Bläddra

Civilrätt – För polisens rättsvårdande och utredande verksamhet

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Civilrätt – För polisens rättsvårdande och utredande verksamhet

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Dagligen uppstår frågor av civilrättslig karaktär som polisen måste ta ställning till i sin verksamhet. Som exempel på sådana områden kan nämnas allemansrätten och hittegodslagen. Vidare grundas många straffbestämmelser på civilrättsliga begrepp. Vid brottsutredningar är det viktigt att känna till dessa. Så är exempelvis fallet med många förmögenhetsbrott samt vissa andra brott, t ex förfalskning. Några exempel på sådana grundbegrepp är äganderätt, besittning, fullmakt, kontokort och olika urkunder. I konflikter och våld i nära relationer har kunskaper i familjerätt ofta visat sig vara av stort värde i kommunikationen med parterna och ibland också inblandade barn. Boken är en handledning i när polisen får eller inte får befatta sig med civilrättsliga problem. När polisen inte får agera, ges råd om vilken information som kan lämnas. Efterfrågan på en läro- och referensbok har visat sig vara så stor att vi valt att nu utge en ny uppdaterad upplaga. Författarna har samtliga erfarenhet av såväl praktisk juridisk verksamhet som undervisning varför boken fått en klar och pedagogisk utformning. Redaktionellt ansvarig är jur. dr. Gösta Westerlund.