Bläddra
Sökresultat för Lunds universitet, Media-Tryck... Rensa filter?

av: Ingrid Bosseldal

Kategorier: Behaviorism, beteendeteori Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att uppfostra och träna hundar, men som förlegade, hårda, negativa och hierarkiska vid uppfostran och utbildning av barn? Med den frågan som…
Köp här

Isbn: 9789188899194

Utgivningsår: 20190326

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Henrik Kloppenborg Möller

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
The trade in jadeite jade is a multi-billion-dollar industry that spans miners and military groups in northern Myanmar, traders and carvers in the Myanmar- China borderlands, and consumers in eastern Chinese cities like Shanghai. Spectral Jade is a study of how the jadeite trade is practiced and why jadeite is so…
Köp här

Isbn: 9789178953462

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Thomas Lundén

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789197626750

Utgivningsår: 20160610

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Göran Jönsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Optik
En kursbok i våglära, akustik och optik för nybörjarnivå på universitet och högskolor. Framställningen börjar med en matematisk beskrivning av en punkt som svänger och sedan sätts flera svängande punkter samman till en vågrörelse. Tvungen svängning och resonans behandlas i ett eget kapitel. Ljudets fart, reflektion och…
Köp här

Isbn: 9789163943492

Utgivningsår: 20180829

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Carina Sjöholm, Magnus Jernek, Fredrik Schoug, David Wästerfors, Johannes Persson, Erika Andersson Cederholm, Anna Meeuwisse, Anna Jonsson, Ingvar Mattson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad innebär det egentligen att vara akademiker i vår tid? Vilka är förväntningarna på oss som universitetslärare och forskare och hur lever vi upp till dem? Vad utmärker en skicklig akademiker och vilka är våra skyldigheter som lärare och kolleger? Går det att kombinera forskning och undervisning på ett fruktbart sätt?…
Köp här

Isbn: 9789177537076

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Andréa Wiszmeg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Parkinson’s disease is a neurodegenerative affliction to which researchers have long striven to find a cure. The human embryo is a source of vital cells used in regenerative medicine, as well as a powerful symbol of life. Using foetal cells from aborted embryos for transplantation to the brains of Parkinson patients is…
Köp här

Isbn: 9789198369083

Utgivningsår: 20190129

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Malin Andersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fisheries & related industries Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar
Avhandlingens titel Kustnära yrkesfiske i förändring. Från mångsysslare till entreprenör hänvisar till de förändringar som fiskenäringen har genomgått under flera decennier. Fiskenäringen har rationaliserats samtidigt som besöksnäringen vid kusten expanderat. Antalet yrkesfiskare i kustnära yrkesfiske har därför…
Köp här

Isbn: 9789178951871

Utgivningsår: 20190828

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Anna Edin

Kategorier: Konst Scenkonst och film Television
Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån, Filmkrönikan, tevetablåernas historia och webbteve. Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit helt centralt för såväl nationella identiteter som för transnationella…
Köp här

Isbn: 9789188468055

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Helén Persson

Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats…
Köp här

Isbn: 9789188899040

Utgivningsår: 20181003

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Per Wickenberg, Bodil Rasmusson, Ulf Leo m.fl.

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
The UN Convention on the Rights of the Child is a human rights legal document decided and adopted by the UN General Assembly in November 1989. This international convention has had a major impact on children’s rights, policies and legislation in many countries around the world. Another prominent feature of the …
Köp här

Isbn: 9789172674196

Utgivningsår: 20191118

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: David Harnesk

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Since the 2000s, the European Union (EU) has promoted biofuels for transport to achieve climate change mitigation and rural development in the global South. Yet, intense debate suggests the opposite: that the promotion of biofuels in fact impedes more meaningful mitigation while also worsening rural livelihood…
Köp här

Isbn: 9789198220193

Utgivningsår: 20180319

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Emil Stjernholm

Kategorier: Film Konst Särskilda filmregissörer, filmskapare Scenkonst och film
I rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde Gösta Werner starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Vägen in i filmbranschen var för svenska förhållanden ovanlig och gick genom det av nazisterna kontrollerade tyska filmbolaget Ufa och dess svenska filial. Detta kom att prägla bilden av…
Köp här

Isbn: 9789198380965

Utgivningsår: 20181201

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Thomas Sewerin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Eventful challenges are intellectually compelling to study, in that they stand out as different from the background of the common everyday practice of leading. Through four case studies, this doctoral thesis focuses on leadership challenges in academia. An analysis of the cases shows that the challenges contain various…
Köp här

Isbn: 9789178951031

Utgivningsår: 20190604

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Gökhan Kaya

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
This dissertation examines the determinants of life chances through sociological analysis. It studies aspirations or plans, i.e. where an individual wishes to see herself in the future, and how she envisages the possibility that future might materialise. This sheds insights on how individuals view their potential…
Köp här

Isbn: 9789177537717

Utgivningsår: 20180808

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Björn Östbring

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Den globala flyktingkrisen ställer Sverige inför en svårhanterlig politisk och moralisk fråga. Vilka skyldigheter har vi mot människor på flykt, och finns det en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot? I den politiska debatten går det att skönja att mycket grundläggande normativa föreställningar står mot…
Köp här

Isbn: 9789177539667

Utgivningsår: 20190205

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Göran Jönsson

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
Boken är en introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar och den är i första hand tänkt som kursbok för universitet och högskolor. Framställningen börjar med en historisk översikt av de upptäckter som lade grunden till atomfysiken. I det andra kapitlet introduceras den speciella…
Köp här

Isbn: 9789151905549

Utgivningsår: 20190904

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Adam Boethius

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
In this publication, life in Early and Middle Mesolithic Scandinavia is explored. Using interdisciplinary methods the author analyses zooarchaeological remains in order to evaluate the subsistence strategies of Early Holocene Scandinavian foragers.
Köp här

Isbn: 9789188473653

Utgivningsår: 20180316

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Peter Bengtsen, Max Liljefors

Kategorier: Djur och natur i konsten (stilleben, landskap, marinmålningar) Konst Konst: allmänt Konst: teman och motiv Konstteori
Ordet “natur” sägs vara språkets mest mångtydiga begrepp. Det står för det vilda – skogarna, haven, bergen, djuren. Men det är också genomsyrat av mänsklig historia, en spegelbild av människans föreställningar om sig själv, sitt samhälle och världen utanför samhället. I antologin Bild och natur visar tio konstvetare…
Köp här

Isbn: 9789198369045

Utgivningsår: 20180327

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Påvel Nicklasson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Sommaren 1864 var den vittberömde Lundaprofessorn Sven Nilsson (1787-1883) en jagad man. Han hade just publicerat en avhandling om bronsåldern. Arkeologins sjuttiosjuårige nestor borde ha kunnat luta sig tillbaka och ta emot beröm. Istället hade han tvingats att försvara sin skrift med all kraft. Nilsson hade nämligen…
Köp här

Isbn: 9789188473998

Utgivningsår: 20181101

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Charlotte Hagström

Kategorier: Antropologi Cykling Friluftsaktiviteter Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi Sport, idrott och friluftsliv
Att kunna cykla ses som närmast självklart i Sverige. Den som inte kan avviker från normen och från föreställningen om vilka kunskaper och kompetenser en vuxen människa förväntas ha. Att inte kunna cykla blir också ett problem för individen som riskerar att begränsas och utestängas. Intresset för cykelkurser är därför…
Köp här

Isbn: 9789188899408

Utgivningsår: 20190529

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Jens Andersson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
It is a truth nearly universally acknowledged that governments in Sub-Saharan Africa are despotic, corrupt and unable to effectively contribute to sustainable development. However, such bleak perceptions tend to be based on generalisations that are not sufficiently grounded in history or empirical observations. In…
Köp här

Isbn: 9789187793448

Utgivningsår: 20180426

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Victor Wahlström

Kategorier: Språk och lingvistik
Alejo Carpentier (1904-1980) es uno de los escritores latinoamericanos más distinguidos, pero muy poco se sabe acerca de su vida privada y de su origen familiar. Además, como se ha visto después de su muerte, algunos de los pocos datos que él mismo optó por revelar eran falsos. A diferencia de un Vargas Llosa o de un…
Köp här

Isbn: 9789188473684

Utgivningsår: 20180308

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Christer Lindberg

Med Parisiska ögonblick samlar de Malmöbaserade fotograferna Möller och Lindberg, båda med Christer i förnamn, sina visuella intryck av den pulserande storstaden Paris. Det är en kärleksförklaring som odlats under lång tid och många resor – på var sitt håll och aldrig tillsammans, någon gång i arbetet men för det…
Köp här

Isbn: 9789197800051

Utgivningsår: 20181001

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Ludwig Qvarnström m.fl

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
This is the first extensive overview of Swedish art history written in English. The essays by Swedish scholars of art history present a broad and varied collection of texts including periodic overviews that cover prehistorical times to the 21st century, as well as thematic studies that introduce discussions on…
Köp här

Isbn: 9789198369069

Utgivningsår: 20180809

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Isak Hyltén-Cavallius

En brist på konsensus i litteraturvetenskapen, gällande såväl det litterära forskningsobjektets grundläggande egenskaper som vilka teorier och metoder för att studera detta objekt som är mest giltiga, har varit påtaglig sedan 1960-talet. Det är även allmänt bekant att denna brist ligger till grund för vad som har…
Köp här

Isbn: 9789188899002

Utgivningsår: 20181113

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Eric Dryver

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Replaced with 978-91-639-4435-2
Köp här

Isbn: 9789163944345

Utgivningsår: 20171101

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BE

av: Katarina Botwid

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Hur ska nutidens forskare förstå och tolka praktisk kunskap utifrån arkeologiska material? Avhandlingen ”The Artisanal Perspective in Action” tar upp frågan och föreslår ett tydligt avgränsat hantverksperspektiv. Genom att arkeologer och hantverkare med expertis inom sitt eget hantverk samverkar kan många…
Köp här

Isbn: 9789187833601

Utgivningsår: 20160412

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Andrés G. Garcia

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Value is an inescapable part of the human experience and what life must be like for a conscious and feeling person. Philosophical questions about value are therefore naturally invited: What sort of thing would value be if it were part of the furniture of the world? How should we understand the relations that value is…
Köp här

Isbn: 9789188473790

Utgivningsår: 20180425

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Katarina Mårtensson, Alexander Maurits

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar vartannat år en högskolepedagogisk inspirationskonferens för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I denna antologi har vi samlat elva bidrag som…
Köp här

Isbn: 9789172674035

Utgivningsår: 20180917

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Stephen Woroniecki

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
In a warming and highly unequal world, people are searching for integrated, holistic solutions that can move beyond the siloes of social or environmental sustainability. In this context, there are tendencies, even in research, to assume that green is good, and that green is fair. Against this backdrop, nature based…
Köp här

Isbn: 9789178954025

Utgivningsår: 20191218

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Karin Salomonsson, Orvar Löfgren, Katarina Saltzman, Carina Sjöholm, Håkan Jönsson, Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson, Markus Idvall, Åsa Alftberg, Charlotte Hagström, Jonas Frykman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
”Hur svårt kan det vara att skilja på mitt och ditt?” Frågan som färgas av ilska och frustration, dyker titt som tätt upp i tidningsreportage, sociala medier och vardagliga samtal. I den här boken ges svar på varför gränslinjen mellan mitt och ditt upplevs som nödvändig att formulera, manifestera och bevaka och vad som…
Köp här

Isbn: 9789198369052

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Alfred Sjödin, Peter Henning, Anna Hultman, Kenneth Lindgren, Rikard Schönström, Evelina Stenbeck, Jimmie Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Esaias Tegnérs ( 1782–1846) författarskap bildade länge centrum i den svenska kanon, och ansågs enligt utländska bedömare utgöra Sveriges främsta bidrag till världslitteraturen. På så vis har det haft stor betydelse för såväl den inhemska som utländska föreställningen om svensk kultur. Funktionen som enande…
Köp här

Isbn: 9789188899071

Utgivningsår: 20181203

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammankomsten ägde rum den 22–24 oktober 2014 på Språk- och litteraturcentrum i…
Köp här

Isbn: 9789187833779

Utgivningsår: 20160621

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Katarina Lundin

Kategorier: Språk och lingvistik
Studenter som väljer att utbilda sig till ämneslärare i svenska går en flerårig professionsutbildning. Utbildningen ska bidra till studenternas kunskapsutveckling, och de ska tillägna sig både ämneskunskaper och kunskaper om pedagogik, didaktik och metodik. Under en lång ämneslärarutbildning är det rimligt att anta att…
Köp här

Isbn: 9789188473875

Utgivningsår: 20180611

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Olof Hallonsten

Köp här

Isbn: 9789177538233

Utgivningsår: 20180924

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Mia Orange

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan and Tanzania share a past and present as authoritarian states. Dominant parties are in power in Tanzania and Kazakhstan, while elections are competitive but not democratic in Kenya and Kyrgyzstan. Returns for political support (clientelism), and persecution of political adversaries and…
Köp här

Isbn: 9789178950614

Utgivningsår: 20190417

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Josefine Östrup Backe

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Management: särskilda områden Servicesektorn
This thesis studies how culinary tourism is enacted as an economic, social, and cultural activity, through the notion of “the local”. Culinary experiences and activities with elements of “the local” are a growing niche, which mirrors the need for destinations to stand out, as well as the trend of knowing where the…
Köp här

Isbn: 9789178953547

Utgivningsår: 20200102

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198380927

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Marcus Enochsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Vad betyder Svenska kyrkans ritualer i ett allt mer individualiserat samhälle? Dopet, konfirmationen, vigseln och begravningen kan på ytan förefalla vara desamma som tidigare, men vid närmare betraktelse kan man se hur ritualernas innehåll markant har ändrat karaktär. Inte minst i ett ökade engagemang i HBTQfrågor…
Köp här

Isbn: 9789172674059

Utgivningsår: 20181218

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Jesper Andreasson

Kategorier: Genusvetenskap Idrottstränare och coachning Idrottsvetenskap, idrottsundervisning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Med hjälp av etnografiska studier av ett herrhandbollslag och ett damfotbollslag analyserar Jesper Andreasson hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Medlemmarna i de båda kollektiv som studeras följs i en idrottslig vardag som består av matcher, träningar, omklädningsrumsjargong, gemensamma fester…
Köp här

Isbn: 9789162870096

Utgivningsår: 20070124

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC