Bläddra
Sökresultat för Thomas Nygren... Rensa filter?

av: Börge Ring, Erik Sandberg, Jessica Rahm, Camilla Lind, Thomas Nygren, Sara Berg, Cissi Lavér

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789147118779

Utgivningsår: 20160817

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Thomas Nygren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I ett ständigt föränderligt medielandskap krävs att dina elever har både goda ämneskunskaper och uppdaterade digitala färdigheter. I boken Fakta, fejk och fiktion källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens får du som lärare konkreta exempel på undervisningsdesign att använda för att utveckla dina elevers digitala…
Köp här

Isbn: 9789127823587

Utgivningsår: 20190429

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147921218

Utgivningsår: 20151117

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Ann Bernmark-Ottosson, Mats Nilsson, Thomas Nygren, Bengt Schüllerqvist, Christina Osbeck

Studiens syfte är att beskriva lärares arbete ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv samt utveckla analytiska redskap för förståelse av lärares arbete inom sitt undervisningsämne. Femton erfarna lärare har intervjuats. I särskilda kapitel skisseras läroplansutveckling och forskningsläge för undervisning i samhällskunskap,…
Köp här

Isbn: 9789185335930

Utgivningsår: 20091101

Utgivare: Karlstad University Press

Mediatyp: BC

av: Thomas Nygren

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Kursboken…
Köp här

Isbn: 9789127827394

Utgivningsår: 20210315

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Thomas Nygren

Kategorier: Språk och lingvistik
Tala så att andra lyssnar är en lättillgänglig bok för åk 7-9 om kommunikation, argumentation, debatt och muntlig framställning. Boken är fylld med konkreta tips, tydliga arbetsgångar och elevnära exempel ur vardagen. Missa inte de två kortfilmerna som hör till boken: “Kroppsspråk” och “Hjälp! Jag får…
Köp här

Isbn: 9789147104598

Utgivningsår: 20141001

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC