Bläddra
Sökresultat för Dialogos Förlag... Rensa filter?

av: Ingemar Ottosson

Kategorier: Historia och arkeologi
Det har skrivits mycket om Sverige och Kina, inte minst om ostindiehandeln under 1700-talet och en hel del om svenska upptäckare och forskare under Sven Hedins tidevarv. Några böcker handlar om 60-tals maoismen. Men hittills har det inte funnits någon bok som täcker hela historien om de svensk-kinesiska förbindelserna.…
Köp här

Isbn: 9789175043548

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Mikael Males

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Isländska och norska sagor Sagor och epos Socialhistoria och kulturhistoria
År 1658 anlände den förste islänningen sedan medeltiden till Sverige, och han hade med sig ett antal sagahandskrifter. Forntiden hade anlänt och sedan dess har vår äldre historieskrivning till stor del vilat på ett isländskt fundament. Dessa sagor hade skrivits långt tidigare, av författare och poeter verksamma från…
Köp här

Isbn: 9789175043258

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Larsson, Lena Andersson-Skog, Oscar Broberg, Lars Magnusson, Tom Pettersson, Peter Sandberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den…
Köp här

Isbn: 9789175042701

Utgivningsår: 20140604

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Fredrik Charpentier Ljungqvist

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: pesten, sjukdomar etc. Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Under historien har allvarliga epidemier och pandemier varit ett återkommande gissel för mänskligheten. Men när ett nytt coronavirus fick spridning i hela världen i början av 2020 hade det gått över femtio år sedan den senaste allvarliga pandemin, och reaktionen blev närmast panikartad. Katastrofscenarier baserade på…
Köp här

Isbn: 9789175043722

Utgivningsår: 20201126

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Handboken om religioner är skriven av drygt 80 författare som tillsammans har skapat en heltäckande bild av rörelser, organisationer och den religiösa mångfalden i 2000-talet Sverige. Religionen utgör en viktig dimension i en rad mänskliga förehavanden. Det kan handla om mer eller mindre svårbegripliga väpnade…
Köp här

Isbn: 9789175042442

Utgivningsår: 20111020

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Djur och natur Folkliga föreställningar och kontroversiell kunskap Folktro, myter och legender Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Vilda djur Vilda djur: fåglar
Boken är en rik skildring av folklig ornitologi i Sverige. Vi möter ett myller av namn och platser. Här ges inte bara svar på hur en fågel använts, benämnts eller uppfattats, utan också om när, var och av vem informationen har getts. I det förindustriella Sverige var ett visst mått av fågelkunnande nödvändigt för att…
Köp här

Isbn: 9789175042961

Utgivningsår: 20160331

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Eric D. Weitz

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Tredje upplagan En storslagen historik över Weimarrepubliken och ett livfullt porträtt av en historisk epok fylld av kreativa experiment och utopiska projekt. Här skildras alla viktigare aspekter av Weimartyskland, från politiken till litteraturen, från arkitekturen till ekonomin, från filmen till ideologierna och…
Köp här

Isbn: 9789175043685

Utgivningsår: 20200917

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Börje Schlyter

Kategorier: Språk och lingvistik
Franska facktermer 1 är en modern och inspirerande ordbok som innehåller de viktigaste orden och begreppen inom området samhällsvetenskap. Den omfattar ämnen som politik, juridik, ekonomi, näringsliv, transport, samhälle, miljö, media och data. Det är områden som varit föremål för stora förändringar, och en mängd nya…
Köp här

Isbn: 9789175041483

Utgivningsår: 19990801

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Dario Fo

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik
Dario Fo’s och Franca Rames teater härstammar från den medeltida gycklartraditionen i Italien. Typiska drag i denna tradition är, förutom den burleska spelstilen, blandningen av myt och vardag och teaterns nära kontakt och dialog med publiken. Om sin teater har Dario Fo själv yttrat: “Jag arbetar aldrig med…
Köp här

Isbn: 9789178431250

Utgivningsår: 19971001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Carl-Erik Lundbladh

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
I äldre dialekt fanns många ord som inte längre används eller som hade en annan betydelse än idag. Uttalet kunde vara annorlunda. Och ordens böjning. Det fanns också uttrycks­sätt som numera känns främmande. Detta är en ordbok över äldre halländska – sådant som väcker minnen eller är underlig­heter som man hört…
Köp här

