Bläddra

Formula 9 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Formula 9 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen.
Formula 9 består av består av tryckt elevbok, digital elevträning och digitalt lärarmaterial.

Formula 9 elevbok innehåller sju kapitel:
Stora och små tal
Procent och sannolikhet
Funktioner och grafer
Algebra och ekvationer
Area och volym
Inför NP
Mer för NP
 
I Formula 9 varvas övningsuppgifter med praktiska aktiviteter och problemlösningsuppgifter som hjälper eleverna att se samband och utveckla matematiska förmågor. Varje kapitel har två minidiagnoser och en kapiteldiagnos, som underlättar för återkoppling och individualisering.  Minidiagnoserna följs av träning i olika spår.

Efter den avslutande kapiteldiagnosen finns repetitionsuppgifter och ”Något extra", som är utmanande uppgifter för de elever som behärskar kapitlets innehåll. Det finns också provuppgifter, som är hämtade från tidigare nationella prov i matematik och från TIMMS, ett internationellt test av matematikkunskaper. Facit finns sist i boken.

Formula i korthet:
• ger eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor
• gör eleverna medvetna om mönster och samband i matematiken
• ger stora möjligheter till att arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
• hjälper till att driva utvecklande, matematiska samtal i klassen
• underlättar för individanpassning och ger varje elev utmaningar och extra träning