Bläddra
Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Efter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:– allmän förmögenhetsrätt– särskilda avtalstyper– immaterialrätt– fastighetsrätt– associationsrätt och…
Köp här

Isbn: 9789147138227

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Med mer än 700 frågor – inklusive svar och lösningar – är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående.Läs merBoken är avsedd för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor och…
Köp här

Isbn: 9789147138296

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Torgny Håstad, Erika P. Björkdahl, Margareta Brattström, Laila Zackariasson

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer eller företag – i handeln, på arbetsplatsen, i familjerelationer med mera. I Civilrättens grunder belyses hela civilrätten. Boken är avsedd att läsas vid allehanda universitetsutbildningar, antingen som introduktionsbok eller som enda bok beroende på utbildningens…
Köp här

Isbn: 9789177371045

Utgivningsår: 20200731

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Med mer än 700 frågor – inklusive svar och lösningar – är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående.Läs merBoken är avsedd för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor och…
Köp här

Isbn: 9789147112616

Utgivningsår: 20160111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rolf Dotevall

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Frågan om en person är i god eller ond tro är central i många rättsliga sammanhang. I denna bok diskuteras ingående under vilka förutsättningar en uppdragstagares insikter om sådana omständigheter som har rättslig relevans kan tillskrivas huvudmannen. Här…
Köp här

Isbn: 9789139022725

Utgivningsår: 20210118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Emblad

Kategorier: Civilrätt: allmänt Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Förhållandet mellan skatte- och civilrätt har diskuterats i stor utsträckning i de inkomstskatterättsliga rättskällorna. Frågan om vad det civilrättsliga skulle vara har emellertid inte närmare utvecklats eller problematiserats. Att civilrättsliga begrepp och rättigheter utgör något som skatterätten har att förhålla…
Köp här

Isbn: 9789187869228

Utgivningsår: 20201021

Utgivare: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176789278

Utgivningsår: 20150128

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Juridiska personer Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Tredje upplagan ger en introduktion och mer av reglerna om betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskulder. I denna bok beaktas lagstiftningen per den 1 juli 2019. Boken…
Köp här

Isbn: 9789176152973

Utgivningsår: 20190807

Utgivare: Melker Förlag

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen med tonvikt på tiden från januari 1988, då flera nya lagregler trädde i kraft. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt…
Köp här

Isbn: 9789139015680

Utgivningsår: 20111227

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mats Dahlström, Gösta Westerlund, Carl Wredenfeldt

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Dagligen uppstår frågor av civilrättslig karaktär som polisen måste ta ställning till i sin verksamhet. Som exempel på sådana områden kan nämnas allemansrätten och hittegodslagen. Vidare grundas många straffbestämmelser på civilrättsliga begrepp. Vid brottsutredningar är det viktigt att känna till dessa. Så är…
Köp här

Isbn: 9789172236295

Utgivningsår: 20151115

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BH

av: Jan Kleineman

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
INNEHÅLL Om behovet av en sammanhållen nordisk doktrin på förmögenhetsrätten område – ett slags förord Jan Kleineman Sprogets rolle i nordisk retssamarbejde: Muligheder og begrænsninger Mads Bryde Andersen Overdragelse av fordringer: Avtalte overdragelsesforbud i norsk rett Trygve Bergsåker Det danske retsopgør…
Köp här

Isbn: 9789172237063

Utgivningsår: 20180207

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Dahlström, Leya Inci, Gösta Westerlund

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Dagligen uppstår frågor av civilrättslig karaktär som polisen på ett eller annat sätt måste ta ställning till i sin dagliga verksamhet. Som exempel kan nämnas allemansrätten och hittegodslagen men även frågor om vad som gäller i förhållande till störande grannar. Många straffbestämmelser grundas på civilrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789172238428

Utgivningsår: 20210407

Utgivare: Bruun Juridik

Mediatyp: BC

av: Peter Lenda, Laila Stenseng, Jørg Cordes

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandler internasjonale rettskonflikter på det privatrettslige området. Det blir pekt på viktige rettsspørsmål og antydet løsninger på internasjonal-privatrettslige utfordringer rettsanvenderen kan møte. Det gis også en bred fremstilling av en rekke rettsvalgsregler som kommer til anvendelse i internasjonale…
Köp här

Isbn: 9788202294328

Utgivningsår: 20100408

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

av: Claes Martinson

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
– Har du forskat? Kring bankjuridiska teman? Vilka forskningsresultat har du kommit fram till? Begreppet forskningsresultat används endast i liten utsträckning i förmögenhetsrätten. I teorin kan detta förklaras med att begreppet är problematiskt för hela rättsvetenskapen. Rättsvetenskapsforskare gör av olika…
Köp här

Isbn: 9789177370277

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Efter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:– allmän förmögenhetsrätt– särskilda avtalstyper– immaterialrätt– fastighetsrätt– associationsrätt och…
Köp här

Isbn: 9789147143849

Utgivningsår: 20220621

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185921072

Utgivningsår: 20110828

Utgivare: Axelius förlag (Axelius Distribution AB)

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Med mer än 700 frågor – inklusive svar och lösningar – är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående.Läs merBoken är avsedd för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor och…
Köp här

Isbn: 9789147143856

Utgivningsår: 20220621

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Medborgarna får större frihet att själva välja sina förnamn och efternamn. Det blir enklare att byta namn och få namngemenskap i familjer. Skatteverket blir ny namnmyndighet. Det föreslår den parlamentariska namnlagskommittén. Kommittén presenterar en ny lag om personnamn som bättre respekterar medborgarnas egna…
Köp här

Isbn: 9789138239452

Utgivningsår: 20130529

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Den 28 januari 2018 avled Jan Ramberg, professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Denna minnespublikation hedrar professor Rambergs enastående livslånga bidrag till privaträtten. Jan Ramberg var en praktiserande advokat i 15 år innan han disputerade 1970. Han utsågs senare till professor vid…
Köp här

Isbn: 9789172237537

Utgivningsår: 20190210

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Gösta Walin, Johnny Herre

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Den tredje upplagan av detta verk behandlar, liksom andra upplagan från 1997, de centrala delarna i civilrätten; skuldebrevsrätten. I denna nya upplaga har Gösta Walins verk uppdaterats av Johnny Herre, som behandlar utvecklingen på området med bland annat aktuell författning, relevant praxis samt ny och uppdaterad…
Köp här

Isbn: 9789139014218

Utgivningsår: 20110909

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Börje Leidhammar, Gustav Lindkvist

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Civilrättens betydelse för skatterätten är föremål för diskussion med skilda uppfattningar. Många skatteärenden och mål rör frågan om civilrätten ska ha genomslag i skatterätten eller om skattemässigt avvikande bedömningar får göras (s.k. genomsyn). Genomsyn gäller ofta stora ekonomiska värden och frågorna är i många…
Köp här

Isbn: 9789139014980

Utgivningsår: 20100719

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Fitger, Tobias Eriksson, Per Hall

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Lagen om domstolsärenden kommenteras utförligt och paragrafvis. Här redovisas förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Sedan förra upplagan utkom för 15 år sedan har mycket hänt i lagstiftningen: I ytterligare…
Köp här

Isbn: 9789139018261

Utgivningsår: 20200127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv behandlar aktuella frågor om den enskildes rättsskydd vid olika offentliga tjänster, exempelvis sjukvård, tandvård, utbildning, barnomsorg, äldrevård och offentlig information.Särskilt diskuteras möjligheten att i större utsträckning än nu åberopa civilrättsliga regler om…
Köp här

Isbn: 9789139017523

Utgivningsår: 20131218

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Peter Strandell

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Den 1 oktober 2011 kommer lagen om besöksförbud att ersättas med en ny lag, lagen om kontaktförbud (SFS 2011:487). Den nuvarande lagen om besöksförbud infördes 1988 som ett led i arbetet med att stärka skyddet främst för kvinnor som utsatts för brott av en person de tidigare haft en relation med. Ett besöksförbud kan…
Köp här

Isbn: 9789172234505

Utgivningsår: 20110706

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC