Bläddra
Sökresultat för Torsten Thurén... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789197478083

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Earbooks

Mediatyp: AC

av: Torsten Thurén, Jack Werner

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Hur kan jag veta om det är sant?Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara. Men i praktiken kan källkritik vara mycket svår. Boken är därför…
Köp här

Isbn: 9789147129379

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Torsten Thurén

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människa som tar livet på allvar!Om författarnaTorsten Thurén är docent i journalistik och fil.lic. i historia. Han har under många år varit verksam…
Köp här

Isbn: 9789147127788

Utgivningsår: 20190424

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Torsten Thurén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människa som tar livet på allvar!Läs merBoken ger läsaren förutsättningar att kritiskt ifrågasätta såväl vetenskapliga som mer vardagliga texter. Den…
Köp här

Isbn: 9789147086511

Utgivningsår: 20070529

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Torsten Thurén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
”Det är först utifrån ett exempel som ett ställningstagande blir verkligt levande”, skriver Torsten Thurén i sitt förord. Här guidar han dig i den svåra konsten att ta ställning.Läs merI boken presenteras olika argument i politiska och ideologiska frågor med hjälp av konkreta exempel, hämtade från politisk filosofi,…
Köp här

Isbn: 9789147052332

Utgivningsår: 20040511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Torsten Thurén

Kategorier: Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap
Optimisten säger: Vi lever i den bästa av världar. Pessimisten svarar: Just det! Torsten Thurén försvarar pessimismen som livshållning och karaktärsdrag och gör upp med den rådande lyckofilosofin, som han anser har fått för stort utrymme i samhället. Men han tvingas samtidigt erkänna att ett problem med att vara…
Köp här

Isbn: 9789185333806

Utgivningsår: 20180220

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: George Strachal, Torsten Thurén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Idag är internet den främsta informationskällan för många. Mängden information har ökat enormt inom nästan varje enskilt kunskapsområde och den fortsätter att växa mycket snabbt. Men internet är som ett bibliotek utan katalog, där seriöst och oseriöst, värdefull information och skräp blandas om vartannat. Därför…
Köp här

Isbn: 9789140673947

Utgivningsår: 20110616

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Torsten Thurén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789147052936

Utgivningsår: 20050425

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Torsten Thurén

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Etik & politik handlar om hur moralfilosofi kan tillämpas i praktiken. Boken vill stimulera till reflektion över etiska frågor och ge verktyg till att ta ställning på ett genomtänkt sätt. Den bygger på konkreta exempel från en rad olika ämnesområden.Läs merFrågor som behandlas i boken är bland annat: –…
Köp här

Isbn: 9789147098781

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Torsten Thurén

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
I Slavar, kungar och byråkrater – så tänker historiker visar Torsten Thurén hur olika författare resonerar, argumenterar och polemiserar kring historiska ämnen. I boken diskuteras sakfrågor, språkfrågor och värdefrågor som belyser hur olika författare skildrar historiska personer, händelser och skeenden.Läs merBoken…
Köp här

Isbn: 9789147099894

Utgivningsår: 20120618

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Torsten Thurén

Kategorier: Språk och lingvistik
Går det att skapa en engagerande och spännande text utan att göra våld på sanningen? Svaret är helt klart ja, och i den här boken får du lära dig hur. Boken tar upp ett stort antal verktyg som skribenten kan använda sig av för att fånga och behålla sina läsares intresse och uppmärksamhet.Läs merFörfattaren visar hur 15…
Köp här

Isbn: 9789147053421

Utgivningsår: 20060621

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lundgren Kristina, Birgitta Ney, Torsten Thurén

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Isbn: 9789173246644

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789119724014

Utgivningsår: 19971125

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC