Bläddra
Sökresultat för Thomas Brante... Rensa filter?

av: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnæs, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Søren Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingrid Sahlin, Thomas J Scheff, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Perspektiv på sociala problem har sedan den kom ut första gången blivit en av grundpelarna inom svensk utbildning i socialt arbete. Boken går igenom ett brett spektrum av teorier om sociala problem, där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och individer uppmärksammas. Hur kan man till exempel…
Köp här

Isbn: 9789127134287

Utgivningsår: 20130805

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Thomas Brante, Eva Johansson, Gunnar Olofsson, Lennart G. Svensson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Professionerna i kunskapssamhället syftar till att ge ett systematiskt, översiktligt och samtidigt detaljerat faktaunderlag som belyser frågor kring enskilda “professioner” , men framför allt visar på professionerna sedda ur en bredare samhällelig kontext.Läs merI boken berörs exempelvis:– Hur…
Köp här

Isbn: 9789147111817

Utgivningsår: 20150316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G Svensson, Ola Agevall, Eva Johnsson, Karin Jonnergård, Elin Funck, Margareta Nilsson Lindström, Gunnar Olofsson, Glenn Sjöstrand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Professioner har en central plats i moderna samhällen och stort inflytande över människors vardag. Vi är alla beroende av dessa yrken. De utgör betydande delar av högre utbildning, arbetslivet och samhällets organisering. Denna bok presenterar hur yrken och hela det svenska professionella landskapet har utvecklats och…
Köp här

Isbn: 9789144122274

Utgivningsår: 20190716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Thomas Brante, Heine Andersen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“‘ Sociologi är studiet av det moderna samhället
Köp här

Isbn: 9789127076792

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Thomas Brante

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i dag i ett expertsamhälle. Från vaggan till graven omges vi av experter som botar oss när vi blir sjuka eller ledsna, lär oss läsa, skriva och räkna, placerar våra pengar, bygger våra hus, dömer eller friar oss i rättegångar och informerar oss om världshändelserna. Dessa experters yrken kallas…
Köp här

Isbn: 9789147097609

Utgivningsår: 20140723

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Thomas Brante

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Är elöverkänslighet ett psykiskt fenomen som drabbar neurotiska individer eller finns det reella, biofysiologiska orsaker? Trots femton års forskning har frågan inte fått något entydigt svar. Den har i stället utvecklats till vad som i denna bok kallas en “vetenskaps- och teknologibaserad kontrovers”, dvs…
Köp här

Isbn: 9789171392527

Utgivningsår: 19950401

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Karin Johannisson, Sigmund Soback, Eva Kärfve, Thomas Brante, Aant Elzinga

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Det psykiska lidandet är omfattande i millennieskiftets Sverige. Utbrändhet, stressrelaterat trötthetssyndrom, depression, självskärande, övervikt, anorexi, asperger och ADHD är bara några av namnen. Den allt starkare medikaliseringen och psykiatriseringen av människors psykologiska och sociala problem gör att…
Köp här

Isbn: 9789171732385

Utgivningsår: 20060315

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Lennart G. Svensson, Julia Evetts, David Sciulli, Thomas Brante, Anders Molander, Harald Grimen, Thomas Le Bianic

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
This book discusses Continental and Anglo-Saxon traditions in the analysis of professionalism, professional work and its practitioners. Issues of definition and conceptualization are discussed in a frame for comparing Continental and Anglo-Saxon conditions and traditions. The approach is mainly historical in the first…
Köp här

Isbn: 9789171733160

Utgivningsår: 20100503

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G Svensson, Ola Agevall, Dennis Beach, Carina Carlhed Ydhag, Eva Johnsson, Margareta Nilsson Lindström, Gunnar Olofsson, Glenn Sjöstrand, Karsten Åström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Professioner har en central plats i moderna samhällen och stort inflytande över människors vardag. Vi är alla beroende av dessa yrken. De utgör betydande delar av högre utbildning, arbetslivet och samhällets organisering. Denna bok presenterar en kartläggning av professionernas uppkomst och utveckling i Sverige och…
Köp här

Isbn: 9789144122052

Utgivningsår: 20190717

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Gunnar Andersson, Thomas Brante, Christofer Edling (red)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
I denna specialutgåva, i samarbete med tidskriften Sociologisk Forskning, publiceras 14 framstående sociologers beskrivning av sociologins utvecklingsförlopp, som ger en bred bild av ämnets historia och villkor, som ett avstamp inför den svenska sociologins framtida inriktning.Läs mer”Sociologin är inte på väg…
Köp här

Isbn: 9789147115037

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC