Bläddra
Sökresultat för Ulf Bjereld... Rensa filter?

av: Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? Denna bok handlar om vetenskapens centrala principer. Författarna visar att grunden för vetenskapen och synen på dess uppgifter i allt väsentligt är gemensam för olika vetenskapsområden, som naturvetenskap, samhällsvetenskap…
Köp här

Isbn: 9789144120218

Utgivningsår: 20180802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
Hur kan ett fritt och öppet samhälle skydda sig mot totalitära rörelser och våldsideologier utan att de metoder som används urholkar just friheten och öppenheten? Boken Främlingskap: Svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern undersöker fakta i två svenska, konkreta fall. Författarna Ulf…
Köp här

Isbn: 9789187675973

Utgivningsår: 20151229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

Köp här

Isbn: 9789189449138

Utgivningsår: 20010115

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Hvenmark, Mikael Lindfelt, Johan R. Norberg, Susanna Hedenborg, Metin Özdemir, Håkan Stattin, Filip Wijkström, Erik Sjöstrand, Jorid Hovden, Ulf Bjereld, Lars Behrenz, Pernilla Petrelius Karlberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: sport och fritid
Idrott förknippas ofta med mervärden såsom demokratiarbete, jämställdhet, fostran och ekonomisk tillväxt. Antologin Är idrott nyttigt? utmanar till stor del dessa tankar. Blir idrottande ungdomar bättre samhällsmedborgare som vuxna? Stämmer bilden i idrottens idéprogram överens med verkligheten? Måste idrott alltid…
Köp här

Isbn: 9789186323424

Utgivningsår: 20120523

Utgivare: SISU Idrottsböcker

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147919550

Utgivningsår: 20150409

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Boken I Vattumannens tid? är en bok om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag vill visa hur de värden som låg till grund för auktoritetsupproret – jämlikhet och solidaritet, rationalitet och universalism – underminerades av händelseutvecklingen på 1970-talet, så att varken idealen eller det…
Köp här

Isbn: 9789189660823

Utgivningsår: 20050515

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144041346

Utgivningsår: 20020906

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Douglas Brommesson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällslivet och den offentliga debatten präglas allt mer av samspelet mellan religion och politik. I Påskuppropet för en generell flyktingamnesti och i Hoppkampanjen mot Israels agerande på de ockuperade palestinska områdena har svenska samfund gjort avtryck i den politiska debatten. Frågan om religiösa friskolors…
Köp här

Isbn: 9789173590020

Utgivningsår: 20070424

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Ann-Marie Ekengren, Christina Lilja

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789147064281

Utgivningsår: 20020723

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad är det som kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? I denna bok resonerar författarna kring de förenande och grundläggande principerna för vetenskaplig verksamhet. Grunden för vetenskapen och synen på vetenskapens uppgifter är i allt väsentligt gemensam för olika…
Köp här

Isbn: 9789144054759

Utgivningsår: 20090313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Alf W Johansson, Karl Molin

Kategorier: Historia och arkeologi
Under det kalla kriget förde Sverige en politik som innebar alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Men inom ramen för denna formulering genomgick den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken stora förändringar. Under 1940- och 1950-talen kännetecknades den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken under…
Köp här

Isbn: 9789173590198

Utgivningsår: 20080912

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Deckare Skönlitteratur
En uppsluppen vernissage för konstnären Eva Bonnier på Prins Eugens Waldemarsudde tar en oväntad vändning. Frilansjournalisten Daphne Norén hittar tillsammans med sin nyfunna vän Nora Bevien en av gästerna knivmördad i ett lusthus. Upptäckten blir början på en dramatisk händelseutveckling där gamla sanningar vänds ut…
Köp här

Isbn: 9789198433593

Utgivningsår: 20190227

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Vem var Lennart Geijer? En radikal socialdemokrat som förespråkade omfattande reformer inom kriminal- och sexualpolitiken bland annat ansåg han att fängelsestraffet var omänskligt och att alla fängelser borde rivas. En frihetslängtande människa som sökte sig till samhällets utsatta, men som sällan släppte någon riktigt…
Köp här

Isbn: 9789173894791

Utgivningsår: 20141229

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Vem ska ha rätten att avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Hur kan alla medborgares rätt till kunskap garanteras? Och vilken auktoritet har kunskapen som grund för politiska beslut? Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap. Marie Demker är professor i statsvetenskap och dekan vid humanistiska fakulteten, båda…
Köp här

Isbn: 9789177032250

Utgivningsår: 20201007

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer vill visa hur det hyperindividualiserade samhället skapar nya sociala motspänningar som de politiska partierna och vårt representativa demokratiska system har svårt att hantera. Den snabba utveckligen inom det kommunikationsteknologiska området…
Köp här

Isbn: 9789172240797

Utgivningsår: 20081021

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Karin Eriksson, Jonas Hinnfors

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I december 2014 skakades Sverige av politisk kris. Regeringens budget hade fallit. Inget av de traditionella blocken samlade tillräckligt stöd för att leda landet. Extraval hade aviserats. Men i hemlighet samlades sex av riksdagens partier för att rädda minoritetsstyret. Den så kallade Decemberöverenskommelsen skulle…
Köp här

Isbn: 9789173895118

Utgivningsår: 20160516

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Sigbert Axelson, Ulf Bjereld, Ulf Carmesund, Viola Furubjelke, Thomas Hammarberg, Göran Holmberg, Ann Linde, Pierre Schori, Evert Svensson, May Britt Theorin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det har gått 60 år sedan staten Israel bildades och mer än 700 000 palestinier tvingades på flykt. För en arbetarrörelse med frihet och jämlikhet som politiska ledstjärnor har solidariteten med såväl det judiska som det palestinska folket över tid varit stark. Nazisternas förintelse av sex miljoner judar under andra…
Köp här

Isbn: 9789172240902

Utgivningsår: 20081216

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Sofie Blombäck, Marie Demker, Linn Sandberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
De etablerade politiska partiernas ställning bland medborgarna i västvärlden försvagas, samtidigt som den populistiska vågen vinner allt större terräng. En utveckling som många befarar kommer att urholka förtroendet inte bara för de politiska partierna, utan också för den representativa demokratin som styrelseskick.Vad…
Köp här

Isbn: 9789173896016

Utgivningsår: 20180608

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den nödvändiga politiken. Makt och motstånd i en individualiserad tid är en bok till politikens försvar. Vi menar att allt tal om livspussel och om att föra över makt från politiken till enskilda föräldrars köksbord bara leder till att klasskillnaderna i samhället befästs och att dessa skillnader framstår som naturliga…
Köp här

Isbn: 9789172241442

Utgivningsår: 20110409

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Klara Tovhult, Torbjörn Wester, Henrik Brändén, Rasmus Fleischer, Isak Gerson, Jacob Dexe, Göran Widham, Marcus Fridholm, Mattias Bjärnemalm, Kristina Alexanderson, Hannes Mannerheim, Emma Andersson, Simon Rosenqvist, Isobel Hadley-Kamptz, Gun Svensson, Sandra Grosse, Marit Deldén, Christopher Kullenberg, Jan Lindgren, Anna Sol Lindqvist, Marcus Schmidt, Karl Palmås, Anna Troberg, Mårten Fjällström, Unni Drougge, Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi märker det som små skakningar i vår vardag. Plötsligt har alla facebook. Media maler på om sociala medier och cyberbrottslighet. Fildelning blir en valfråga. Ny teknik hör till stenåldern redan efter några dagar. Varenda person under tjugo förvandlas till en potentiell IT-tekniker, redo att rädda medmänniskor från…
Köp här

Isbn: 9789174373059

Utgivningsår: 20120125

Utgivare: Experimentell Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samförstånd och enighet över partigränserna har alltid varit honnörsord i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Att göra partipolitik av dessa frågor betraktas i den politiska debatten närmast som en dödssynd. Trots strävan efter partipolitisk enighet blir det dock ibland bråk om de internationella frågorna.…
Köp här

Isbn: 9789188384720

Utgivningsår: 19950910

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Björn Häger, Rakel Chukri, Niklas Bolin, Anna Dahlberg, Jonas Andersson Schwarz, Anders Lindberg, Jesper Strömbäck, Rouzbeh Djalaie, Kristoffer Holt, Lasse Granestrand, Johan Hammarlund, Ulf Bjereld, Jonas Hinnfors, Andreas Johansson Heinö

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Hur bra är journalistiken om migration? Journalistiken om migration och integration har förändrats kraftigt det senaste året – både kvantitativt och kvalitativt. Men fortfarande är det ett område med intensiv debatt om hur rapporteringen ska gå till – och ett av de områden där nya aktörer med störst kraft tagit sig in…
Köp här

Isbn: 9789198063189

Utgivningsår: 20170104

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur kan ett fritt och öppet samhälle skydda sig mot totalitära rörelser och våldsideologier utan att de metoder som används urholkar just friheten och öppenheten? Boken Främlingskap undersöker fakta i två svenska, konkreta fall. Författarna Ulf Bjereld och Marie Demker analyserar i sina texter SÄPO:s, IB:s och den…
Köp här

Isbn: 9789189116696

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Marie Demker

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
1968 när allt började Få är så mytomspunna och väcker så starka känslor som 1968. Vietnamkriget, studentupproren, mordet på Martin Luther King, Sovjetunionens invasion i Tjeckoslovakien. Tenniskravaller i Båstad, kvinnorörelsen mobiliserar och Grupp 8 bildas. Gatorna i Sverige fylls av demonstrationståg till stöd för…
Köp här

Isbn: 9789198387186

Utgivningsår: 20180102

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Ann-Marie Ekengren, Christina Lilja

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför blir det krig? Vad innebär globaliseringen för relationen mellan världens fattiga och rika länder? På vad sätt har terrordåd och krig förändrat villkoren i den internationella politiken? Vilken betydelser kommer principen om Responsibility to Protect (R2P) att få för den internationella politiken? Varför uppstod…
Köp här

Isbn: 9789147115631

Utgivningsår: 20150316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den 27 juli 1959 beslöt den socialdemokratiska regeringen att utestänga högerledaren Jarl Hjalmarson från den svenska FN-delegationen. Därigenom kulminerade motsättningarna mellan högerpartiet och socialdemokratin om den svenska neutralitetspolitiken och om Sveriges relationer till Sovjetunionen. Hjalmarsonaffären…
Köp här

Isbn: 9789189449084

Utgivningsår: 19970420

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789178442775

Utgivningsår: 19981101

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Bjereld, Ann-Marie Ekengren, Christina Lilja, C Engman

Varför blir det krig? Vad innebär globaliseringen för relationen mellan världens fattiga och rika länder? På vad sätt har terrordåd och krig förändrat villkoren i den internationella politiken? Vilken betydelser kommer principen om Responsibility to Protect (R2P) att få för den internationella politiken? Varför uppstod…
Köp här

Isbn: 9789147117291

Utgivningsår: 20150418

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC