Bläddra
Sökresultat för Tiia Ojala... Rensa filter?

av:Tiia Ojala

Kategorier: Språk och lingvistik
Textbygget C är ett mycket stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, därefter modelltexter, sedan med en gemensam text och som avslutning en skriver de en egen text. Varje moment ger eleverna verktyg som de behöver för att komma vidare. Kapitlen avslutas med att…
Köp här

Isbn: 9789152354100

Utgivningsår:20190506

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ny i svenska skolan? Vill du ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik? Språkkraft riktar sig till elever i åk 4-6 som nyligen har kommit till Sverige. För att få en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisningen i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik. …
Köp här

Isbn: 9789140695628

Utgivningsår:20170627

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Tiia Ojala

Kategorier: Språk och lingvistik
I Textbygget sfi D får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera olika typer av texter. Textbygget är ett stöttande och språkutvecklande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, därefter modelltexter, sedan en gemensam text och som avslutning skriver de en egen…
Köp här

Isbn: 9789152357903

Utgivningsår:20200309

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ny i svenska skolan? Vill du ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik? Språkkraft riktar sig till elever i åk 1-3 som nyligen har kommit till Sverige. För att få en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisningen i ämnesundervisningen med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789140692689

Utgivningsår:20160825

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala, Emelie Reuterswärd

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: språk
Övningarna i boken är både språk och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Förstå språket Matematik passar nyanlända, årskurs 7–9, förberedelseklass och introduktionsprogrammet. Boken är indelad i åtta kapitel. Siffor och tal, Tal i vardagen, Tal i matematiken, Geometri, Bråk och procent,…
Köp här

Isbn: 9789152346525

Utgivningsår:20180108

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BB

av:Tiia Ojala, Stina Lundholm

Kategorier: Språk och lingvistik
Förstå språket Samhällskunskap är en allt i ett-bok med texter, uppgifter och utrymme att skriva i samma bok. Förutom de elevnära texterna spelar Illustrationer och bilder en central roll i bokens framställning. Det korta inledningskapitlet Samhället introducerar begreppet samhälle. Kapitel 2, Demokrati och mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789152354049

Utgivningsår:20200220

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Har du elever som är nya i svenska skolan eller som behöver extra språkstöttning? Vill du ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik? Språkkraft – svenska för nyanlända 7–9 riktar sig till elever i högstadieåldern som nyligen har kommit till Sverige men också till elever som…
Köp här

Isbn: 9789151100104

Utgivningsår:20180807

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Terese Andersson, Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Jalla – raka vägen! är ett genrepedagogiskt material för svenska som andraspråks-elever på högstadiet, där kommunikativ undervisning kring språket står i fokus. Jalla – raka vägen! innehåller aktuella, elevnära och autentiska texter som engagerar eleverna till diskussioner. Dessutom möter eleverna utmanande övningar…
Köp här

Isbn: 9789140697257

Utgivningsår:20180808

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Terese Andersson, Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Jalla – raka vägen! är ett genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever på högstadiet. Genrepedagogik utgår ifrån kommunikativ undervisning där språket står i fokus. Jalla – raka vägen! erbjuder en snabbare väg till språkutveckling med aktuella, elevnära och autentiska texter som…
Köp här

Isbn: 9789140695611

Utgivningsår:20170508

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala, Emelie Reuterswärd

Kategorier: Språk och lingvistik
Förstå språket Matematik – Lärarguide är ett unikt lärarstöd som följer elevboken uppslag för uppslag med tydliga arbetsgångar och metodiska tips. Oavsett om du är svensklärare eller matematiklärare, underlättar Lärarguiden ditt arbete med elevboken och ger dig stöd att skapa en språkutvecklande undervisning. Här finns…
Köp här

Isbn: 9789152351024

Utgivningsår:20181204

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Terese Andersson, Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Jalla – raka vägen! är ett genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever i åk 7-9. Genrepedagogik utgår ifrån kommunikativ undervisning där språket står i fokus. Jalla – raka vägen! erbjuder en snabbare väg till språkutveckling med aktuella, elevnära och autentiska texter som…
Köp här

Isbn: 9789140693518

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Textbygget B är ett stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, därefter modelltexter, sedan med en gemensam text och som avslutning en skriver de en egen text. Följande texttyper ingår i materialet: meddelande, inbjudan, mejl, brev, instruktion, återberättande text,…
Köp här

Isbn: 9789152349281

Utgivningsår:20180320

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: språk
I Förstå språket NO/SO och Matematik får eleverna lära sig svenska samtidigt som de lär sig att använda ord och begrepp kopplade till ämnena. Övningarna i boken är språk- och kunskapsutvecklande med fokus på svenska som andraspråk. Förstå språket är i första hand avsedd för nyanlända elever i åk 7-9 och…
Köp här

Isbn: 9789152331279

Utgivningsår:20151102

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152317563

Utgivningsår:20130412

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala, Emelie Reuterswärd

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
OBS! För att kunna använda en elevlicens behöver du minst en lärarlicens kopplad till materialet. Förstå språket matematik är skapad för att hjälpa nyanlända att erövra skolspråket i matematik. Här får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta för undervisningen i matematik årskurs 7–9, Lgr11. Övningarna är både…
Köp här

Isbn: 9789152353882

Utgivningsår:20180223

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Tiia Ojala

Kategorier: Språk och lingvistik
I lärarhandledningen får du som lärare läsa mer om genrepedagogikens cirkelmodell och om hur du kan arbeta språkutvecklande i ditt klassrum. Du kan också läsa om hur innehållet i boken är kopplat till kunskapskraven. I lärarhandledningen finns det ytterligare tankar och tips samt kommentarer som förklarar syftet med…
Köp här

Isbn: 9789152359433

Utgivningsår:20200520

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala

Kategorier: Språk och lingvistik
I lärarhandledningen får du som lärare läsa mer om genrepedagogikens cirkelmodell och om hur du kan arbeta språkutvecklande i ditt klassrum. Du kan också läsa om hur innehållet i boken är kopplat till kunskapskraven. I lärarhandledningen finns det ytterligare tankar och tips samt kommentarer som förklarar syftet med…
Köp här

Isbn: 9789152354117

Utgivningsår:20190815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I Textbygget Texttyper för sfi B får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera vanliga texter som de möter i sin vardag. Textbygget är ett mycket stöttande material som utgår från cirkelmodellen. Eleverna arbetar först med förförståelse, sedan modelltexter, därefter en gemensam text och som avslutning en…
Köp här

Isbn: 9789152353899

Utgivningsår:20180828

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala, Emelie Reuterswärd

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Förstå språket matematik är skapad för att hjälpa nyanlända att erövra skolspråket i matematik. Här får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta för undervisningen i matematik årskurs 7–9, Lgr11. Övningarna är både språk- och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Facit hittar du längst…
Köp här

Isbn: 9789152355732

Utgivningsår:20180525

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152323847

Utgivningsår:20150203

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Tiia Ojala

Kategorier: Migration, immigration och emigration Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Undervisning för elever med särskilda behov
Hur skapar man en god utbildning för nyanlända elever? Vilka resurser behövs? Hur ska skolan tänka för att lyckas? I Mötet med nyanlända presenteras tydligt och enkelt hur du som lärare organiserar, inkluderar och arbetar pedagogiskt med dina nyanlända elever. Trots att de inte ska behandlas som en grupp behövs viss…
Köp här

Isbn: 9789188099402

Utgivningsår:20160419

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152317556

Utgivningsår:20130412

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152323809

Utgivningsår:20140516

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Tiia Ojala, Emelie Reuterswärd

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Förstå språket matematik är skapad för att hjälpa nyanlända att erövra skolspråket i matematik. Här får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta för undervisningen i matematik årskurs 7-9, Lgr11. Övningarna är både språk- och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Facit hittar du längst…
Köp här

Isbn: 9789152354742

Utgivningsår:20180120

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152323762

Utgivningsår:20140516

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

Köp här

Isbn: 9789152323816

Utgivningsår:20150203

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Tiia Ojala, Emelie Reuterswärd

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
OBS! För att kunna använda en lärarlicens behöver du minst en elevlicens kopplad till materialet. Förstå språket matematik är skapad för att hjälpa nyanlända att erövra skolspråket i matematik. Här får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta för undervisningen i matematik årskurs 7–9, Lgr11. Övningarna är både…
Köp här

Isbn: 9789152355367

Utgivningsår:20180323

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152323779

Utgivningsår:20150203

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

Köp här

Isbn: 9789152323823

Utgivningsår:20150203

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

Köp här

Isbn: 9789152323793

Utgivningsår:20150203

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

Köp här

Isbn: 9789152323830

Utgivningsår:20140516

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Notera att licensen aktiveras i samband med…
Köp här

Isbn: 9789152352632

Utgivningsår:20180209

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152323915

Utgivningsår:20150203

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Resan hit – Amir och Laila Textbok A-B handlar om kärlek…
Köp här

Isbn: 9789152352649

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152323854

Utgivningsår:20150203

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Tiia Ojala, Emelie Reuterswärd

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Lärarguiden är skriven för att göra det enkelt att använda Förstå språket Matematik. Lärarguiden följer elevboken uppslag för uppslag med tydliga arbetsgångar och metodiska tips. Bland annat finns kommentarer till elevbokens uppgifter och förslag på hur du som lärare kan arbeta med elevbokens texter. Längst bak i…
Köp här

Isbn: 9789152356272

Utgivningsår:20181123

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Denna titel är utgående men säljs så länge lagret räcker. Resan hit består av fyra lättlästa böcker, i två nivåer, om hur olika personer kom till Sverige. Böckerna är avsedda för elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund på sfi studieväg 1 och på språkintroduktion. Resan hit har som syfte att engagera eleverna…
Köp här

Isbn: 9789152326626

Utgivningsår:20140110

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Resan hit består av fyra lättlästa böcker, i två nivåer, om hur…
Köp här

Isbn: 9789152352656

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789152323892

Utgivningsår:20140516

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Resan hit består av fyra lättlästa böcker, i två nivåer, om hur olika personer kom till Sverige. Böckerna är avsedda för elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund på sfi studieväg 1 och på språkintroduktionen. Resan hit har som syfte att engagera eleverna med berättelser som de lätt kan relatera till. Bilderna…
Köp här

Isbn: 9789152326633

Utgivningsår:20140110

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC