Bläddra
Sökresultat för Urban Rydin... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789187677151

Utgivningsår: 20150608

Utgivare: *Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

av: Mats Beckman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Lennart Lundquist, Johan Lycke, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper
”Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument” är en av tre böcker i en serie framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för värdepappersmarknaden. Boken är anpassad till delområde 1 och 2 i kunskapskraven och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kapitelindelningen följer i…
Köp här

Isbn: 9789147111220

Utgivningsår: 20130307

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan Antonson, Katarina Bartels, Urban Rydin

Kategorier: Agronomi och lantbruk Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Skatt på skog behandlar ingående de mycket gynnsamma men komplicerade skattereglerna för skogsägare och därmed också för samtliga enskilda näringsidkare. Exempel, ca 500 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden och de olika kammarrätterna och författarnas egna tolkningar i svåra…
Köp här

Isbn: 9789139021063

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Urban Rydin

Kategorier: Bolagsskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I samband med 1990 års skattereform förändrades den allmänna inkomstskatten i grunden. Bl. a. infördes skilda skatteskalor för arbetsinkomster och kapital-inkomster. Inkomster som genereras av arbete beskattas med 45-75 %, men avkastning av kapital proportionellt och nominellt med 30 %. Allokering av inkomst till…
Köp här

Isbn: 9789154425914

Utgivningsår: 20030301

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Urban Rydin

Denna bok behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2006 (taxeringsår 2007). Målgruppen är i första hand småföretagarnas rådgivare, som skattejurister, redovisningskonsulter och…
Köp här

Isbn: 9789139010753

Utgivningsår: 20060302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Urban Rydin, Bertil Båvall

Denna bok behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2008 (taxeringsår 2009). Boken illustrerar främst de möjligheter småföretagaren har att optimera effekten av uttag av vinstmedel för…
Köp här

Isbn: 9789139013105

Utgivningsår: 20081203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Båvall, Urban Rydin

Denna bok behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2011 (taxeringsår 2012). Boken illustrerar främst de möjligheter småföretagaren har att optimera effekten av uttag av vinstmedel för…
Köp här

Isbn: 9789139016410

Utgivningsår: 20120410

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Beskattning av ägare till fåmansföretag behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2016, men beskriver och kommenterar också utförligt det utredningsförslag för 3:12-reglerna som lades…
Köp här

Isbn: 9789139019923

Utgivningsår: 20161111

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Peter Nilsson, Urban Rydin, Christer Silfverberg, Maria Rommerud, Olle Stenman

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Sällan har det varit så mycket tal om generationsskiften som det är idag. Antalet generationsskiften torde inte minska och antalet frågeställningar i samband med generationsskifte har inte blivit färre.Denna bok vänder sig till varje jurist, revisor, redovisningskonsult eller annanrådgivare som arbetar med skilda…
Köp här

Isbn: 9789139017066

Utgivningsår: 20160809

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189600881

Utgivningsår: 20080611

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

av: Per-Erik Håkansson, Lennart Lundqvist, Urban Rydin, Jan Wiberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Intresset för att placera pengar i värdepapper har ökat mycket under senare år, liksom antalet placeringsalternativ. Utvecklingen beror på att det varit betydligt mer lönsamt att placera sitt sparkapital i värdepapper jämfört med traditionellt banksparande. En handbok för bankpersonal och sparare/placerare som vill öka…
Köp här

Isbn: 9789123017928

Utgivningsår: 19971016

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186191658

Utgivningsår: 20121015

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

av: Urban Rydin

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: näringsliv och industri Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familjehistoria och släktforskning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Släkten Röhss har sina rötter nära Lützen och två bröder flyttade i slutet av 1700-talet till Schleswig som då var knutet till Danmark. Johann Gottlob Röhss var där verksam som bokhandlare och ättiksbryggare samtidigt som han bedrev handelsverksamhet. Av hans fem söner flyttade tre till Göteborg på 1820-talet. Den…
Köp här

Isbn: 9789187439292

Utgivningsår: 20160422

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Mats Beckman, Magnus Björkman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Erik Holmstrand, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett…
Köp här

Isbn: 9789147116423

Utgivningsår: 20140306

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mats Beckman, Magnus Björkman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Erik Holmstrand, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett…
Köp här

Isbn: 9789147117031

Utgivningsår: 20150602

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC