals with various aspects of The Unconscious Zone , which…
Köp här

Isbn: 9789176992203

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Olsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Oskarström var en gång Hallands enda köping. Vid Nissans strömmande vatten startade 1890 vad som utvecklades till Sveriges ledande industri för jute-, sedan lin- och slutligen glasfiberprodukter. Berättelsen om Skandinaviska Jute Spinneri & Väveri AB visar hur världshändelser gav avtryck i ett litet samhälle genom…
Köp här

Isbn: 9789186709693

Utgivningsår: 20161018

Utgivare: Utblick Media

Mediatyp: BB

av: Sven-Olof Olsson

Kategorier: Historia och arkeologi
En historisk studie om Sveriges handelsrelationer under en viktig och slutligen katastrofal historisk epok. Den internationella handeln under mellankrigstiden var starkt påverkad av politiska och ekonomiska motsättningar, bl.a. ockupationer, handelskrig och internationell valutaoro. Den här studien inriktar sig främst…
Köp här

Isbn: 9789173314015

Utgivningsår: 20110120

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB