Bläddra

Hästverksamhet – praktisk handbok för dig med hästföretag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning

Hästverksamhet – praktisk handbok för dig med hästföretag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Köp här
HÄSTFÖRETAG är en praktiskt inriktad bok för dig som är hästägare och för dig som hjälper hästägare med ekonomi och redovisning. Vi behandlar trav- och galoppsport, ridsport och hästturism.


Boken förklarar utförligt skattereglerna för olika hästverksamheter, t ex reglerna om avdrag, moms och deklaration.


Andra frågor som ägnas stort utrymme är bokföring, delägarens ekonomiska ansvar i olika företagsformer, tränarens ansvar för hästen, vilket skydd hästförsäkringen ger och hur leasing av en häst fungerar.