Bläddra

Ingång Sfi Studieväg 3 Textbok

Kategorier: Språk och lingvistik

Ingång Sfi Studieväg 3 Textbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Ingång är en läromedelsserie för samtliga sfi-kurser. Alla sfi-nivåer har olika förutsättningar och utmaningar att brottas med. Serien är därför anpassad per kurs. Med hjälp av tre olika författarkonstellationer är varje del i serien utformad efter respektive målgrupp men hålls ändå samman av en övergripande och gemensam struktur. Du som lärare behöver inte anpassa materialet efter elevernas nivå, och samtidigt känner du och eleverna igen er i de olika delarna. Serien består av textböcker, övningsböcker, ljudfiler, lärarhandledningar och digitala läromedel. 

Ingång sfi studieväg 3 är ett läromedel som vänder sig till elever som studerar på studieväg 3, kurs C och D. Här är abstraktionsnivån ytterligare lite högre och läromedlet behandlar ämnen som fika, natur och miljö, böcker, symboler, minoriteter, kärlek, förebilder och livsfrågor. Variationen av texttyper är stor och det finns både specialskrivna texter och exempel på texter som eleverna kan stöta på i samhället och vardagslivet. Här finns också uppgifter kopplade till de olika texterna, som bidrar till ökad förståelse av texterna.

Ingång sfi studieväg 3 i korthet: 
• för kurs C och D
• högre abstraktionsnivå, behandlar bland annat ämnen som fika, symboler och livsfrågor
• stor variation av texttyper
• både specialskrivna texter och texter eleverna kan stöta på i sitt vardagsliv