Bläddra

Kyrkoordning 2015 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Kyrkoordning 2015 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Kyrkoordning 2015 är ett arbetsredskap för förtroendevalda och anställda som måste känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som gäller i Svenska kyrkan.

Boken innehåller de ändringar som beslutades av 2014 års kyrkomöte och det viktigaste behandlas i bokens förord. Kyrkoordning 2015 innehåller också angränsande lagstiftning i form av främst lagen om Svenska kyrkan, begravningslagen och kulturminneslagens föreskrifter om kyrkliga kulturminnen. Här finner du också andra föreskrifter av särskild betydelse för den lokala kyrkliga verksamheten.