Bläddra
Sökresultat för Ulf Bergquist... Rensa filter?

av: Ulf Bergquist, Lina Melén

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
EU:s nya arvsförordning har medfört att i stort sett hela Europa inklusive Sverige den 17 augusti 2015 fått gemensamma IP-regler på arvsområdet. Arvsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella arvslagen (IAL). I samband därmed har viktiga förändringar också skett i den svenska…
Köp här

Isbn: 9789139018278

Utgivningsår: 20151019

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hedström, Ulf Bergquist

Kategorier: Familjerätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s…
Köp här

Isbn: 9789139021872

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergquist, Anna Fayad

Kategorier: Juridik
I boken kommenteras paragraf för paragraf de lagar, som behandlar äktenskap, föräldraskap och bodelningsrätt med internationell anknytning. Internationella äktenskapslagen kommenterar även Bryssel II ter-förordningen och Rom III-förordningen.
Köp här

Isbn: 9789139023159

Utgivningsår: 20211206

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergquist

Här kommenteras utförligt nordiska IP-reglerna som rör arv och bodelning. NÄF är särskilt aktuell eftersom flera viktiga ändringar träder i kraft den 1 juli 2008. När EU nu, med vissa svårigheter försöker, verka för gemensamma internationella privaträttsliga regler, kan man notera att man redan på 1930-talet antog de…
Köp här

Isbn: 9789139013877

Utgivningsår: 20080613

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergquist, Anna Fayad

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok är en kommentar till den svenska internationella äktenskapsrätten och behandlar de paragrafer som reglerar detta rättsområde i IÄL, NÄF, Bryssel II bis-förordningen samt Rom III-förordningen. Nämnda lagar och förordningar täcker även andra rättsområden, till exempel den internationella föräldrarätten och den…
Köp här

Isbn: 9789139019657

Utgivningsår: 20171018

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC