Bläddra
Sökresultat för Thomas Lindkvist... Rensa filter?

av: Thomas Lindkvist, Maria Sjöberg, Susanna Hedenborg, Lars Kvarnström

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
This book is for anyone who is curious about Sweden and would like to know more about its history. The book provides an overview of political, social, economic, and cultural developments from the end of the 10th century up to the 2010s. The book comprises four chronologically ordered chapters. Each chronological…
Köp här

Isbn: 9789144104973

Utgivningsår: 20180112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Lindkvist, Stig Ekman, Torbjörn Nilsson, Bo Persson, Maria Sjöberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Metodövningar är ett sätt att lära sig historieforskningens hantverk. De ger insikt i hur man värderar skriftliga källor av skilda slag för att få kunskap om förflutna samhällen. Men metodövningar ger också träning i hur man förhåller sig till tidigare forskning, hur man formulerar intressanta frågor till källorna och…
Köp här

Isbn: 9789144617619

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Lindkvist, Maria Sjöberg

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
I den här boken behandlas svensk historia från Ansgars ankomst 829 till 
nedgången för det karolinska enväldet och stormakten Sverige. Samhällets utveckling skildras i två större tidsavsnitt. Perioderna benämns Klerkernas tid (800–1520) och Adelns tid (1520–1720). Beteckningarna är valda för att tydligt betona de…
Köp här

Isbn: 9789144104980

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144011813

Utgivningsår: 20060822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Henrik Ågren, Gunnel Cederlöf, David Gaunt, Karin Hassan Jansson, Hans Hägerdal, Arne Kaijser, Lars Kvarnström, Thomas Lindkvist, Marie Lindstedt Cronberg, Ronny Pettersson, Yvonne Maria Werner

Kategorier: Historia och arkeologi
Historien ser olika ut beroende på vilket perspektiv vi anlägger. Historiker är i allt väsentligt överens om vilka händelser och processer som har ägt rum i det förflutna, men hur de beskrivs eller vad de anses betyda varierar beroende på just perspektiv. Poängen med den här boken är att lyfta fram faktorer och begrepp…
Köp här

Isbn: 9789144097381

Utgivningsår: 20151020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Lindkvist, Maria Sjöberg

Kategorier: Historia och arkeologi
I den här boken behandlas svensk historia från Ansgars ankomst 829 till nedgången för det karolinska enväldet och stormakten Sverige. Samhällets utveckling skildras i två större tidsavsnitt. Perioderna benämns Klerkernas tid (800–1520) och Adelns tid (1520–1720). Beteckningarna är valda för att tydligt betona de…
Köp här

Isbn: 9789144080628

Utgivningsår: 20130121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Thomas Lindkvist, Maria Sjöberg

Kategorier: Historia och arkeologi
I den här boken behandlas svensk historia från Ansgars ankomst 829 till nedgången för det karolinska enväldet och stormakten Sverige. Samhällets utveckling skildras i två större tidsavsnitt. Perioderna benämns ”Klerkernas tid” (800–1520) och ”Adelns tid” (1520–1720). Beteckningarna är valda för att tydligt betona de…
Köp här

Isbn: 9789144129044

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Lars-Erik Edlund, Ann-Sofie Gräslund, Thomas Lindkvist

Kategorier: Historia och arkeologi
Kulturmöten kan beskrivas både som händelser och som processer, och de kan ha olika innebörd för olika grupper. Studierna av kulturella möten engagerar forskare från olika ämnen. I denna bok har samlats elva bidrag som handlar om kulturmöten. Perspektiven är longitudinella, och såväl förhistoriska och historiska…
Köp här

Isbn: 9789187403347

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC