Bläddra

av:Pål Carlsson, Björn Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
HÄSTFÖRETAG är en praktiskt inriktad bok för dig som är hästägare och för dig som hjälper hästägare med ekonomi och redovisning. Vi behandlar trav- och galoppsport, ridsport och hästturism. Boken förklarar utförligt skattereglerna för olika hästverksamheter, t ex reglerna om avdrag, moms och deklaration. Andra frågor…
Köp här

Isbn: 9789170277450

Utgivningsår:20111031

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BH

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
THE ACCOUNTING MANUAL offers a guide to accounting using the BAS accounting plan. The Swedish version of the Accounting Plan with associated instructions and in-depth material has been revised and divided into two books; one with a focus on current recording of transactions and theother on annual accounts. This English…
Köp här

Isbn: 9789139115441

Utgivningsår:20170808

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Samlingsvolymen 2021 – Redovisning Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FAR:s Samlingsvolym Redovisning I FAR:s Samlingsvolym Redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här…
Köp här

Isbn: 9789188735423

Utgivningsår:20210215

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av:Thomas Carrington

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Varför behövs revision? Vilken är revisorns roll i relation till övriga finansiella aktörer? Hur säkra och trovärdiga är företagens finansiella rapporter – och hur gör vi för att bedöma det? Den här boken belyser dessa och liknande frågor.Varför behövs revision? Vilken är revisorns roll i relation till övriga…
Utgått

Isbn: 9789147114931

Utgivningsår:20141112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg, Björn Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRING är en praktisk handbok i löpande redovisning för företag och föreningar. Boken bygger på kontoplanen BAS 2005 och är uppdaterad med nya bokföringsregler och de senaste skattereglerna. Boken är ett utmärkt uppslagsverk för alla som ägnar sig åt bokföring. Alla transaktioner kommenteras utförligt på ett enkelt…
Köp här

Isbn: 9789170279980

Utgivningsår:20160201

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRINGSBOKEN är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Boken innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra rätt direkt.…
Köp här

Isbn: 9789139116141

Utgivningsår:20180115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna.I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur kontoplanen kan användas för att visa lönsamhet per…
Köp här

Isbn: 9789139117254

Utgivningsår:20200117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Helén Holmgren, Karin Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Den här boken riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i bokföring och vill fördjupa dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Boken ger dig löpande teoretisk vägledning samtidigt som du själv funderar och bokför. Slutligen genomför du ett bokslut med ett fåtal bokslutstransaktioner. Genom att boken…
Köp här

Isbn: 9789144136066

Utgivningsår:20200508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, RFR, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Nyheter i urval: – Ny BFNAR 2017:3 Årsbokslut – Omfattande ändringar av BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) –…
Köp här

Isbn: 9789188735003

Utgivningsår:20180212

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Denna övningsbok följer upplägget i faktaboken Redovisning – från bokföring till analys. Övningsboken innehåller ett stort antal övningar med fullständiga lösningsförslag. Lösningarna kompletteras med utförliga kommentarer och förklaringar. Redovisning är en process som omfattar allt från företagets transaktioner och…
Köp här

Isbn: 9789144101279

Utgivningsår:20150629

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna.I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur kontoplanen kan användas för att visa lönsamhet per…
Köp här

Isbn: 9789139117001

Utgivningsår:20190111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Kristofer Block

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Kristofer Block ger konkreta tips kring hur er revisionsbyrå effektivt ska utforma och införa ett kvalitetsstyrningssystem. Utöver tips om arbetssätt innehåller boken exempel på vanliga kvalitetsrisker för den lilla och medelstora revisionsbyrån och vad ni som byrå kan införa för motåtgärder för dessa kvalitetsrisker.
Köp här

Isbn: 9789180571722

Utgivningsår:20221005

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Björn Lundén, Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRING är en praktisk handbok i löpande redovisning för företag och föreningar. Boken bygger på kontoplanen BAS 2005 och är uppdaterad med nya bokföringsregler och de senaste skattereglerna. Boken är ett utmärkt uppslagsverk för alla som ägnar sig åt bokföring. Alla transaktioner kommenteras utförligt på ett enkelt…
Köp här

Isbn: 9789170277030

Utgivningsår:20110321

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg, Cecilia Stuart Bouvin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA är en komplett handbok för dig som sköter bokföring och/eller bokslut i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat bokslut och med bokföring i en enskild firma. Du som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får göra ett förenklat årsbokslut. Boken…
Köp här

Isbn: 9789176951569

Utgivningsår:20190331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Djur och natur Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Hästar och ponnies Husdjur Livsstil, hobby och fritid Redovisning
Boken är en sammanfattning av rättsläget när det gäller hästbeskattningsfrågor. Här finns allt du behöver veta om redovisning, beskattning och moms vid hästägande och i hästverksamhet. Frågor som tas upp är t.ex. gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet, utlandstransaktioner, delägarskap, leasing, sponsring…
Köp här

Isbn: 9789187387579

Utgivningsår:20151218

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna.I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur…
Utgått

Isbn: 9789139025566

Utgivningsår:20220127

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Ideella föreningar är en stor och väsentlig del av svenskt samhällsliv och även en stark kraft i ekonomiskt hänseende. Associationsrättslig lagstiftning saknas för ideella föreningar, vilket gör att dessa är hänvisade till en flora av lagstiftningar och mer eller mindre tydliggjorda regler och normer. Detta skapar ett…
Köp här

Isbn: 9789144108827

Utgivningsår:20170310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Samlingsvolymen 2020 – Redovisning Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FAR:s Samlingsvolym Redovisning I FAR:s Samlingsvolym Redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här…
Köp här

Isbn: 9789188735287

Utgivningsår:20200214

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg, Björn Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRING är en praktisk handbok för företag och föreningar. Boken innehåller massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Boken är uppdaterad med senaste BAS-kontoplanen, anpassad till nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10 och BFNAR 2017:3) och uppdaterad med de skatte- och…
Köp här

Isbn: 9789176951996

Utgivningsår:20200331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRINGSBOKEN är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Boken innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra rätt direkt.…
Köp här

Isbn: 9789139115427

Utgivningsår:20170125

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Mattias Haraldsson, Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Denna bok syftar till att ge läsaren en bra grund för att sköta löpande bokföring och upprätta bokslut. I boken fokuseras såväl begreppsförståelse, bokföringslogik som konkret bokförings- och bokslutsarbete. Bokförings- och bokslutsarbete relateras till de finansiella rapporter som företag upprättar och som bygger på…
Köp här

Isbn: 9789144111834

Utgivningsår:20180625

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Samlingsvolymen 2019 – Redovisning Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FAR:s Samlingsvolym Redovisning I FAR:s Samlingsvolym Redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här…
Köp här

Isbn: 9789188735140

Utgivningsår:20190218

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Boken beskriver utförligt de speciella skatteregler som gäller vid en företagsombildning. Läsaren får även veta hur ombildningen hanteras i redovisningen. Boken innehåller många praktiska exempel och tips. Ur innehållet: Allmänt om byte av företagsform Uttagsbeskattning Överföring av periodiseringsfond Benefika…
Köp här

Isbn: 9789170275036

Utgivningsår:20070130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Samlingsvolymen 2021 – Revision Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision. Om FAR:s Samlingsvolym Revision I FAR:s Samlingsvolym Revision finns de regler som reglerar…
Köp här

Isbn: 9789188735430

Utgivningsår:20210215

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna.I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur…
Köp här

Isbn: 9789139023708

Utgivningsår:20210118

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
I FARs Samlingsvolym – Revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 700, RevR 701 och RevR 705 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler.
Köp här

Isbn: 9789188735010

Utgivningsår:20180212

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:Eva Törning, Marcus Johansson, Sofia Wallebom

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Bokföring – din resa från teori till praktik är skriven för dig som behöver lära dig bokföring från grunden och som saknar förkunskaper. Boken ger dig en stadig teoretisk och praktisk grund att stå på. Då boken utgår från legala och andra krav på bokföringen blir det tydligt för dig varför olika arbetsmoment ska…
Köp här

Isbn: 9789152361559

Utgivningsår:20211126

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Helén Holmgren, Karin Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Den här boken riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt inom redovisningsområdet. I boken får du följa tre företag under vardera tre år, vilket underlättar förståelsen för hur redovisningsarbetet fungerar i arbetslivet. I caset Lövkrattorna tränar du på grundläggande bokföring.…
Köp här

Isbn: 9789144161600

Utgivningsår:20230801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna. Denna bok kommer att framför allt att innehålla detaljerade konteringsinstruktioner för BAS-kontona. Avsikten är att ge detaljerat stöd vid löpande klassificering och…
Köp här

Isbn: 9789139114765

Utgivningsår:20150220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Samlingsvolymen 2020 – Revision Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision. Om FAR:s Samlingsvolym Revision I FAR:s Samlingsvolym Revision finns de regler som reglerar…
Köp här

Isbn: 9789188735294

Utgivningsår:20200214

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna.I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur…
Köp här

Isbn: 9789139029366

Utgivningsår:20240116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Bokföringsboken är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen och innehåller deltaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra rätt direkt.…
Köp här

Isbn: 9789139114840

Utgivningsår:20160121

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Terje Berg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd. Et viktig budskap er at tallene aldri taler for seg selv.…
Köp här

Isbn: 9788202659820

Utgivningsår:20210719

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Carmen Wong Ulrich

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Hälsa, relationer och personlig utveckling Privatekonomi Redovisning Självhjälp och praktiska råd
A respected money expert explores the risks and rewards of personal and financial life choices. Every decision, from buying a home to grabbing a daily latte, has costs and benefits-personal as well as financial. The Real Cost of Living helps you make better decisions, both big and small- decisions that involve money,…
Köp här

Isbn: 9780399536441

Utgivningsår:20101228

Utgivare: TarcherPerigee

Mediatyp: BC

av:Stig Aleksander Aune

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Hva er en bedrift? gir en grundig innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Etter å ha lest boken vil du lettere kunne se • hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i den økonomiske…
Köp här

Isbn: 9788202693916

Utgivningsår:20220404

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC