Bläddra
Sökresultat för Dialogos Förlag... Rensa filter?

av: Lennart Didoff

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Lennart Didoff är en konstnär som vågar närma sig det ofattbara och som gör det utan att gå över gränsen. Det finns ett engagemang och en vilja att inte se bort som gör Didoffs bilder så sanna. Han har rest oupphörligt i Europa och följt spåren till Auschwitz. I denna bok bryts hans bilder mot texter från andra –…
Köp här

Isbn: 9789178431304

Utgivningsår: 19981001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Tom Petersson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Decennierna efter andra världskrigets slut innebar att ett möjligheternas fönster öppnade sig för det svenska näringslivet, särskilt för tillverkningsindustrin som var orienterad mot export. Delar av den europeiska industrin låg i spillror, medan de amerikanska företagen i första hand inriktade sig på att tillgodose…
Köp här

Isbn: 9789175043630

Utgivningsår: 20200102

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Åke Hellstrand

Kategorier: Historia och arkeologi
Historien i berättelser är en heltäckande serie bredvidläsningsböcker för skolan. Texter från kända (och spännande) historiska romaner för en ungdomlig läsekrets. Med kommentarer och illustrationer samt tips för vidare läsning.
Köp här

Isbn: 9789175041414

Utgivningsår: 19950201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Börje Schlyter

Kategorier: Språk och lingvistik
Franska facktermer 2 är en modern och inspirerande ordbok som innehåller de viktigaste orden och begreppen inom områdena naturvetenskap och medicin. Den omfattar ämnen som geologi, geografi, meteorologi, kemi, biokemi, genetik, immunologi och människokroppen. Franska facktermer 2 kompletterar de allmänna fransk-svenska…
Köp här

Isbn: 9789175041568

Utgivningsår: 20040501

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Kristendomen är världens största religion, och sannolikt också den religion som växer snabbast. Bara den katolska kyrkan har idag lika många bekännare som islam. Men variationen i liv och lära mellan olika kristna kyrkor är stor. Ännu mer mångskiftande blir bilden om man ser till kristendomens tvåtusenåriga historia.…
Köp här

Isbn: 9789175042336

Utgivningsår: 20110429

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Allan H. Anderson, David Westerlund

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Pentekostalism är en stor och globalt spridd kristen rörelse som särskilt betonar vikten av karismatiska gåvor som förknippas med den heliga Anden, till exempel helande och profeterande. Den är den form av religion som växer allra snabbast, antalet deltagare världen över antas uppgå till ungefär en halv miljard. I…
Köp här

Isbn: 9789175042534

Utgivningsår: 20120608

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Eklund, Lars Pettersson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Främjar den högre utbildningen i Sveriges den ekonomiska utvecklingen? Sverige har aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag, men arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Frågan är vilka ekonomiska utfall högskoleexpansionen har bidragit till. Slutsatser är att högre utbildning i Sverige inte främjar…
Köp här

Isbn: 9789175043227

Utgivningsår: 20170817

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Trond Sefastsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Offentlighetsprincipen är en omistlig del av svensk politisk och rättslig tradition, som dock under senare år varit föremål för debatt; inte minst genom Sveriges inträde i Europeiska Unionen, men också på grund av bolagiseringarna inom stat och kommun, vilka försvårat medborgerlig insyn i dessa verksamheter. Denna bok…
Köp här

Isbn: 9789178431434

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnel Zenk

Kategorier: Språk och lingvistik
“Köksfranska & Köksitalienska” täcker den väsentliga gastronomiska vokabulären och är en oumbärlig guide till den franska och italienska matvärlden. Bland de cirka 2 000 uppslagsorden och uttrycken förekommer allt från maträtter och matlagningstermer till förklaringar av ordens ursprung. Det behändiga…
Köp här

Isbn: 9789175041728

Utgivningsår: 20041201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Befinner sig islam och Västerlandet på kollisionskurs? Många händelser i nutiden kan tolkas som en konflikt mellan två kulturer. Den ena anser vara präglad av frihet och förnuft, den andra av fruktan och förtryck. Västerlandet anses vara präglat av en kristen tradition som skapat öppenhet för världen och vetenskapen.…
Köp här

Isbn: 9789175041858

Utgivningsår: 20060901

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Mattias Dahlén, Antoon Geels, Olav Hammer, Anne-Christine Hornborg, Dan Larhammar, Jessica Moberg, Willy Pfändtner, Simon Sorgenfri, David Thurfjell, Åsa Trulsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Att definiera sig som andlig men inte religiös har blivit allt vanligare under efterkrigstiden och är en inställning vi ofta förknippar med new age eller nyandlighet. Medan religion för tankarna till förstelnade institutioner, rigida normer och yttre auktoritet, ses andlighet istället som ett individuellt och kreativt…
Köp här

Isbn: 9789175042596

Utgivningsår: 20130404

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Francis Jonbäck

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Lidandets problem är fortfarande det största området inom ämnet religionsfilosofi. Boken introducerar och utvärderar ett av de starkaste argumenten mot Guds existens som filosofer reflekterar över idag. Författaren menar att det är viktigt att ta människors lidande på allvar, då lidandet i världen är av så…
Köp här

Isbn: 9789175043401

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Martin Kragh

Kategorier: Historia och arkeologi
Boken redogör ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv Rysslands historia under de senaste 150 åren. Landets dramatiska erfarenhet presenteras i ljuset av nya rön från ryska arkiv, de senaste årens internationella forskning och knyter an hela vägen till dagens händelseutveckling i Ryssland och Ukraina. Kraghs bok…
Köp här

Isbn: 9789175042732

Utgivningsår: 20141007

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Magnus Henrekson, Inger Enkvist, Martin Ingvar, Ingrid Wållgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789175043432

Utgivningsår: 20190517

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: EA

av: Emil Ems, Thorvaldur Gylfason, Anders Ahnlid, Pontus Braunerhjelm, Harry Flam, Jonas Frycklund, Stefan Fölster, Lena Hagman, Magnus Henrekson, Gary Clyde Hufbauer, Lars Jagrén, Sixten Korkman, Nils Lundgren, Richard Murray, Thorsteinn Thorgeirsson, Thomas Wieser, Clas Wihlborg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789175043449

Utgivningsår: 20181011

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Skorup, Tomas Underskog

I denna sjunde upplaga har lagänringar till och med augusti 2007 beaktats. Bland lagändringar märks slopandet av kravet på att avtal om avstående från besittningsskydd ska godkännas av hyresnämnden (ifråga om bostads- och lokalhyra). Vidare har i 55 c § införts nya bestämmelser om bestämning av hyran för planerade,…
Köp här

Isbn: 9789175042022

Utgivningsår: 20071024

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Vi föreställer oss gärna att det alltid funnits en utbredd ormskräck som inneburit att alla ormar utan vidare dödats. Eller att människor visat en oförsonlig avsky för de räliga paddor som hållit till i gårdens närhet. I själva verket var förhållandet till dessa ormar, ödlor, grodor och salamandrar i äldre tid mer…
Köp här

Isbn: 9789175042145

Utgivningsår: 20090427

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Göran Ahlström, Benny Carlson

Kategorier: Historia och arkeologi
Om Sverige och IMF 1960-1992. En historik över Sveriges förhållande till Internationella valutafonden. Boken behandlar en lång rad händelser och processer – Sveriges roll inom G10, Guldpoolen och SDR-reformen på 1960-talet fram till den svenska valutakrisen och övergången till rörlig växelkurs 1992.…
Köp här

Isbn: 9789175042305

Utgivningsår: 20101014

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman, Stefan Björklund, Lars Engwall, Hanne Foss Hansen, Sverker Gustavsson, Johan Hirschfeldt, Christer Karlsson, Elin Sundberg, Bo Sundqvist, Keith Thomas, Michael Tåhlin, Sten Widmalm, Sven Widmalm

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Sedan det moderna forskningsuniversitetet såg dagens ljus för två hundra år sen har forskning och vetenskap gjort bevisligen världen bättre. Kunskap, kreativitet, kritik och kollegialitet har utgjort nyckel till denna exempellösa framgång. Akademins framgång har dock inte vilat på en demokratisk-politisk logik som…
Köp här

Isbn: 9789175042992

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789178431496

Utgivningsår: 20000501

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Sixten Nordström

Kategorier: Konst Musik
De stora tonsättarna är Sixten Nordströms personliga och spännande berättelse om ett antal obestridliga mästare inom den klassiska musikens område. Boken skildrar deras liv och omständigheterna som styrde deras tillvaro och därmed musikskapande. Vad gjorde att de komponerade just den musiken, vad influerade dem? Vilka…
Köp här

Isbn: 9789175041490

Utgivningsår: 19981101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Jörgen Hedman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Enligt kejsarinnan Katarina den storas ukas utvandrade år 1781 tusen svenska bönder från Dagö i Estland till Nyryska guvernementet, nuvarande södra Ukraina, där de grundade en bosättning som kom att kallas Gammalsvenskby. Författarna följer svenskbybornas dramatiska liv och öden genom århundradena i deras kamp mot…
Köp här

Isbn: 9789175041575

Utgivningsår: 20030701

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Dagens diskussion om barn och barns rättigheter och villkor tar ofta sin utgångspunkt i 1989 års barnkonvention, men dessa frågor hör inte bara till vår egen tid. I Norden har barn under hela 1900-talet haft en viktig plats i det offentliga samtalet och i välfärdspolitiken, men det uppmärksammas sällan i forskningen. I…
Köp här

Isbn: 9789175042343

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Oskar Broberg, Peter Hedberg, Lars Karlsson, Åsa Malmström-Rognes, Tom Petersson, Anders Ögren, Mats Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi
De senaste årtiondena har såväl svensk som internationell börshandel genomgått en total omvandling, från att vara en nationell och halvt offentlig marknad till att en bolagiserad, privatiserad och global verksamhet. För Stockholmsbörsen var denna omvandling särskilt dramatisk eftersom en monopolverksamhet inom loppet…
Köp här

Isbn: 9789175043036

Utgivningsår: 20160602

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Gunnarsson, Olle Blohm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det här är en bok för alla som vill kalla sig ledare. Det är en utmanande bok, som handlar om medarbetares och hela verksamhetens sökande efter mening. Ett gott värdskap är den avgörande skillnaden. I en värld där produkter och platser, företag och länder ser allt mer lika ut, tar gästen och medarbetaren sina beslut…
Köp här

Isbn: 9789175042541

Utgivningsår: 20120822

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredrik Charpentier Ljungqvist

Kategorier: Allmän historia, världshistoria Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Klimatförändringar Miljön
I boken presenteras för första gången på svenska resultaten från den senaste klimathistoriska forskningen för en bred publik. I en välblandad mix av historia och klimatvetenskap får läsaren följa med på en medryckande resa genom världshistorien då kraftiga och plötsliga klimatförändringar emellanåt dramatiskt…
Köp här

Isbn: 9789175043234

Utgivningsår: 20170830

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Eva Sjöstrand

Kategorier: Djur och natur Husdjur Livsstil, hobby och fritid
Det finns inga får på Gotland, men gott om lamm och lammungar. Lammen har i långa tider gett människan ull, skinn och kött, och format landskapsbilden när de betat öns strandängar och hedar. Året på en lammgård börjar i november, en årstid lika grå som lammet självt. Baggen släpps till tackan, nytt liv ska spira. De…
Köp här

Isbn: 9789178431687

Utgivningsår: 20020601

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Yngve Ryd

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hästkörning är en gammal konst, grundad på seklers erfarenhet. I denna bok beskrivs i detalj hur arbetet går till. Den bygger på många års samarbete och samtal med gamla hästkuskar. Timmerkörningens alla hemligheter finns i deras huvuden, och ingen annan stans. Kuskarna har slipat sin framställningskonst under…
Köp här

Isbn: 9789175041735

Utgivningsår: 20050201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Gunnel Zenk

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
I denna bok samlas information om ett stort antal av världens vinsorter. Här finns etymologiska förklaringar och anekdoter, ett kapitel om vinprovarspråket, en introduktion till vinterminologin samt en sammanställning av klassificeringssystem och vinlagar. Boken avslutas med ett antal kartor över de stora…
Köp här

Isbn: 9789175041865

Utgivningsår: 20070621

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Sandelin

Kategorier: Historia och arkeologi
När Ludwik Zamenhof växte upp i den mångkulturella staden Bialystok på 1860-talet led han av att se hur ryssar, polacker, tyskar och judar bråkade med varandra. Han trodde att huvudskälet till motsättningarna var att de inte förstod varandra eftersom de talade olika språk, och han bestämde sig för att som vuxen råda…
Köp här

Isbn: 9789175042602

Utgivningsår: 20130812

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Roland Hallgren

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Välkommen till en tänkebok om hur människor upplever sina favoritplatser och om platsens betydelse i våra liv. Texten tar upp förhållandet mellan plats och personliga känslor. Människans födelseplats och en dödsplats väcker existentiella tankar och reflektioner om ursprung och mening, medel och mål. Under livet uppstår…
Köp här

Isbn: 9789175042756

Utgivningsår: 20141015

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Gabriel Heller-Sahlgren, Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I slutet av 1900-talet och början av 2000-talet började svenska elever tappa mark i internationella undersökningar. En hätsk debatt uppstod om vad som egentligen var orsaken, och hypoteser har florerat friskt till höger och vänster. Men inga bärande utbildningspolitiska förklaringar har kunnat ledas i bevis. Den här…
Köp här

Isbn: 9789175043487

Utgivningsår: 20190430

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170141461

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175042046

Utgivningsår: 20080115

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Robert Bartlett

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur förklarade medeltidens människor fenomen som sol- och månförmörkelser eller landytans och vattnets fördelning på jorden? Vilka skapelser trodde de sig kunna stöta på: änglar, djävlar, häxor, hundhövdade varelser? I denna fascinerande bok granskar Robert Bartlett de sätt på vilka människor under medeltiden…
Köp här

Isbn: 9789175042152

Utgivningsår: 20090318

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Hans Sjögren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Industrier och branscher Transportindustri
Hans Sjögren, professor vid Handelshögskolan och Linköpings universitet, skärskådar bolagsstyrningen i det skandinaviska flygbolaget SAS. SAS har länge varit en ikon för skandinaviskt näringsliv och en plats för tekniska, organisatoriska och estetiska innovationer. Men sedan 1990-talet har förutsättningarna förändrats…
Köp här

Isbn: 9789175042848

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ulf Skorup, Tomas Underskog

Kategorier: Juridik
Hyreslagarna riktar sig till dem – med eller utan juridisk utbildning – som kommer i kontakt med hyresfrågor. I boken kommenteras hyreslagen m.fl. lagar paragrafvis. I denna åttonde upplaga har lagändringar t.o.m den 31 augusti 2010 beaktats. Det gäller bland annat införandet av en hyresnormerande roll för…
Köp här

Isbn: 9789175042312

Utgivningsår: 20101026

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Tobisson

Kategorier: Historia och arkeologi
Löntagarfondsstriden spände över 20 år – från Metalls motion 1971 till avvecklingsbeslutet 1991. Även om ingen idag reser krav på införande av löntagarfonder, är det uppenbart att händelseutvecklingen i en så avgörande fråga förtjänar att belysas. Det är hög tid att skriva löntagarfondernas historia, om man vill…
Köp här

Isbn: 9789175043005

Utgivningsår: 20160407

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Djur och natur Husdjur Livsstil, hobby och fritid
Människan har i alla tider, utöver de husdjur hon på olika sätt kunnat dra nytta av, hållit sällskaps- eller prydnadsdjur till ren förnöjelse och ögonfägnad. Bland dessa finner vi inte bara akvariefiskar och burfåglar utan även apor, smågnagare, karpar och syrsor. Syrsor lär för övrigt Carl von Linné ha hållit i sitt…
Köp här

Isbn: 9789178431595

Utgivningsår: 20010401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB