Bläddra
Sökresultat för Vårdförlaget AB... Rensa filter?

av: Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa “hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. Varje kapitel innehåller fallbeskrivningar, faktarutor och reflektionsfrågor. Boken beskriver, bl.a.…
Köp här

Isbn: 9789187345203

Utgivningsår: 20200402

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BC

av: Peter Strang

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Palliativ medicin
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa “hörnstenarna” beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. Boken tar bland annat följande områden: Fysiska symtom och problem – smärta, mag-tarm problem,…
Köp här

Isbn: 9789187345074

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BC

av: Johan Appel

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna bok visar hur låsta relationer och situationer kan öppnas och förvandlas till något positivt. Med begreppet relationsnycklar vill författaren synliggöra att alla individer, precis som alla nycklar och lås, är unika. Att arbeta med och för andra människor väcker många känslor och kan pendla från att var mycket…
Köp här

Isbn: 9789187345098

Utgivningsår: 20160314

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BC

av: Lennarth Johansson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Denna bok tar sikte på likheter och upplevelser som förenar anhöriga. Det som de flesta anhöriga upplever är känslor av sorg, oro och dåligt samvete. Något som också förenar anhöriga, oberoenda av allt annat, är det budskapet i denna bok; för att kunna hjälpa din nästa, måste du själv få hjälp. … Om ett tryckfall…
Köp här

Isbn: 9789187345104

Utgivningsår: 20160512

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BB

av: Gunilla Matheny

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård och omsorg. Boken ger både kunskap och praktiska redskap i ett ämne som många yrkesutövare idag saknar. På ett konkret sätt ger boken exempel på hur innehållet kan användas på arbetsplatser för att vidareutveckla arbetsgruppers förmåga att arbeta med…
Köp här

Isbn: 9789187345111

Utgivningsår: 20170322

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BH

av: Lindy Clemson, Megan Swann-Williams

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
En handbok om hur du undviker fallolyckor. Varje år faller tiotusentals personer så illa att de måste uppsöka sjukvård, av dessa dör cirka 1000 som en följd av fallolycka. De flesta som ramlar är 65 år eller äldre. Balansera med mera ger inspiration, hopp och praktiska råd på hur du kan undvika fallolyckor i ditt liv.…
Köp här

Isbn: 9789187345180

Utgivningsår: 20181025

Utgivare: Vårdförlaget AB

Mediatyp: BC