Isbn: 9789175043333

Utgivningsår: 20180102

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Leos Müller

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Det var under 1700-talet som en första globalisering verkligen slog genom, med nya exotiska varor, slavhandel och krig om kolonier. Tiden kännetecknades av en stor materiell och mental omvandling.    I likhet med 1700-talets människor lever även vi i en tid av globalisering på gott och ont. Det gör att vi kan…
Köp här

Isbn: 9789175043388

Utgivningsår: 20180817

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Sixten Nordström

Kategorier: Konst Musik
I Stora operetter och musikaler får vi möta de viktigaste och bästa verken från denna del av musikdramatiken. Operettens födelse presenteras i Offenbachs Orfeus i underjorden, så följer “operetternas operett” Läderlappen och det verk som kan sägas räddade operetten kvar på scenen, Glada änkan. Lite senare…
Köp här

Isbn: 9789175041551

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Med Nordens många sjöar, vattendrag och långa kuster har fisken och fisket helt naturligt spelat en viktig roll som mat och som råvara för skilda produkter. Men till olika fiskarter har även knutits en rad myter och föreställningar. De har ansetts besitta övernaturliga egenskaper, de har använts för att spå väder eller…
Köp här

Isbn: 9789178431427

Utgivningsår: 20000501

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Gunnel Zenk

Kategorier: Språk och lingvistik
“Köksitalienska” täcker den väsentliga gastronomiska vokabulären och är en oumbärlig guide till den italienska matvärlden. Bland de cirka 2 000 uppslagsorden och uttrycken förekommer allt från maträtter och matlagningstermer till förklaringar av ordens ursprung. Det behändiga formatet gör den till en…
Köp här

Isbn: 9789175041711

Utgivningsår: 20041201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek,  Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger   Det största problemet på den svenska arbetsmarknaden är hur lågutbildade, och då särskilt lågutbildade utrikesfödda, ska komma i sysselsättning. Problemet har ställts på sin spets av den stora flyktinginvandringen.…
Köp här

Isbn: 9789175043463

Utgivningsår: 20181126

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Wetterberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Nationalekonomi Pensioner Privatekonomi Självhjälp och praktiska råd
SPP/Alectas första hundra år är historien om en genial konstruktion som tryggat ålderdomen för allt fler tjänstemän, men också om den svenska ekonomins öden och äventyr. SPP frigjorde tjänstemännen ur patronernas våld och blev förebilden för ATP. Boken tecknar också den dramatiska striden kring ATP på 1950-talet, med…
Köp här

Isbn: 9789175043012

Utgivningsår: 20170301

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Jonung, Christina Jonung

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: näringsliv och industri Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Mixed economic systems Nationalekonomi
Ingemar Ståhl was a creative, highly productive professor of economics at the University of Lund between 1971 and 2005. For many decades, he was a well-known economist in Sweden. He introduced new perspectives into research, teaching and public debate. Almost all his work dealt with various aspects of the public…
Köp här

Isbn: 9789175043715

Utgivningsår: 20200612

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Skorup, Tomas Underskog

I denna sjunde upplaga har lagänringar till och med augusti 2007 beaktats. Bland lagändringar märks slopandet av kravet på att avtal om avstående från besittningsskydd ska godkännas av hyresnämnden (ifråga om bostads- och lokalhyra). Vidare har i 55 c § införts nya bestämmelser om bestämning av hyran för planerade,…
Köp här

Isbn: 9789175042022

Utgivningsår: 20071024

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Göran Ahlström, Benny Carlson

Kategorier: Historia och arkeologi
Om Sverige och IMF 1960-1992. En historik över Sveriges förhållande till Internationella valutafonden. Boken behandlar en lång rad händelser och processer – Sveriges roll inom G10, Guldpoolen och SDR-reformen på 1960-talet fram till den svenska valutakrisen och övergången till rörlig växelkurs 1992.…
Köp här

Isbn: 9789175042305

Utgivningsår: 20101014

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Dagens diskussion om barn och barns rättigheter och villkor tar ofta sin utgångspunkt i 1989 års barnkonvention, men dessa frågor hör inte bara till vår egen tid. I Norden har barn under hela 1900-talet haft en viktig plats i det offentliga samtalet och i välfärdspolitiken, men det uppmärksammas sällan i forskningen. I…
Köp här

Isbn: 9789175042343

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Åselius

Kategorier: Asiens historia Historia Historia och arkeologi
Vad visste egentligen den svenska regeringen om Vietnamkriget medan det pågick? Hur gick det till när kriget omtolkades från en intern angelägenhet i ett fjärran land till en världsomspännande kamp mot våld, hat och terror, i vilken man föreställde sig att Sverige hade en viktig roll att spela? Det är dessa frågor som…
Köp här

Isbn: 9789175043418

Utgivningsår: 20190612

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Djur och natur Husdjur Livsstil, hobby och fritid
Människan har i alla tider, utöver de husdjur hon på olika sätt kunnat dra nytta av, hållit sällskaps- eller prydnadsdjur till ren förnöjelse och ögonfägnad. Bland dessa finner vi inte bara akvariefiskar och burfåglar utan även apor, smågnagare, karpar och syrsor. Syrsor lär för övrigt Carl von Linné ha hållit i sitt…
Köp här

Isbn: 9789178431595

Utgivningsår: 20010401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Dahlberg

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
I Hundra år i Vasastan får vi följa Erik Dahlberg på en vandring genom tid och rum i Vasastan i Stockholm. Tiden är ofta 1930-talet, författarens ungdomsår – men när vi kommer till Suurbrunnen, Clas på Hörnet eller Bellevue förs vi tillbaka några hundra år och får träffa Bellman och Gustaf III. I boken får vi…
Köp här

Isbn: 9789175041513

Utgivningsår: 19981201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingrid Wållgren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Beundran för Maos Kina och inte minst för kulturrevolutionen betydde mycket för vänsteruppsvinget under 1960-talets senare hälft. Den växande konflikten mellan maoismen och sovjetkommunismen kom att i hög grad influera den svenska vänsterns utveckling och till sist sönderfall i olika fraktioner. På ett oväntat sätt…
Köp här

Isbn: 9789175043265

Utgivningsår: 20170717

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Österns religioner lockar och fascinerar. Där finns en stillhet och öppenhet på det andliga området som tilltalar vår tid. De religiösa traditioner som utvecklats i Indien och Ostasien vittnar om en djup respekt för människans andliga krafter och för den längtan efter inre utveckling som ger livet sammanhang och…
Köp här

Isbn: 9789175042565

Utgivningsår: 20130213

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Jessica Moberg, Göran Ståhle, Johan Wedel, Aryo Makko, Olov Dahlin, Liselotte Frisk, Per Drougge, Fernando Sardella, Anne-Christine Hornborg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Hur ser relationerna ut mellan nyreligiöst helande, asiatiska traditioner, sekulär gymnastik och psykologi? Vilken roll spelar folkliga botandetraditioner och hur förhåller de sig till etablerad vård? Vilka helandemeto-der finns i dagens Sverige? Den ökande religiösa mångfalden och intresset för holistisk hälsa i…
Köp här

Isbn: 9789175042671

Utgivningsår: 20140314

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Gunnarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
All of us try to make ourselves attractive – as individuals, companies, places and countries. What we offer others is hostmanship. This book seeks to inspire people who work with people. When people meet, hostmanship occurs – and we all have a part to play. How to develop a sense of pride, become more…
Köp här

Isbn: 9789175041599

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Gunnel Zenk

Kategorier: Språk och lingvistik
“Köksfranska” täcker den väsentliga gastronomiska vokabulären och är en oumbärlig guide till den franska matvärlden. Bland de cirka 2 000 uppslagsorden och uttrycken förekommer allt från maträtter och matlagningstermer till förklaringar av ordens ursprung. Det behändiga formatet gör den till en utmärkt…
Köp här

Isbn: 9789175041704

Utgivningsår: 20041201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Alm, Åke Bergmark, Lars Brännström, Olof Bäckman, Lena Eriksson, Felipe Estrada, Tommy Ferrarini, Johan Fritzell, Anna Gavanas, Hrvoje Kap, Renate Minas, Anders Nilsson, Joakim Palme, Per Strömblad,

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige är ett av världens rikaste länder, men levnadsvillkoren ser väldigt olika ut för människor också här. De sociala skillnaderna mellan olika grupper har också ökat på senare år och fler människor har hamnat utanför. I denna bok ges ett flertal perspektiv på utanförskap i dagens samhälle. Relationen till…
Köp här

Isbn: 9789175042428

Utgivningsår: 20111213

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Hammarlund

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
En biografi om en märkvärdig person, aristokraten Magnus Jacob Crusenstolpe, väl värd att lära känna. Han var en sorts svensk Röda Nejlikan som med risk för sitt eget liv ständigt utmanade makthavarna, påverkad av den franska revolutionens radikala tankemönster. Med hänsynslös uppriktighet och blodig satir stred han…
Köp här

Isbn: 9789175043111

Utgivningsår: 20170220

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Magnus Henrekson, Inger Enkvist, Martin Ingvar, Ingrid Wållgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. Samtidigt som ledande makthavare talar om vikten av…
Köp här

Isbn: 9789175043319

Utgivningsår: 20170817

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170142109

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Skorup

Kategorier: Juridik
I denna sjätte upplaga har lagändringar till och med juni 2005 beaktats. Det gäller bland annat nya regler om hyresgästinflytande vid ombyggnad. Vidare kommenteras lagändringarna i fråga om uthyrning i andra hand, konkursbos ansvar för hyra m.m. Ett lagförslag 2005 om avstående från besittningsskydd redovisas. Drygt…
Köp här

Isbn: 9789175041827

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Dahlberg

Kategorier: Historia och arkeologi
“Visste du att det låg tre polska ubåtar internerade i Mariefred under andra världskriget?” Nej, det är nog inte många som känner till de polska ubåtarnas öde. Historien tar sin början i september 1939, fem ubåtar får en order att patrullera havet utanför Polens gränser. Men operationen går helt fel och tre…
Köp här

Isbn: 9789175041964

Utgivningsår: 20070401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Annika Ström Melin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Främlingsfientliga och extremt nationalistiska krafter blir starkare i Europa, men EU:s reaktioner är påfallande svaga. Samarbetet bygger på en paradox: tuffa krav rörande mänskliga rättigheter ställs på länder som vill bli medlemmar, men motsvarande regler gäller inte för stater som redan är med. I Europas svaga…
Köp här

Isbn: 9789175042695

Utgivningsår: 20140319

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Bernt Skovdahl

Kategorier: Historia och arkeologi
Under de första decennierna efter andra världskriget blomstrade en vetenskaps- och teknikoptimistisk framstegstanke som därefter på olika sätt har ifrågasatts och försvagats. Det som är på väg att försvinna är den övergripande tolkningen av det förflutna som en universell framstegshistoria, under vilken människans…
Köp här

Isbn: 9789175042190

Utgivningsår: 20100323

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christina Garsten, Bo Rothstein, Stefan Svallfors

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare,…
Köp här

Isbn: 9789175042824

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Larsson

Kategorier: Historia och arkeologi
“Den svenska folkhemsvisionen är i flera avseenden unik. Den har varit enastående framgångsrik och varit den enda i sitt slag i vår svenska historia. Den har burit generationer genom politisk, ekonomisk och kulturell modernisering. Den har kunnat vägleda en social omvandling av det svenska, agrart präglade…
Köp här

Isbn: 9789178430802

Utgivningsår: 19940501

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
I alla tider har föreställningar knutits till vilda och odlade växters undergörande och läkande kraft. Många av dem har spelat en viktig roll vid såväl kyrkliga som världsliga festligheter, vid uppvaktandet av det motsatta könet och som hjälpmedel för att förutsäga framtiden. Dessutom har de använts till och beretts…
Köp här

Isbn: 9789175042244

Utgivningsår: 20110630

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Erik D. Weitz

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
En storslagen historik över Weimarrepubliken och ett livfullt porträtt av en historisk epok fylld av kreativa experiment och utopiska projekt. Weitz skildrar alla viktigare aspekter av Weimartyskland, från politiken till litteraturen, från arkitekturen till ekonomin, från filmen till ideologierna och inte minst…
Köp här

Isbn: 9789175042947

Utgivningsår: 20160405

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC