Bläddra
Sökresultat för Arkiv förlag... Rensa filter?

av: Hossein Sheiban

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den sociala bostads- och markpolitik som dominerade den svenska stadsplaneringen under huvuddelen av 1900-talet har försvagats. Sedan mitten av 1980-talet kan man på många områden se en återgång till synsätt och förhållanden som rådde under det industriella genombrottets årtionden. I denna bok behandlas framväxten av…
Köp här

Isbn: 9789179241551

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Ch Karlsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Arbetslivsforskningen har länge saknat en definition av sitt mest centrala begrepp. Vad är “arbete”? Som abstrakt begrepp formulerades det med den begynnande kapitalismen, men fick snart så många innebörder att få verkligen visste vad det stod för. Så småningom blev arbete detsamma som lönearbete, för att…
Köp här

Isbn: 9789179242480

Utgivningsår: 20130118

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Åsa Lundqvist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur gick det till när 1900-talets industrialiserade landsbygd omvandlades? Hur påverkades människors vardag av denna utveckling och hur knöts lokala händelser ihop med industrisamhällets omvälvande historia? Dessa frågor diskuteras i Åsa Lundqvists studie av det småländska brukssamhället Böksholm. I centrum står…
Köp här

Isbn: 9789179241438

Utgivningsår: 20010201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Medborgarskap Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Hur blir man medborgare och vad innebär det att vara medborgare? Medborgarskapet kan vara den efterlängtade slutdestinationen för en lång och mödosam flykt, men det kan också vara startpunkten för en svårdefinierbar integrationsprocess. Medborgarskap innebär formellt medlemskap i en politisk gemenskap, ett slags…
Köp här

Isbn: 9789179242374

Utgivningsår: 20110608

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: David Noble

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna redan klassiska studie från 1979 undersöker David Noble utvecklingen av den teknologi, som ligger bakom införandet av numeriskt styrda verktygsmaskiner (NC-maskiner). I motsats till en vanlig uppfattning visar han att denna teknologi ingalunda är socialt neutral utan är bestämd av företagens…
Köp här

Isbn: 9789185118601

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Persson

Kategorier: Historia och arkeologi
Denna bok handlar om Skogs- och flottningsarbetareförbundets första tio år. Förbundet kämpade för att etablera kollektivavtal, och hade till en början vissa framgångar, men de vidare framgångarna uteblev. Bakom misslyckandet låg främst det förhärskande kontraktssystemet, de sociala skillnaderna mellan arbetarna,…
Köp här

Isbn: 9789179240615

Utgivningsår: 19910901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Roland Barthes

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Innehåll: Värld och sakvärld; Objektiv — objektbestämd — litteratur; Baudelaires dramatik; Den blinda Mor Courage; Brecht-revolutionen; Teaterdräktens patologiska tillstånd; Bokstavlig litteratur; Att spela antik teater; Avant-garde — i spetsen för vad slags teater; Brecht-kritikens uppgifter; Att…
Köp här

Isbn: 9789150401158

Utgivningsår: 19670101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Dansk film i krydsfeltet mellem samarbejde og konkurrence ser nærmere på de seneste 10-15 års udvikling i den danske filmbranche. Udviklinger som denne har sjældent en enkelt årsag eller skyldes en enkelt faktor, ligesom udviklingen sjældent er en og den samme under en periode, men snarere præget af flere og ofte…
Köp här

Isbn: 9789197798600

Utgivningsår: 20090617

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Mike Davis

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Ingen världsstad har blivit mer älskad och mer hatad än Los Angeles. Entusiasterna hävdar att den har allt. Belackarna ser den som en ständigt solbelyst avstjälpningsplats där människor förruttnar utan att märka det. För Mike Davis, författaren till denna intensiva, stilistiskt säkra och vittomspännande…
Köp här

Isbn: 9789179241094

Utgivningsår: 19981001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Boel Lindberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
John Fernström (1897–1961) blev en av sin generations mest produktiva tonsättare med bland annat tolv symfonier, flera solokonserter och åtta stråkkvartetter på sin verklista. Hans utveckling skedde mot bakgrund av mellankrigstidens folkbildande insatser på musikens område. Boel Lindberg beskriver i denna…
Köp här

Isbn: 9789179241063

Utgivningsår: 19971201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Robert Hrelja

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Skövde har sedan mitten av 1980-talet varit skådeplatsen för två intensiva konflikter om avfallsförbränningsanläggningar storskaliga tekniska anläggningar som skulle kunna medföra betydande miljö- och hälsorisker. Robert Hrelja har granskat dessa konflikter och blottlagt mönster i de processer som formar tekniken och…
Köp här

Isbn: 9789179242046

Utgivningsår: 20060901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Andrés Brink Pinto, Fredrik Egefur, Martin Ericsson, Jenny Jansson, Karin Jonsson, Björn Lundberg, Stefan Nyzell, Magnus Olofsson, Johan Pries, Eva Schmitz, Katrin Uba, Karin Zackari

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Motståndsgrupper och protestgrupper Politik och statsskick Politisk aktivism Revolutioner och uppror Samhälle och samhällsvetenskap
Sveriges moderna historia framställs ofta som en fredlig rörelse mot ökad demokrati och jämlikhet. De stora konflikter som präglat Europas 1900-tal har i Sverige undvikits helt eller lösts med kompromisser. Så har den svenska självbilden sett ut, men under senare år har samförståndsberättelsen börjat ifrågasättas. I…
Köp här

Isbn: 9789179242749

Utgivningsår: 20160510

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Perry Anderson

Kategorier: Historia och arkeologi
Övergångar från antiken till feodalismen har sedan sin publicering 1974 etablerats som det internationella standardarbetet om det förkapitalistiska Europas historia. Bokens centrala tema är Europas utveckling från antiken till medeltiden. Slavarbetet, antikens speciella produktionssätt, tilldelas en avgörande…
Köp här

Isbn: 9789179241759

Utgivningsår: 20040601

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Michael Moon

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Texterna i denna bok har kommit till under flera års funderande över vad grönt tänkande innebär – egentligen. Här finns varken beskrivningar av det moderna samhällets kris eller konkreta politiska lösningar – sådant finns i överflöd i de politiska partiernas programtexter. Bakom de texterna finns dock ett…
Köp här

Isbn: 9789179242633

Utgivningsår: 20140815

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Therborn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kommer det sig att i de mest utvecklade länderna en liten minoritet — borgarklassen — kan utöva sin makt med demokratiska medel? Den frågan försöker Göran Therborn besvara utifrån en systematisk historisk analys av den borgerliga demokratins uppkomst i de mest betydelsefulla kapitalistiska länderna.
Köp här

Isbn: 9789185118151

Utgivningsår: 19800101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Georg Lukács, Bertolt Brecht, Lars Bjurman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Det här är den första av två volymer som tillsammans kommer att innehålla de viktigaste av den ungerske litteraturteoretikern Georg Lukács essäer om realismen i litteraturen. Syftet med att översätta dem är att ge underlag för något som idag ter sig angelägnare än en polemik mot Lukács värderingar, nämligen en…
Köp här

Isbn: 9789150403770

Utgivningsår: 19750101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Svallfors

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Som följd av den ekonomiska krisen på 1970-talet blev den svenska välfärdsstaten utsatt för så stark kritik att många talade om en förändring i själva det politiska debattklimatet. Av denna undersökning framgår dock att den offentliga sektorn fortfarande har starkt stöd, särskilt inom arbetarklassen, men även långt in…
Köp här

Isbn: 9789179240417

Utgivningsår: 19890501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Kjell Nilsson, Sune Sunesson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna forskning använts och vilken funktion den har, särskilt i socialt arbete. Är den ett bidrag till hunsade och förnedrade människors frigörelse, eller befäster den bara deras underordning…
Köp här

Isbn: 9789179240288

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnela Björk

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under första delen av 1900-talet bildades en rad kvinnoföreningar för välgörenhet, nykterhet och rösträtt. Kvinnor utgjorde en medborgarskapets reservarmé som ryckte in närhelst samhället så krävde. Innebörden i kvinnors politiska medborgarskap var emellertid en öppen fråga, som det rådde delade meningar om. I partier…
Köp här

Isbn: 9789179241292

Utgivningsår: 19991201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Maja Povrzanovic Frykman, Magnus Öhlander, Linn Axelsson, Alireza Behtoui, Li Bennich-Björkman, Nataliya Berbyuk, Pieter Bevelander, Henrik Emilsson, Nahikari Irastorza, Hege Høyer Leivestad, Branka Likic-Brboric, Katarina Mozetic, Paula Mulinari, Erik Olsson, Helena Pettersson, Lisa Salmonsson, Anna Taban-Franz, Katarzyna Wolanik

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I dagens globala kunskapsintensiva ekonomier konkurrerar länder om att locka till sig högutbildad arbetskraft. Till Sverige kommer sådan arbetskraft antingen som rekryterad, på eget initiativ eller som flyktingar. I regel är de framgångsrika på arbetsmarknaden och inom sina yrken, men deras väg till att erkännas som…
Köp här

Isbn: 9789179243081

Utgivningsår: 20180507

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Den berusade båten är en vänbok till Sune Sunesson. Han blev 1984 den förste professorn i socialt arbete vid Lunds universitet och har haft stor betydelse för ämnets utveckling. Han har också haft en hel del annat för sig, till exempel som politisk aktivist på sin tid och som dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten…
Köp här

Isbn: 9789179242176

Utgivningsår: 20090617

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Nilsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med början under 1960-talet skedde en påtaglig radikalisering av tjänstemännens fackliga organisationer, som alltmer kom att närma sig LOs värderingar i fackliga frågor. Tommy Nilsson visar hur denna utveckling sammanhängde med att tjänstemännens och arbetarnas arbetsvillkor blev alltmer likartade i fråga om löner,…
Köp här

Isbn: 9789185118977

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Elisabet Hammar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Radion har från första början sänt program på främmande språk, och så småningom blev språkprogrammen en viktig del av det pedagogiska utbudet. Vilken roll spelade dessa program i samhällets mer övergripande projekt efter andra världskriget: att göra hela svenska folket mer språkkunnigt? Vilken roll fick…
Köp här

Isbn: 9789188830081

Utgivningsår: 20030801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Paavo Bergman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det mänskliga arbetets roll i den automatiserade industrin har alltid varit en central fråga inom arbetssociologin. Den här boken belyser flera klassiska frågor inom detta område från 1950-talet och framåt. I centrum för analysen står stålindustrins stränggjutningsarbeten och den petrokemiska processindustrins högt…
Köp här

Isbn: 9789179240806

Utgivningsår: 19950301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Magnus Sverke

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Fackföreningsrörelsen står inför betydande utmaningar. Andelen fackligt anslutna minskar, gränserna mellan olika fackförbund blir otydligare och förändringarna på arbetsmarknaden gör att nya frågor förs upp på den fackliga dagordningen. Facket ställs inför den svåra rollen att representera alltmer differentierade…
Köp här

Isbn: 9789179241568

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Rebecca Selberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
This is a book about gender, labour, and changing relations of power in a Swedish hospital, and presents an ethnographic study of nurses and their work. Paid care work has been a domain of institutional compliance to male dominance, as well as a critical space for women to become economically independent and…
Köp här

Isbn: 9789179242497

Utgivningsår: 20121211

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Magnus Boström

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Få förnekar numera miljöfrågornas allvar, men myndigheter, partier, företag och enskilda individer tar sig an miljöproblem på olika sätt. Dagens miljörörelse fungerar därmed också annorlunda — dess aktörer har blivit mindre inriktade på konfrontation och att väcka allmänhetens medvetande och mer på samarbete och…
Köp här

Isbn: 9789179241445

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Lundquist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Humanvetenskaperna följer ett slags liggande spiral och återvänder ständigt till redan förkastade teorier utan att komma vidare. De borde eftersträva en fastare punkt att bygga teorikonstruktionerna på, och en möjlighet är att anknyta till biologins evolutionstänkande. Under hela sin tillvaro har människan levt i små…
Köp här

Isbn: 9789179242381

Utgivningsår: 20110801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jean-Paul Sartre

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok skrevs 1957 och markerar Sartres övergång från den renodlade existentialismen till en marxism på denna grund. Hans huvudproblem är hur man skall förklara förhållandet mellan individ och samhällsutveckling, subjekt och struktur, hur man skall “återerövra människan inom marxismen”. Till frågan om…
Köp här

Isbn: 9789185118632

Utgivningsår: 19840101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Karl Marx, David Harvey

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Karl Marx huvudarbete “Das Kapital” är ett av de mest betydande verken i samhällsvetenskapens och den politiska idédebattens historia och helt centralt för vår förståelse av det moderna, kapitalistiska samhället. “Kapitalets” första bok, “Kapitalets produktionsprocess”, är den mest…
Köp här

Isbn: 9789179243029

Utgivningsår: 20180102

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Roland Barthes

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
I sin inledning till den här boken sktiver Roland Barthes: Hébert började aldrig ett nummer av Pére Duchêne utan att stoppa in ett antal fan och helvete. Dessa kraftuttryck hade ingen egentlig innebörd, de gav bara en antydan. Om vad? Om en hel revolutionär situation. Där har vi alltså ett exempel på ett skrivsätt som…
Köp här

Isbn: 9789150401165

Utgivningsår: 19660101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Fotografi Konst
This book is the result of one man’s pure fascination for art, urban environments and beauty in the widest sense of the word. In shades of black, blue and brown, and in the spirit of Brassai and Doisneau, he takes us on a photographic tour, an imaginative play of light and shadows, to some of the cities that he…
Köp här

Isbn: 9789197800013

Utgivningsår: 20130923

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Melin Emilsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ulla Melin Emilsson har skrivit en bok om hur vardagen gestaltas i tre olika gruppboenden för dementa. Hon beskriver hur dementa och vårdbitrden faktiskt handlar i olika situationer och försöker ge ett förståelseperspektiv på vårdens vardag som utgår från relationerna dels mellan vårdare och vårdtagare, dels inom dessa…
Köp här

Isbn: 9789179241100

Utgivningsår: 19980601

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Wolfgang Schivelbusch

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Wolfgang Schivelbusch tar i Järnvägsresandets historia läsaren med på en ständigt överraskande färd genom det nya samhälle som järnvägsresandet skapat. Järnvägen bidrog inte bara till att bana väg för den industriella revolutionen, utan ändrade också människors vardagsliv och sociala relationer, deras upplevelser av…
Köp här

Isbn: 9789179241070

Utgivningsår: 19980501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Maria Törnqvist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Såklart jag är feminist, men könskvotering är verkligen att gå för långt! De flesta är idag överens om att jämställdhet är viktigt. Men vad menar vi när vi pratar om det jämställda samhället? Vilka krav kan ställas i jämställdhetens namn? Och var går gränsen för de visioner och förändringar som vi kan enas om? I den…
Köp här

Isbn: 9789179242053

Utgivningsår: 20060901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Birgitta Almgren, Maria Björkman, Maja Hagerman, Bibi Jonsson, Ola Larsmo, Olof Ljungström, Patrik Lundell, Benjamin G. Martin, Henrik Rosengren, Sven Widmalm, Andreas Åkerlund, Johan Östling

Kategorier: Fascism och nazism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
“OBJEKTIVT sett är det naturligtvis så, att den tyska nationalsocialismen, liksom varje annan stor folkrörelse, är en blandning på gott och ont, men enligt mitt förmenande överväger det goda.” – Genetikprofessorn Herman Nilsson-Ehle 1937. De intellektuellas förräderi? handlar om sympatier för den…
Köp här

Isbn: 9789179242756

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Ericka Johnson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Technically advanced machines are not automatically useful teaching tools. Ericka Johnson has studied computer simulators and their integration into medical education. She has analysed videotape of simulator sessions, interviewed instructors and students, and observed students practising medicine, both on the…
Köp här

Isbn: 9789179241797

Utgivningsår: 20040801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Therborn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En kritisk genomgång av Frankfurtskolan. Skolans uppkomst ses som en förtunning av de materialistiska och klasskampsbetonade dragen i marxismen. I stället uppfattar den kritiska teorin sig själv som ett väsentligt samhällsomdanande element. Politikens materiella grundval skjuts på så sätt i bakgrunden. Denna karaktär…
Köp här

Isbn: 9789185118267

Utgivningsår: 19760101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Zhanna Kravchenko, Mikael Stigendal, Per Molander, Sven Hort, Erika Sigvardsdotter, Kim Silow Kallenberg, Martin Ericsson, Andrés Brink Pinto, Klas Åmark

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. I detta…
Köp här

Isbn: 9789179243333

Utgivningsår: 20191220

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC