Bläddra

av: Staffan Laestadius

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Klimatförändringarna går allt snabbare. CO2-halten, temperaturen och havsnivån stiger snabbare  än någonsin. Användningen av fossila bränslen minskar inte. Utsläpp av växthus­gaser ökar. Det gör även vår konsumtion av internationella flygresor, kött och bränsleslukande person­bilar. Trots detta fortsätter klimatfrågan…
Köp här

Isbn: 9789189140943

Utgivningsår: 20180409

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Josefin Olevik

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Glaciärerna smälter, fisken dör och Bangladesh håller på att översvämmas. Men vi fortsätter som om resurserna är oändliga. Forskarna Philipp Weiss och Andreas Molin lever med sina familjer som vi alla måste göra i framtiden. Hållbart. Båda har minskat sin energikonsumtion med mer än hälften. På helt olika sätt.…
Köp här

Isbn: 9789177785606

Utgivningsår: 20170703

Utgivare: Storytel Dox

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Särskilda rättsområden
Om målet är att öka tillväxten av gröna obligationer och därmed göra dem till en viktig finansieringskälla för en beslutad hållbar omställning krävs åtgärder. Dessa kan delas in i tre kategorier Att förbättra befintlig marknad utifrån de gröna obligationer vi har i dag. Trots allt har den gröna obligationsmarknaden på…
Köp här

Isbn: 9789138247471

Utgivningsår: 20180122

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Donald Worster

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
En bred undersökning av ekologin från 1700-talet fram till våra dagar. Ekologin har alltid följt och återspeglat samhällets ändrade värderingar. Donald Worster riktar blicken mot dessa skiftningar i synsätt och mot de gestalter vars arbeten har uttryckt och påverkat samhällets uppfattningar. I boken finns porträtt av…
Köp här

Isbn: 9789171506306

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: SNS Förlag, The Press Syndicate of the University of Cambridge

Mediatyp: BB

av: Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljöekonomi Miljön Miljövetenskap och miljöteknik Nationalekonomi Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hållbar utveckling – Teknik, samhälle och livskvalitet har en bred ansats där social, ekologisk och ekonomisk kunskap tillsammans ger läsaren en grund att stå på för att analysera samband och problematisera kring ämnet. Ansatsen leder även fram till ett antal förhållningssätt inför framtiden, vilka presenteras i…
Köp här

Isbn: 9789144122182

Utgivningsår: 20180119

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ola Engelmark

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Naturgeografi och topografi Skogar och lundar
Om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd Varje generation bör ställa sig frågan om hur samhället kan utvecklas. Men för skogens del, behöver varje generation också fråga sig: Hur ska kommande generationer hantera skogens resurser? För de skogar människor formar idag ska användas av ännu…
Köp här

Isbn: 9789173318877

Utgivningsår: 20180117

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Pia Hellertz

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Pågår det en global uppvärmning? Är utsläppen av koldioxid en fara för planeten eller är koldioxiden nödvändig för växtligheten? Pågår sprayning med kemikalier, Chemtrails, på vår himmel? Är geoengineering hoppet för vår planet? Utvecklar stormakterna teknik för att använda vädret som vapen?
Köp här

Isbn: 9789197643658

Utgivningsår: 20150908

Utgivare: Hellertz Utbildning & Konsultation

Mediatyp: BC

av: Eva Pettersson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
I detta nummer berättar Anna om hur hon sadlade om från EU-byråkrat till lantrasbonde. Johannes förklarar vad som händer i våra skogar och Ylva ger oss en första inblick i permakultur. Om vad som händer med vår potatis innan den kommer på tallriken skriver Eva och Rune delar med sig av härliga ekorecept. Johan…
Köp här

Isbn: 9789175751610

Utgivningsår: 20131114

Utgivare: OM Förlag

Mediatyp: BC

av: Moa Tunström, Ulrika Gunnarsson-Östling, Karin Bradley

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering
Den här boken handlar om hur miljömässiga och sociala åtgärder i stadsutveckling hänger ihop och påverkar varandra. Boken är tänkt att ge praktisk inspiration och bidra till fortsatta diskussioner kring vad en socioekologisk stadsutveckling kan vara. I den beskrivs ett antal exempel hämtade från Järva i Stockholm,…
Köp här

Isbn: 9789186050887

Utgivningsår: 20150310

Utgivare: Arkitektur Förlag

Mediatyp: BC

av: WWF

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Small Acts to Save Our World will present readers with many small everyday changes that can combine to have a big impact on the health of our planet, from oceans to forests, wildlife to climate change. It will include short chapters on how to eat and shop for more sustainable food, reduce plastic waste and packaging,…
Köp här

Isbn: 9781780899282

Utgivningsår: 20180906

Utgivare: Random House UK, Random House UK

Mediatyp: BB

av: Anna Borgeryd, Pär Holmgren, Annika Jacobson, Ebbot Lundberg, Stefan Sundström

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Bästa boken om Sveriges sämsta idé är en unik antologi som bygger på människors engagemang. Här möter du Vattenfalls ägare ? svenska folket- som berättar för regeringen vad de tycker om bolagets planer på att öppna fem nya brunkolsgruvor i Tyskland. Boken innehåller även texter från forskare, artister, företagsledare…
Köp här

Isbn: 9789187329081

Utgivningsår: 20141117

Utgivare: Pärspektiv

Mediatyp: BB

av: Kerstin Ekman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biologi och biovetenskap Essäer Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Matematik och naturvetenskap Miljön Naturvetenskap
Den här boken handlar om ett halvt tunnland hagmark och om alla ställen i omgivningarna där jag vandrat och ibland gått vilse. Jag har skrivit upp vad som har hänt och vilka växter och djur jag under årens lopp har sett. Mina följeslagare har varit många; de flesta är döda sedan länge. De har lärt mig allt om det som…
Köp här

Isbn: 9789100174118

Utgivningsår: 20180507

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Lester R. Brown

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
“Om Nobels fredspris 2007 givits till en tredje mottagare hade den självklara kandidaten varit Lester Brown.” – Edward Wilson, professor vid Harvard med biologisk mångfald som specialitet. “… en ögonöppnare till och med för dem som är mycket insatta i dessa frågor.” – Dr Joseph…
Köp här

Isbn: 9789163366048

Utgivningsår: 20100419

Utgivare: R-H Förlag, W. W. Norton & Company

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Sveriges sjätte nationalrapport är utformad i enlighet med de riktlinjer som antagits av parterna till FN:s klimatkonvention. I rapporten redovisas basfakta om det svenska samhället och en genomgång görs av de olika samhällssektorerna enligt den indelning som man enats om inom FN:s klimatkonvention. Utsläpp och upptag…
Köp här

Isbn: 9789138240977

Utgivningsår: 20140516

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Emilson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Kommersiell konst och design Konst Miljön
New media, Public Spheres, and Forms of Expression nr 8. We seem to be approaching the end of the era we know as Industrial Civilization. If this is the case, we will leave a stable period of progress and growth and enter into a long period of decline where many of our systems and support structures will collapse. From…
Köp här

Isbn: 9789171046338

Utgivningsår: 20170411

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Christel Persson, Torsten Persson, Torleif Bramryd, Bengt Nihlgård

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Boken utgör en starkt reviderad utgåva av Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, som utkom 2003. I den nya upplagan presenteras klimat och miljö utifrån ett strategiskt perspektiv med målet att försöka urskilja och förklara ett antal nyckelfrågor, som är viktigare än andra för att…
Köp här

Isbn: 9789144053189

Utgivningsår: 20091230

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Sluta prata väder – börja bli klimatsmart Från ord till handling om att ta ett personligt ansvar för jordens framtid. Visste du att varje svensk lever som om det fanns tre planeter, varje amerikan som om det fanns fem? Vår moderna livsstil tär på tok för hårt på jordens sinande resurser. Vi står inför enorm brist på…
Köp här

Isbn: 9789172510968

Utgivningsår: 20100201

Utgivare: Kommunlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789153431282

Utgivningsår: 20080919

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Miljön
Det har varit ett stormigt årtionde för den svenska gruvbranschen. Först en metallboom där nya gruvor startades och kön av nya gruvprojekt blev allt längre. Sedan en kris med konkurser som kostat många miljarder och efterlämnat allvarliga miljöproblem. Nu gör inte minst omställningen av energisystemet att det finns…
Köp här

Isbn: 9789187949869

Utgivningsår: 20181126

Utgivare: Ord&visor förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Bern

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i en tid där alla pratar om att skapa att hållbart samhälle. Men vad är hållbart? Mot vad skall samhället vara hållbart? Varför ser vi bara mänskliga aktiviteter som ett hot mot hållbarheten? Kan även naturliga fenomen hota livet på jorden? Och i så fall vad kan vi människor göra åt det? Ekologisterna anser…
Köp här

Isbn: 9789175178332

Utgivningsår: 20151030

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Tege Tornvall

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Brist på svar gjorde mig skeptisk. Mitt intresse för Jordens klimat väcktes när jag var redaktör för Nordens enda facktidning för fordonsindustri. Det förde från motorer via bränslen och energi till klimatfrågan. På energi- och transportseminarier talade kända professorer om hur ökande halt av koldioxid i atmosfären…
Köp här

Isbn: 9789163920288

Utgivningsår: 20171123

Utgivare: Bizcom, LaserTryck / Scandinavian Book AB

Mediatyp: BC

av: Peter Wohlleben

Kategorier: Djur och natur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Tillämpad ekologi
Naturen är full av överraskningar. Allt levande sammanflätas i ett finmaskigt och vittförgrenat nätverk som vi troligen aldrig helt kommer att förstå. Och kanske lika bra det – då kan vi fortsätta att förundras. Samtidigt finns det mycket att lära, upptäcka och värna om. Den passionerade skogvaktaren Peter…
Köp här

Isbn: 9789113083766

Utgivningsår: 20180921

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Regional planering och områdesplanering
Vad är hållbar samhällsplanering? I grund och botten syftar samhällsplaneringen till att garantera alla en långsiktigt hållbar, rättvis och trygg tillvaro. Det handlar om att välja väg för framtiden och att på ett klokt sätt möta utmaningarna till följd av bland annat miljöpåverkan, befolkningsförändringar, nationell…
Köp här

Isbn: 9789147113613

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Craig Holdrege

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Matematik och naturvetenskap Miljön Modern filosofi: från 1800
Växten som vi skyndar förbi är intimt sammankopplad med sin omgivning och lever av denna intimitet. Om vi slutar gå bakom ryggen på naturen. Om vi saktar in lite, om vi böjer oss ned och riktar vår uppmärksamhet mot växten, kan den lära oss något. Vår förmåga till uppmärksam iakttagelse är grundläggande för ett…
Köp här

Isbn: 9789197943628

Utgivningsår: 20141201

Utgivare: Skilleby Trädgård Förlag, Craig Holdrege , Bulls Graphics, Halmstad

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780471958437

Utgivningsår: 19961011

Utgivare: John wiley and sons ltd, John wiley and sons ltd

Mediatyp: BC

av: Åsa Moberg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Trodde du att striden om kärnkraften var över? Den har knappt börjat.Med katastrofen i Fukushima i färskt minne, och med en generation av reaktorer som börjar knaka i fogarna, är frågan om kärnkraftens framtid akut. Ändå är handlingsförlamningen total bland svenska politiker inför valet hörs till och med visioner om…
Köp här

Isbn: 9789127142428

Utgivningsår: 20141122

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Lasse Johansson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
För den som stiftat bekantskap med Viktor Schauberger i boken “Det levande vattnet”, eller bara fascinerats av det strömmande vattnets rörelse, kommer här en inspirerande kalender. En kalender som får oss att se på vatten med nya ögon. Följ med på en färd in i vattnets mysterier. En resa som tar oss till…
Köp här

Isbn: 9789187197000

Utgivningsår: 20121115

Utgivare: Alternativa Bokförlaget

Mediatyp: BE

av: Johanna G. Jimenez

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Våren 1973 förvandlade Loggins tillsammans med ett gäng miljöintresserade konstnärsvänner en gammal skräpig rivningstomt till en grönskande oas på ett i övrigt ruffigt nedre Manhattan. Det blev den första stadsdelsträdgården i New York och trenden spred sig snabbt över staden och vidare över Nordamerika. En…
Köp här

Isbn: 9789163701603

Utgivningsår: 20120301

Utgivare: Eklundhpaglert förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144024400

Utgivningsår: 20030828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Rydhagen

Kategorier: Genusvetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Genus och miljö är två områden som sällan kopplas samman, men som båda ska integreras i olika verksamheter som undervisning, samhällsplanering och samhällsutveckling. Utgångspunkten för denna bok är att de båda områdena förutsätter varandra och måste hanteras samtidigt. Strävan efter jämställdhet måste ta hänsyn till…
Köp här

Isbn: 9789144081243

Utgivningsår: 20130225

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188506221

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: ArtDatabanken SLU

Mediatyp: BB

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Antologin Climategate och hotet mot isbjörnarna är baserad på det seminarium med samma namn som anordnades på Engelsbergs bruk i maj 2010. Antologin syftar till att behandla de utmaningar som människan står inför när det gäller klimatfrågan. Boken ingår i seminarieserien Från järnbruk till hjärnkraft.
Köp här

Isbn: 9789189672345

Utgivningsår: 20110913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BC

av: Björn Hellström

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Kontorslandskap är en arbetsmiljö som blir mer och mer vanlig. Ljudfrågan är central – ljudstörningar är ett av de största problemen. Kontorslandskapens akustik och arkitektur är en referensöversikt och en handbok för området. Skriften består av två delar: Den första delen innehåller en introduktion till akustikens…
Köp här

Isbn: 9789197895781

Utgivningsår: 20120815

Utgivare: Stiftelsen Arkus

Mediatyp: BC

av: Fredrik Lindström, K. G. Hammar, Eva Sanner, Lasse Berg, Helena Granström, Åsa Simma, Stefan Sundström, Sophy Banks, Mikael Karlsson, Jonas Gren, Henrik Hallgren, Göran Gennvi, Charles Eisenstein, Christine Hellqvist, Hillevi Helmfrid, Lovisa Börjeson, Jimmy Alm, Pella Larsdotter Thiel, Maria Westerberg, Alva Snis Sigtryggsson, Lina Ekdahl, Pia Skoglund, Viktoria Klint, Allis Ruth, Amanda Martling, Elinor Askmar

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Sånger från jorden är en annorlunda bok om de samhällsutmaningar vi står inför. Här är inte grön teknik och politiska styrmedel i fokus, istället diskuteras psykologiska, filosofiska och existentiella frågor – de ”inre” perspektiven på hur vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Möt 32 röster – däribland…
Köp här

Isbn: 9789198230611

Utgivningsår: 20151130

Utgivare: Skörda förlag ek. för.

Mediatyp: BC

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
De fyra stora epokerna inom bostadspolitiken är • –1850 begränsad statlig reglering • 1850–1940 huvudsakligen marknadsinriktning • 1940–1992 stark statlig styrning • 1992– utveckling mot mera marknadsinriktning Det är en historia med stora och relativt snabba förändringar. Förändringarna skapar fasta strukturer som…
Köp här

Isbn: 9789185627059

Utgivningsår: 20091201

Utgivare: Melica Media

Mediatyp: BB

av: Frank Westerman

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Naturkatastrofer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
En natt i augusti 1986 dör tusentals människor och djur över en natt i en dalgång i Kamerun. Orsaken är fortfarande okänd. Men vad hände egentligen? I en otillgänglig dalgång i nordvästra Kamerun släcks allt liv den 21 augusti 1986. Babianer, puckeloxar och fåglar faller döda till marken – liksom nära två tusen…
Köp här

Isbn: 9789173435635

Utgivningsår: 20150727

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BB

av: Olle Torpman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Vi blir allt fler människor på jorden och våra aktiviteter tär på miljön. Vi skövlar regnskogarna, utfiskar haven och släpper ut gifter och koldioxid i atmosfären. Temperaturen höjs, vattennivåer stiger och djurarter hotas av utrotning. Naturkatastrofer och felslagna skördar gör att världens svältsituation förvärras.…
Köp här

Isbn: 9789144107738

Utgivningsår: 20170505

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jörgen Bogren, Torbjörn Gustavsson, Göran Loman

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Står vi inför en klimatförändring? Uppgifter om nya klimatextremer som inträffat förekommer ofta i media. Gissningar och fakta avlöser varandra när klimatkatastrofer och extremer drabbar människor och samhällen. Faktum är att klimatet på jorden hela tiden har förändrats, varmare perioder har avlöst svalare, regnigare…
Köp här

Isbn: 9789144084480

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helena Granström, Marcus Elmerstad

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
“Det som en gång var” kretsar i text och bild kring frågan: Hur kan vi människor, med den kunskap vi i dag besitter, acceptera att vi rör oss mot en oåterkallelig förstörelse av vår egen livsmiljö? Helena Granströms långessä är skarp, provocerande och filosofisk och vågar ta ett stort grepp. Här ryms frågor…
Köp här

Isbn: 9789127145771

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB