Bläddra

Förhandla om klimatet : 12 år med klimatförhandlingarna

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här

Förhandla om klimatet : 12 år med klimatförhandlingarna

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här
De internationella förhandlingarna under Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet utgör en gigantisk, turbulent och för de flesta oöverskådlig apparat som obevekligt rullar på år efter år. Anders Turesson arbetade i dessa förhandlingar mellan 1999 och 2010. Från hösten 2001 var han Sveriges chefsförhandlare. Dessutom har han haft en rad förhandlingsuppdrag för EU och som ordförande inom ett antal olika förhandlingsområden. Hans erfarenheter omspänner två svenska ordförandeskap för EU, som vart och ett kom att ligga i förhandlingarnas kanske mest kritiska faser. I denna bok ger Anders Turesson sin egen berättelse av vad som hände i förhandlingarna under dessa år. Han redogör för och analyserar de viktigaste skeendena och frågorna och kryddar med personliga reflektioner och berättelser om händelser som bara de som deltagit i förhandlingarnas innersta kretsar kan återge. Mailadressen för beställning av boken är: [email protected]