Bläddra
Sökresultat för Tankesmedjan Tiden... Rensa filter?

av:Mikael Nilsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Krig och försvar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Historieskrivningen om Sveriges agerande under andra världskriget har gått från att vara ett spörsmål för några få historieintresserade till att bli ett slagträ i den svenska inrikespolitiska debatten. Riksdagspartier och profilerade debattörer har gjort gällande att den svenska samlingsregeringens neutralitetspolitik…

Isbn: 9789189117297

Utgivningsår:20220627

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Jesper Eneroth

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
I år fyller förstamajmärket 125 år. Historien om förstamajmärkena är historien om arbetarrörelsens framväxt. Genom att år för år se vilka personer som lyftes fram, vilka idéer man demonstrerade för och vilka bilder som användes blir märkena årsringar – nedslag i Sveriges politiska historia som går att följa än i…

Isbn: 9789188224804

Utgivningsår:20190320

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Ylva Säfvelin

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialism och vänsterideologier Urbana samhällen
Arbetarrörelsen har på många sätt präglat det svenska samhället men de fysiska minnesmärkena är få. Med den här boken kan du vandra på egen hand i arbetarrörelsens fotspår på en rad svenska orter. Bland de många platser som tas upp finns Sveriges första folkets Hus i Malmö; huset i Stockholm där Gertrud Månsson, den…

Isbn: 9789189117211

Utgivningsår:20210903

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

Isbn: 9789189117020

Utgivningsår:20200629

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Socialdemokratin är en politisk rörelse där olika tanketraditioner ryms under ett och samma tak – en rörelse som består av en ”ideologisk mosaik”. Socialdemokrati är även en egen politisk ideologi, en ideologi som kan ställas mellan socialism och socialliberalism. Till sist är socialdemokratin också ett parti,…

Isbn: 9789189117235

Utgivningsår:20210927

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Mats Engström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
”Mångfald och sammanhållning – Politik för ett Sverige i förändring” är en ny rapport från Tankesmedjan Tiden där författaren Mats Engström ger en rad förslag på hur integrationen och sammanhållningen ska öka i samhället. I en tid med minskad tillit och växande befolkning är detta den kanske viktigaste…

Isbn: 9789188224170

Utgivningsår:20161201

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Mathias Tegnér

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Hur gick Sverige från att vara ett fattigt land på slutet av 1800-talet till ett av världens rikaste länder i dag? En del av svaret ligger i den socialdemokratiska näringspolitiken. Men vad består den politiken av? Hur behöver den förändras för att göra Sverige till ett rikare och mer hållbart land i framtiden? Mathias…

Isbn: 9789189117266

Utgivningsår:20220502

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Nils Westling

Kategorier: Politik och statsskick Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
Det har diskuterats vilken slags politik Sverigedemokraterna egentligen för. Står de utanför den traditionella ideologiska skalan, är de ett höger- eller vänsterparti alternativt en blandning av båda? Rapporten utreder hur SD har röstat och positionerat sig i olika frågor och visar att de i hög utsträckning är ett…

Isbn: 9789198011418

Utgivningsår:20140101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Mats Engström

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
”Jobben i det gröna folkhemmet” är skriven av frilansjournalisten Mats Engström tidigare bland annat ledarskribent på Aftonbladet och chefredaktör för Ny Teknik. Marknaderna för grön teknik växer snabbt. Att stå still är farligt för miljö, konkurrenskraft och jobb.

Isbn: 9789186919160

Utgivningsår:20130401

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Monika Arvidsson

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Vi föds in i våra förutsättningar för god livskvalitet. Livets lott falla olika men politiken kan kompensera och rusta människor med jämlika villkor. Rapporten ”Livets lott” tar upp olika aspekter av jämlikhet: vem som drabbas, på vilket sätt och vilka problemen är. I rapporten ges också förslag på vad som kan göras…

Isbn: 9789188224255

Utgivningsår:20170130

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Monika Arvidsson, Jakob Molinder

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Fler jobb måste bli bra jobb! Rapporten visar på hur sysselsättning, arbetsmiljö och arbetsvillkor hänger samman och hur dessa faktorer kan förenas för positiva effekter på individ och samhälle.

Isbn: 9789198011432

Utgivningsår:20140601

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I skriften “Can He Win?” analyseras valet i Tyskland den 22 september 2013 och möjligheterna för Socialdemokraterna (SPD) med kanslerskandidaten Peer Steinbrück i spetsen att komma tillbaka till makten. Analysen är författad av Gero Maass, Norden-chef för Friedrich Ebert Stiftung. I skriften ställs också frågan om den…

Isbn: 9789186919207

Utgivningsår:20130101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Thomas Hammarberg

Kategorier: Fattigdom och arbetslöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Närvaron av fattiga EU-medborgare som tigger på svenska gator och torg väcker starka reaktioner. Många känner djup medkänsla och vill hjälpa till medan andra blir provocerade, förargade eller aggressiva. Men vad ska vi egentligen göra i den här frågan? De politiska reaktionerna från höger till vänster har också varit…

Isbn: 9789188224354

Utgivningsår:20170407

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Genom unik statistik från SCB visar rapporten på en delvis ny problematik – att allt fler är fattiga trots att de har jobb. Framförallt är arbetare, ensamstående föräldrar och utlandsfödda personer drabbade. Tankesmedjan Tiden vill stimulera progressiv debatt kring de avgörande frågor samhället står inför.…

Isbn: 9789198011463

Utgivningsår:20150401

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Ingemar Lindberg

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Ingemar Lindberg (utredare och debattör) har skrivit en essä med utgångspunkt i frågan om huruvida full sysselsättning längre är en möjlig politisk målsättning. Han beskriver hur svensk arbetarrörelse länge präglats av en både föreställd och verklig maktlöshet kring den bestående massarbetslösheten och hur ideologiska…

Isbn: 9789186919030

Utgivningsår:20110401

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Rapporten tar upp orsaker och samband till den skeva fördelningen av makt och vinster som följer av globalisering. Fokus på kapitalets stärkta makt, löntagarsidans försvagade makt och ekonomisk kortsiktighet. Tankesmedjan Tiden vill stimulera progressiv debatt kring de avgörande frågor samhället står inför.…

Isbn: 9789188224002

Utgivningsår:20150601

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Bertil Odén

Kategorier: Bistånd och räddningsaktioner Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Under det senaste årtiondet har biståndsdebatten i Sverige blivit mer intensiv och mer polariserad. Systemkritiken har vuxit till en nivå som inte förekommit sedan 1970-talet. Skillnaden är att då kom kritiken i huvudsak från vänster, där bistånd uppfattades som instrument för imperialism och nykolonialism. Nu kommer…

Isbn: 9789198011449

Utgivningsår:20140901

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Torsten Nilsson, Ekim Caglar, Tommy Svensson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Valet i Nederländerna 2012 nyligen blev en sensationell framgång för Socialdemokraterna och dess nye partiledare Diederik Samsom och ett svidande nederlag för det främlingsfientliga partiet under Geer Wilders. Valet innebär en ”återgång till ordningen” efter många år av politisk turbulens., sade Torsten Nilsson,…

Isbn: 9789186919092

Utgivningsår:20120101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Lina Stenberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Rapporten utgår ifrån unik statistik från SCB, går igenom de ”sanningar” som debatten om enkla jobb genomsyras av. Att enkla jobb är bra och något samhället behöver fler av, att det inte är synonymt med låglönejobb och att de enkla jobben är språngbrädor vidare på arbetsmarknaden. Stämmer dessa? Och vad skulle en…

Isbn: 9789188224248

Utgivningsår:20161201

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Majsa Allelin, Göran Bostedt, Ingrid Carlgren, Tomas Englund, Linda Eriksson, Andreas Fejes, Henrik Nordvall, Magnus Oskarsson, Inga Wernersson, Anne-Marie Lindgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Efter flera år av experimentverkstad är skolan i kris. Kunskapsnivåerna bland svenska elever sjunker, ojämlikheten ökar och det går att bli miljonär på att handla med friskolor.Skolan måste skyndsamt tas ut ur krisen. Tankesmedjan Tiden, S-studenter, Arbetarrörelsens forskarnätverk och Runö utbildnings- och…

Isbn: 9789198011456

Utgivningsår:20141015

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Anne-Marie Lindgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skillnaderna växer mellan pojkars och flickors betyg – flickornas ökar, pojkarnas sjunker. Huvudförklaringen till det är att pojkar till lågutbildade föräldrar och/eller med utländsk bakgrund når allt lägre genomsnittsresultat. Vilket är desto allvarligare som att det är de grupper som redan tidigare uppvisade de…

Isbn: 9789186919115

Utgivningsår:20121101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Tommy Svensson, Marita Ulvskog, Judy Kirton-Darling, Björn Hacker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Finanskrisen drabbade Europa hårt och inom EU börjar förståelsen växa för att samarbetet inom unionen inte bara kan handla om ekonomi. Det behövs även något som jämnar ut skillnader mellan länder och grupper. Rapporten består av fyra olika texter skrivna av Marita Ulvskog, Tommy Svensson, Judy Kirton-Darling och Björn…

Isbn: 9789188224286

Utgivningsår:20170215

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med bakgrund i ökande rumsliga- och inkomstbaserade klyftor behandlar rapporten integration på den svenska bostadsmarknaden och hur den påverkas av bostadsbrist, demografiska förändringar och bostadspolitik. Bostäder ska inte bara vara jämlika utan prisvärda, tillgängliga och placerade över hela det urbana landskapet.…

Isbn: 9789198011494

Utgivningsår:20150501

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Olle Svenning

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Olle Svenning, författare och journalist, ger i A-smedjans skriftserie Dagens Europa, en bakgrund till det förestående valet i Italien. Valet är av stor betydelse inte bara för Italiens utan också för Europas framtid.

Isbn: 9789186919139

Utgivningsår:20130101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Axel Kronholm

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I samarbete med Olof Palmes internationella center publiceras rapporten ”Burmas besvikelse”. För snart ett år sedan tillträdde Aung San Suu Kyis regering i Burma. Men hur har samhällsutvecklingen fortskridit? Och har de höga förväntningarna infriats? Journalisten Axel Kronholm har följt utvecklingen i landet och ger i…

Isbn: 9789188224316

Utgivningsår:20170323

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Daniel Gullstrand, Karin Kolk, Johan Rydstedt

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Andra boken i Tankesmedjans serie ”Socialdemokratins utmaningar: Full sysselsättning” har nu kommit från trycket och innehåller två separata rapporter. Båda handlar om arbetstider, dels Daniel Gullstrands och Karin Ehlin Kolks ”Arbetstiden och ett hållbart arbetsliv”, dels Johan Rydstedts ”Någonting har hänt med våra…

Isbn: 9789186919054

Utgivningsår:20110101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Omvandlingen i svenskt arbetsliv är genomgripande, utmaningarna stora. Arbetslösheten är omfattande, sjuktalen höga. Många har otrygga anställningar och prestationstrycket är högt till följd av nya organisationsformer. Den samhällsvetenskapliga forskningen om arbetslivet måste stärkas för ekonomins problem bestäms i…

Isbn: 9789156631672

Utgivningsår:20170101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Ingvar Carlsson, Anne-Marie Lindgren

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den engelskspråkiga versionen av Vad är socialdemokrati? finns nu tryckt och heter What is Social Democracy, a book about ideas and challenges, författad av Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren. Boken ges ut av Arbetarrörelsens Tankesmedja i samarbete med Olof Palme International Center. Social democracy is not and…

Isbn: 9789197675642

Utgivningsår:20080101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Dan Andersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
LOs förre chefsekonomi Dan Andersson driver två huvudteser i ”Den nya kapitalismen och politikens möjligheter”: Den oreglerade kapitalismen får som effekt en lägre effektivitet i ekonomi och den oreglerade kapitalismen leder till en försvagning av demokratin. Därutöver presenterar Dan Andersson 13 tester i…

Isbn: 9789186919078

Utgivningsår:20120101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Mats Wingborg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Norden utmärker sig av en högre facklig organisations- grad än övriga världen. I Europa är det bara Belgien utöver de nordiska länderna där er än hälften av arbetstagarna är fackligt organiserade. Men även i Norden har den fackliga organisationsgraden sjunkit. Den här rapporten behandlar främst hur den fackliga…

Isbn: 9789188224019

Utgivningsår:20170927

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Pär Nuder, Sebastian de Toro

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
In the year 2000 the leaders of the European Union launched the goal that the EU ought to become the most dynamic and competitive knowledge-based economy in the world by 2010. But, as we know today, this is not the case. At the opposite: Europe has lost ground over the last ten years. GDP has grown with less then 2…

Isbn: 9789197675680

Utgivningsår:20100101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Christer Persson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige är i dag längre från full sysselsättning än på mycket länge, skriver Christer Persson i denna analys av vad som hänt på svensk arbetsmarknad de senaste sex åren. Även om man ser till utvecklingen av antalet människor som saknar jobb har arbetslinjen försvagats. Detta är Christer Perssons fjärde rapport i…

Isbn: 9789186919108

Utgivningsår:20120101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Sirin Kara

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Parallellt med EU:s skärpta gränskontroller har antalet flyktingar som drunknat på Medelhavet ökat. Samtidigt rapporteras det om att antalet människor som riskerar sina liv i odugliga båtar blir alltfler. EU:s restriktiva flyktingpolitik bevisar att skärpta gränskontroller inte fungerar som ett avskräckande medel när…

Isbn: 9789188224026

Utgivningsår:20151111

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Örjan Nyström, Anders Nilsson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
”Den globala utmaningen – jämlikhetens grunder” behandlar frågan om full sysselsättning. Rapporten ingår i ett större projekt med samlingsrubriken ”Socialdemokratins utmaningar”. Ambitionen är att ur olika perspektiv diskutera vad som händer i arbetslivet och på arbetsmarknaden; vilka jobb som växer fram och hur…

Isbn: 9789197675697

Utgivningsår:20110301

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Sören Häggroth

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
”På lika villkor – om kvalitet och valmöjligheter i välfärden” innehåller förslag om en ny styrningsmodell för offentligt finansierad verksamhet. Utgångspunkten är medborgarnas behov och en god kvalitet. Rapporten är författad av Sören Häggroth och framtagen på uppdrag av Socialdemokraterna i Stockholms stad och län i…

Isbn: 9789186919146

Utgivningsår:20130301

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BZ

av:Amanda Lindholm, Daniel Mathisen, Behrang Miri, Brit Stakston, Anna Westberg, Behrang Kianzad, Per Grankvist, Foujan Rouzbeh, Mattias Vepsä

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap

Isbn: 9789188224033

Utgivningsår:20160405

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BB

av:Ingvar Carlsson, Klas Gustavsson, Katrine Kielos, Stefan Löfven, Örjan Nyström, Kjell Rautio, Jenny Wrangborg

Kategorier: Politik och statsskick Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
En ny verklighet kräver nya politiska åtgärder. Men det tar tid att skönja nya mönster. Socialdemokratin har haft svårt att orientera sig efter samtidens underliggande förändringar. Därför har partiet också haft svårt att ta fram verkningsfulla redskap för frihet och jämlikhet i en ny tid. : Hur ska vi förstå dagens…

Isbn: 9789198011401

Utgivningsår:20130614

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Christina Hertzman, Milischia Rezai, Sara Gunnerud, Magnus Nilsson, Fredrik Lundh Sammeli, Gabriel Wikström, Sara Karlsson, Josefin Pasanen, Christopher Kullenberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I antologin ”Det är VÅR värld- tio unga röster om global solidaritet” skriver unga debattörer om hur Socialdemokratin bör tackla viktiga utrikespolitiska frågor som migration, klimat och fattigdom. Redaktör är a-smedjans Lina Stenberg, som också medverkar i boken. Även det vinnande bidraget i uppsatstävlingen ”Världen…

Isbn: 9789186919153

Utgivningsår:20130101

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC