Bläddra
Sökresultat för Tomas Underskog... Rensa filter?

av:Ulf Skorup, Tomas Underskog

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I Hyreslagarna kommenteras hyreslagen m.fl. lagar paragrafvis och i denna 12:e upplaga har lagändringar t.o.m. april 2020 beaktats. Refererade domar och andra rättsfall t.o.m. april 2020 redovisas och det gäller bl.a. även inte publicerade hovrättsdomar avseende både lokal- och…
Köp här

Isbn: 9789139022985

Utgivningsår:20200611

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Skorup, Tomas Underskog

I denna sjunde upplaga har lagänringar till och med augusti 2007 beaktats. Bland lagändringar märks slopandet av kravet på att avtal om avstående från besittningsskydd ska godkännas av hyresnämnden (ifråga om bostads- och lokalhyra). Vidare har i 55 c § införts nya bestämmelser om bestämning av hyran för planerade,…
Köp här

Isbn: 9789175042022

Utgivningsår:20071024

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av:Ulf Skorup, Tomas Underskog

Kategorier: Juridik
Hyreslagarna riktar sig till dem – med eller utan juridisk utbildning – som kommer i kontakt med hyresfrågor. I boken kommenteras hyreslagen m.fl. lagar paragrafvis. I denna åttonde upplaga har lagändringar t.o.m den 31 augusti 2010 beaktats. Det gäller bland annat införandet av en hyresnormerande roll för…
Köp här

Isbn: 9789175042312

Utgivningsår:20101026

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176105337

Utgivningsår:20160722

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105160

Utgivningsår:20140117

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Ulf Skorup, Tomas Underskog

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem med eller utan juridisk utbildning som kommer i kontakt med hyresfrågor. I denna elfte upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2018 beaktats. Refererade domar och andra rättsfall redovisas och det gäller bl.a. även inte publicerade hovrättsdomar…
Köp här

Isbn: 9789176106761

Utgivningsår:20180817

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC