Bläddra

av: Christer Hjorth

Kategorier: Språk och lingvistik
Den här boken handlar om verktyget språk – om hur det är uppbyggt av ljud, ord och meningar, om hur vi med hjälp av ordklasser och satsdelar kan förstå det bättre och om hur vi kan förbättra vår egen förmåga både att tala inför publik och att skriva. Som historiskt perspektiv finns här också några allmänna…
Köp här

Isbn: 9789177857242

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

Kategorier: Språk och lingvistik
Är stil mest en fråga om yta? Eller är det kanske det riktigt viktiga? Stil är något man kan se och känna, men det är svårt att förklara exakt vad det är. Det kan vara orden, meningsbyggnaden, innehållet, formen, typsnittet allt detta i olika kombinationer. Och samtidigt något annat. Stilen verkar ofta bo i ett…
Köp här

Isbn: 9789188419101

Utgivningsår: 20190202

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik
Ny, kraftigt utökad upplaga! I första upplagan av Skiljeteckensboken upptäckte många hur intressant och roligt det var att läsa om skiljetecken. Siv Strömquists tydliga förklaringar gjorde det dessutom lätt att förstå hur man använder tecknen till och med det fruktade semikolonet! Andra upplagan har utökats med drygt…
Köp här

Isbn: 9789188419071

Utgivningsår: 20190131

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Within Scandinavian linguistics, two specific fields of study have aroused particular interest among linguistic scientists around the world: Old Norse and Norwegian language planning. There have long been conferences on Old Norse studies, but until now there have been no scholarly meetings which Norse have been…
Köp här

Isbn: 9789187403309

Utgivningsår: 20181231

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Daniel Areri

Kategorier: Flerspråkiga lexikon Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Oromospråket kallas även ‘Afaan Oromoo’ och det är det tredje största språket i Afrika beräknat efter antal invånare som talar Oromo som sitt modersmål. Oromo används även i länder som USA, Australien, Kanada och flera länder i Europa som Sverige på grund av att många Oromo har emigrerat till dessa länder. Genom…
Köp här

Isbn: 9789163992452

Utgivningsår: 20181211

Utgivare: Daniel Areri, Författares Bokmaskin

Mediatyp: BC

av: Gunnar Augustsson

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I denna bok står den akademiska texten i centrum. Här presenteras och diskuteras skrivprocessens olika strategier, från de första trevande utkasten till textens slutversion. Syftet med boken är att öka den akademiska skribentens medvetenhet om den egna texten, hur den organiseras och hur dess argumentation byggs upp.…
Köp här

Isbn: 9789144129907

Utgivningsår: 20181205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson, Andreas Nord

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Funktionell textanalys Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har på senare år blivit alltmer populär i Sverige. Skrivdidaktiker och textforskare tilltalas av modellen och använder de grammatiska kategorierna i analyser och undervisning. Kanske kan detta förklaras av den starka förankringen i kontexten – SFG…
Köp här

Isbn: 9789144131375

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sharon Keaveney, Gun Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Young language learners deserve a well-planned, age-appropriate, and communicative language experience – one that will develop their self-esteem and motivate them to continue learning languages in the future and prepare them for global citizenship. This book will help teachers to adopt a plurilingual approach to…
Köp här

Isbn: 9789144127286

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carl-Erik Lundbladh, Ingrid Reiz

Kategorier: Dialekt och slang Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Det här är en ordbok som visar äldre blekingska – sådana ord och uttryck som farfar eller mormor känner bäst igen och kanske fortfarande använder. Här finns tre möjligheter att hitta ett ord. Man kan antingen leta bland normaliserade former, dvs. så som orden stavas på standardsvenska, eller leta i en avdelning…
Köp här

Isbn: 9789186959487

Utgivningsår: 20181220

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

Mediatyp: BB

av: Carl Svernlöv

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lexikon Särskilda rättsområden Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt och begripligt på det engelska språket. Med utgångspunkten att effektiv skriftlig kommunikation förmedlar sitt budskap bäst med enkelhet och precision, går författaren igenom hur ordval, meningsbyggnad…
Köp här

Isbn: 9789139020042

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Heléne Hedqvist

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Personlighet är det nya. Att beröra, komma nära, inspirera är det som kännetecknar en modern och stark ledare.   Någon man kan se upp till, men som heller inte hymlar med att själv vara en människa. Med brister – men med en central förmåga att göra något positivt av dessa brister.   Den här boken kommer att…
Köp här

Isbn: 9788711971659

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Swann Audio

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9781444195101

Utgivningsår: 20180308

Utgivare: Hodder & Stoughton, Hodder & stoughton general division

Mediatyp: BZ

Köp här

Isbn: 9789187359002

Utgivningsår: 20121110

Utgivare: Ferdosi, Book.ee & Tryck CD

Mediatyp: BC

av: Rune Persson

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Vårt svenska språk äger ett rikt arv, med värden och klanger som är värda att älska och bevara. För närmare tusen år sedan utbildade sig den språkliga egenart som skiljer oss från våra nordiska grannar, i övergången från ”dansk tunga” till den så kallade fornsvenskan. Under årens gång, har många ord skiftat form eller…
Köp här

Isbn: 9789187021190

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Gnosjö Service Tryckeri AB /minbok.nu, minbok.nu förlag & tryckeri, Gnosjö Service Tryckeri AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186690823

Utgivningsår: 20100121

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186251079

Utgivningsår: 20160101

Utgivare: Wikners förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185407248

Utgivningsår: 20070520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176098523

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Cecilia Fasth, Anita Kannermark

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Goda Grunder svensk-persisk ordlista omfattar ungefär 5000 ord och uttryck hämtade ur textboken och övningsboken till läromedlet Goda Grunder.
Köp här

Isbn: 9789174342932

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Zara

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs C och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789174347098

Utgivningsår: 20170803

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172274075

Utgivningsår: 20040525

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Adam Beije

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Japanska för nybörjare vänder sig till dig som saknar förkunskaper i japanska och som studerar i vuxenutbildning eller i gymnasieskolan. Bokens mål är att lära ut talad japanska i vanliga vardagssituationer, vilket innebär att inte enbart den artiga stilen lärs ut utan även den familjära. Samtidigt får läsaren en…
Köp här

Isbn: 9789174346619

Utgivningsår: 20120131

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174343793

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Ann-Charlotte Wennerholm

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Syvennä taitojasi! Kurssi on kaksikielinen, sisältää 27 kappaletta ja 468 lausetta. Opit noin 700 uutta sanaa. Äänitteen kesto on 3 tuntia. Kurssiin kuuluu kaksi kurssivihkoa, minikielioppi ja 3 CD:tä. Kuuntele – kuulet lauseen suomeksi ja sen jälkeen kaksi kertaa kurssikielellä. Matki – toistat omaan…
Köp här

Isbn: 9789188969132

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Univerb Förlag AB

Mediatyp: AC

av: Sanna Skärlund

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt ord i svenska idag, och det används inte bara för att syfta på människor…
Köp här

Isbn: 9789188473448

Utgivningsår: 20171012

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Annie White, Robyn Opie, Tim Ide, Roger Roberts, Michael Steer, John Dennison Clarke, Jill McDougall

Kategorier: Språk och lingvistik
Nu finns åtta titlar med längre och litet svårare läsning i Vingböckerna! Vingböckerna steg 13 och 14 är i första hand avsedda för undervisning om läsförståelsestrategier. Vingböckerna steg 13 och steg 14 omfattar: 4 olika böcker på varje steg Steg 13: 48 sidor och omkring 1 500 ord Steg 14: 48–56 sidor och…
Köp här

Isbn: 9789144083124

Utgivningsår: 20120713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171790132

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Catrin Norrby, Eje Ljungmark, Ingvar Sjöholm, Marianne Söderberg

Kategorier: Språk och lingvistik
ABC är en serie läroböcker främst avsedd för gymnasieskolans studieförberedande program. ABC Handboken är uppbyggd kring fem huvudkapitel: Att tala, Att skriva, Berättarkonsten, Språklig variation och Språk-systemet. Därutöver finns ett ?introduktionskapitel, Mänskligt språk, och ett Appendix med konkreta språkråd. ABC…
Köp här

Isbn: 9789144050331

Utgivningsår: 20071105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Hans Luthman

Kategorier: Språk och lingvistik
Gissa uttrycket! behandlar centrala svenska idiom och bygger på aktuell andraspråksforskning och teorin om de s.k. gissningsstrategier vi använder oss av när vi lär oss nya ord eller uttryck. Det innebär enkelt uttryckt att vi utifrån en kontext i hög grad har möjlighet att gissa oss fram till vad ett ord eller uttryck…
Köp här

Isbn: 9789144052458

Utgivningsår: 20080610

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
Progress Gold för kompletteringsköp. För dig som är intresserad av Progress Gold vill vi presentera vårt nya läromedel Solid Gold. Solid Gold är skrivet av samma författare som Progress Gold och tar fasta på allt som kännetecknat och varit uppskattat med det läromedlet.  Solid Gold är nyskrivet efter de…
Köp här

Isbn: 9789144035659

Utgivningsår: 20090629

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av: Lena Norée

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Högläsning är till stor glädje för elever och lärare. I denna antologi finns lämpliga berättelser som väcker tankar och känslor och som ger eleverna någonting att fundera på.
Köp här

Isbn: 9789127762022

Utgivningsår: 20021108

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Ewa Malmborg, Kerstin Sundh

Kategorier: Språk och lingvistik
Läs med oss/Pojken och Tigern Åk 3 Pojken och TigernMed den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom det fantastiska Sverige och får på köpet förförståelse inför undervisningen i geografi! Boken finns i två versioner, en fullversion och en lättläst. Alla kapitlel börjar och slutar på samma sidor i de…
Köp här

Isbn: 9789127636378

Utgivningsår: 20051021

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Eva Fylking

Kategorier: Språk och lingvistik
Läshoppet FK-åk 3 Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda som lästräning, läsläxa eller vid diagnostisering. Böckerna i nivå 1-4 består av paket om fyra böcker som har 16 sidor och härliga bilder. De fyra olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i God läsutveckling.…
Köp här

Isbn: 9789127428928

Utgivningsår: 20121029

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
En alldeles nyproducerad atlas för 2000-talet i behändigt A4-format. Med digitala kartor i miljökartografi, dvs. färgläggning på kartorna efter vegetationen. Här finns också tidzonskarta samt världspolitisk karta. Illustrerad information om högsta, längsta berg, floder, öar, tunnlar, byggnader m.m.
Köp här

Isbn: 9789151836850

Utgivningsår: 20000310

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Monika Björk

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Amalfikustens citronlundar, Dovers vita klippor eller floden Seines vindlingar vid Monets trädgård – överallt finns lättvandrade stigar för dig som längtar till vacker natur. Monika Björk bjuder på 30 promenader i närheten av lågprisflygets storstäder. Picknick, långpromenad till puben eller halvannan timmes…
Köp här

Isbn: 9789151846453

Utgivningsår: 20070306

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Moni Nilsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Kom och läs 1-3 Vi håller på att fasa ut Kom och läs! Vissa komponenter finns kvar för kompletteringsköp. Vi rekommenderar ABC-klubben som bygger på samma beprövade metodik men med nyare berättelser och Lgr11-anpassning. I serien ingår: Läsebok i tre olika nivåer, Arbetsbok, Läxbok och Lärarhandledning. Dessutom ett…
Köp här

Isbn: 9789127732391

Utgivningsår: 19990630

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Anette Althén

Kategorier: Språk och lingvistik
Med Mål är det lätt att lära sig svenska Mål varken spurtar eller stressar fram i det svenska språket. Här vandrar vi tryggt och i varje elevs eget tempo på vägen fram till kunskapsmålen för utbildning i svenska för invandrare, studieväg 2 kurs B och C.  Reviderad och moderniserad I Mål finns allt det som nämns i…
Köp här

Isbn: 9789127506138

Utgivningsår: 20070901

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Marie-Louise Sanner

Kategorier: Språk och lingvistik
Italienska 12 för gymnasiet och vuxenutbildningen Två allt-i-ett-böcker Ciao! består av två allt-i-ett-böcker med foton och teckningar som ger en genuin känsla av Italien. Det finns även en lärarhandledning som nedladdningsbar pdf, lärar-cd samt elevinspelningar på cd som nås via kod i boken. Allt-i-ett-böckerna börjar…
Köp här

Isbn: 9789127428911

Utgivningsår: 20120831

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Andy Cowle, Annica Bonthron, Ann-Louise Christensson

Kategorier: Språk och lingvistik
Repeterar de första årens engelska Materialet kan användas fritt mellan årskurserna. Varje bok innehåller kapitel enligt samma tydliga mönster: Texten presenteras i en tecknad serie med pratbubblor Ordlista Ord- och frasträning Hör- och läsförståelse Dialogträning Ett grammatiskt moment åt gången. Till varje bok finns…
Köp här

Isbn: 9789127410398

Utgivningsår: 20090805

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Marie-Louise Sanner, Lena Wennberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Génial vår populära serie i franska för gymnasiet och vuxen­utbildningen Fyra allt-i-ett-böcker Génial består av fyra allt-i-ett-böcker, en för varje steg. Här finns en blandning av olika texttyper och övningar inriktade på färdighetsträning (reception, produktion och interaktion). Faktatexter, berättelser och annan…
Köp här

Isbn: 9789127415034

Utgivningsår: 20110926

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