Bläddra
Sökresultat för Tina Mattsson... Rensa filter?

av:Tina Mattsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet/”ras” skapas föreställningar, åsikter och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de stora konsekvenser för både individer och samhället i stort.…
Köp här

Isbn: 9789140690715

Utgivningsår:20150825

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Tina Mattsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Den här boken handlar om kunskap i socialt arbete och om socialarbetares syn på och användning av kunskap. Vad innebär det när kunskap utövas i praktiken? Vad är det för kunskaper vi använder för att förstå och agera i den praktik och de handlingar som socialt arbete utgör? Hur kan sådan kunskap utvecklas, fördjupas…
Köp här

Isbn: 9789140694959

Utgivningsår:20171101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Tina Mattsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet skapas komplexa maktstrukturer som bidrar till ojämlikhet och förtryck. I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar…
Köp här

Isbn: 9789140668295

Utgivningsår:20100119

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Tina Mattsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mot slutet av 1990-talet förtydligades socialtjänstens ansvar för kvinnor och barn som utsätts för eller har erfarenheter av våld i en nära relation. Tidigare hade framför allt ideella kvinnojourer gett stöd och hjälp åt våldsutsatta kvinnor, men nu hamnade våld i nära relationer på socialtjänstens arbetsagenda.…
Köp här

Isbn: 9789140694942

Utgivningsår:20170213

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Tina Mattsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass, etnicitet/”ras”, funktionalitet och ålder skapas föreställningar och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de stora konsekvenser för både enskilda individer…
Köp här

Isbn: 9789151106823

Utgivningsår:20210708

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Mats Hilte, Mikael Bengtsson, Magnus Englander, Lotta Jägervi, Lilianne Lautrup, Elizabeth Martinell Barfoed, Tina Mattsson, Olof Pavalder, Åsa Ritenius Manjer, Nataliya Thell

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vad kännetecknar möten och samtal i professionellt socialt arbete? Hur påverkas möten av professionella, relationella, organisatoriska och samhälleliga faktorer? Utgångspunkten i den här boken är att möten och samtal är mångdimensionella och mångbottnade. För att förstå mötets och samtalets dimensioner och dynamik…
Köp här

Isbn: 9789144140179

Utgivningsår:20220422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tina Mattsson

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I sin doktorsavhandling i socialt arbete undersöker Tina Mattsson hur kön görs inom missbrukarvården, där hon utgår från att kön görs i samspel med sexualitet, klass och etnicitet. Studien baseras på ett rikt empiriskt material i form av deltagande observationer och intervjuer med personal vid två institutioner inom…
Köp här

Isbn: 9789197903905

Utgivningsår:20101122

Utgivare: Égalité

Mediatyp: BC

av:Tina Mattsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass, etnicitet/”ras”, funktionalitet och ålder skapas föreställningar och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de stora konsekvenser för både enskilda individer…
Köp här

Isbn: 9789151106823

Utgivningsår:20210731

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Malinda Andersson, Lovise Haj Brade, Malin Espersson, Måns Fellesson, Britt-Inger Keisu, Tina Mattsson, Paula Mählck, Malin Rönnblom, Kerstin Sandell, Irina Schmitt, Eva Schömer, Rebecca Selberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789170611513

Utgivningsår:20140828

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Utgått

Isbn: 9789197523134

Utgivningsår:20050501

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC