Bläddra
Sökresultat för Tapio Salonen... Rensa filter?

av: Tapio Salonen

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Stadsplanering och kommunal planering Urbana samhällen
Bilden av miljonprogramsområden tecknas ofta i ensidigt dystra färger. Men exemplet Gårdsten i Göteborg visar att det går vända en till synes hopplös situation i ett eftersatt bostadsområde. Det visar att det krävs en uthållighet som varar i årtionden, engagemang som genomsyrar det offentliga åtagandet med ett uttalat…
Köp här

Isbn: 9789189077195

Utgivningsår: 20210416

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Margot Wallström, Diana Mulinari, Therese Guovelin, Helén Pettersson, Monica Widman Lundmark, Talla Alkurdi, Tapio Salonen, Carina Ohlsson, Johanna Rickne, Olle Folke, Marie Linder, Johan Lindholm, Jytte Guteland

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Socialism och vänsterideologier
Köp här

Isbn: 9789185405473

Utgivningsår: 20200519

Utgivare: ABF

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson, Orvar Löfgren, Anne-Marie Palm, Ingrid Røder, Gunilla Brattberg, Uffe Enokson, Tapio Salonen

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144047065

Utgivningsår: 20051216

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Hjort, Katarina Hollertz, Håkan Johansson, Marcus Knutagård, Renate Minas, Elisabet Näsman, Tapio Salonen, Hugo Stranz, Hans Swärd, Stefan Wiklund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Socialbidrag är tänkt att fungera som samhällets yttersta skyddsnät för människor som inte kan försörja sig själva eller sin familj. Detta bistånd utgör på ett sätt den sista länken i en socialpolitisk kedja. Även om fattigdom sällan diskuteras så är socialbidraget ett signalpolitiskt laddat fält. Under de senaste…
Köp här

Isbn: 9789144116341

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Hagborg, Klara Yvonne Jonsson, Karin Salmson, Erik Blennberger, Marta Cullberg Weston, Leif Havnesköld, Lene Lindberg, Tapio Salonen, Annemi Skerfving, Peter Wirbing, Björn Wrangsjö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hela människan-hjulet är en handfast och praktiskt inriktad metodbok för alla som vill arbeta med stödgrupper för barn, unga, vuxna eller familjer. För att på ett ansvarsfullt sätt kunna arbeta med stödgrupper krävs grundläggande kunskaper inom många olika livsområden. Detta belyses i bokens teoretiska första del som…
Köp här

Isbn: 9789144056869

Utgivningsår: 20100111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Philip Lalander, Bengt Svensson, Carin Björngren Cuadra, Margareta Cederberg, Marcus Herz, Ingela Kolfjord, Oskar Krantz, Monica Larsson, Linda Lill, Finnur Magnússon, Paula Mulinari, Greger Nyberg, Enrique Pérez, Erica Righard, Ingrid Runesson, Tapio Salonen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under de senaste decennierna har Sverige kommit att präglas av ökad social och ekonomisk ojämlikhet. Ojämlikheten har förstärkts av att det svenska välfärdssystemet har försvagats. Otrygga arbetsförhållanden och försämrat skydd vid arbetslöshet och sjukdom har lett till en ökad social utsatthet för allt fler grupper.…
Köp här

Isbn: 9789144101255

Utgivningsår: 20141212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Verner Denvall, Tapio Salonen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Överallt, i vardagslivet såväl som på arbetsplatsen, kan vi spåra behoven av att möta framtiden på ett aktivt och medvetet sätt. I det nya Sverige förväntas medborgaren få en mer framträdande roll. Etablerade organisationer söker nya positioner. Men invanda mönster och lösningar är seglivade. Vanans makt är stor. Det…
Köp här

Isbn: 9789144008271

Utgivningsår: 20000929

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC