Bläddra
Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
”Swedish Legal system” baseras på boken ”Swedish Law in the New Millennium”. I boken sammanfattas på engelska språket det svenska rättssystemet, presenterat av ledande svenska experter på varje rättsområde. Ett viktigt hjälpmedel för utländska juridikstuderande som deltar i introduktionskurser i…
Köp här

Isbn: 9789139021629

Utgivningsår:20220809

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Torgny Håstad, Erika P Björkdahl, Margareta Brattström, Laila Zackariasson

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer. Rättsområdet innefattar frågor som aktualiseras dagligen i handeln, i affärslivet, på arbetsplatsen, i familjerelationer och så vidare. I boken Civilrättens grunder behandlas hela civilrätten, alltså personrätt, avtalsrätt, köprätt, annan förmögenhetsrätt,…
Köp här

Isbn: 9789176789186

Utgivningsår:20160601

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Per Henning Grauers

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Civilrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar två grundläggande och viktiga civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla över huvud taget. Bokens tonvikt ligger dock på den avtalsrättsliga delen. I den…
Köp här

Isbn: 9789147113057

Utgivningsår:20170126

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Olof Hellström, Bob Nilsson Hjorth

Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Vid överklagande från tingsrätt till hovrätt krävs det för de flesta måltyper prövningstillstånd i hovrätten för att målet ska få en fullständig prövning där. Kravet på prövningstillstånd gäller alla…
Köp här

Isbn: 9789139022145

Utgivningsår:20200702

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Juridik Kristendom Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Med god ordning och efter Guds vilja behandlar hur församlingar och stift i Svenska kyrkan utför sitt uppdrag i spänningsfältet mellan teologi och juridik. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är enligt Kyrkoordningen grundade i Guds heliga ord. Samtidigt är kyrkan en del av samhället och förutsätts lyda de lagar…
Köp här

Isbn: 9789177771074

Utgivningsår:20190709

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Juridik Kristendom Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och tro
Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns…
Köp här

Isbn: 9789152639313

Utgivningsår:20230202

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Dan Engström

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister är en lagkommentar till den nyligen antagna svenska medlingslagen. Samtidigt belyser boken institutet särskild medling enligt rättegångsbalken i den reviderade lydelse den samtidigt kommit att få, innebärande bland annat att lagreglerad möjlighet till medling i hovrätt nu…
Köp här

Isbn: 9789172234536

Utgivningsår:20111021

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Anna Tronêt, Gunnar Edqvist, Maria Lundqvist Norling, Migelle Wikström

Kategorier: Filosofi och religion Juridik Kristendom Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och tro
I Kyrkoordning för Svenska kyrkan med kommentarer och angränsande lagstiftning 2022 finns kommenterar till varje enskild bestämmelse i kyrkoordningen i dess lydelse efter 2021 års kyrkomöte. Där redovisas bestämmelsernas närmare innebörd, förarbeten och praxis. Det…
Köp här

Isbn: 9789152639023

Utgivningsår:20220927

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av:Filippa Swanstein, Karin Henrikz

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att begreppet diskriminering rymmer ett flertal olika dimensioner, såsom känslor, levda erfarenheter, normer och juridiska ramar. Utöver att presentera den lagstiftning som är…
Köp här

Isbn: 9789144079875

Utgivningsår:20140919

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Kyrkoordningen med kommentarer  hjälper dig som kyrkoherde, kanslichef, kamrer eller ledamot i kyrkoråd att tolka och tillämpa kyrkoordningen i ditt arbete. Vad betyder egentligen det där som står i kyrkoordningen? Tillåter kyrkoordningen att man gör på det viset? Varför står det så i…
Köp här

Isbn: 9789152634202

Utgivningsår:20141022

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av:Ylva Wåhlin

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan sammanställer vilka arbetsrättsliga regler som gäller i Svenska kyrkan. Boken beskriver vad som gäller enligt lag, kyrkans omfattande kollektivavtal och kyrkoordning. Här behandlas alla områden en arbetsgivare har att hantera, från rekrytering till pensionsavgång; bestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789152637630

Utgivningsår:20190215

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken Kyrkoordning 2016 är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av…
Köp här

Isbn: 9789152636213

Utgivningsår:20160125

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Per Westberg

Kategorier: Filosofi och religion Juridik Kristendom Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och tro
Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns…
Köp här

Isbn: 9789152639702

Utgivningsår:20240201

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Max Kaser, Rolf Knütel

Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Romersk rätt
De romerska juristerna har under historiens gång beundrats inte endast för sin logiska stringens utan även för sin förmåga att knyta an till det praktiska rättslivets behov. En analys av de romerska juristernas utlåtanden kan därför ofta lära oss mer om juridisk kreativitet och skarpsinne än moderna rättsvetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789172235304

Utgivningsår:20130829

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Denna vänbok är tillägnad Lena Olsen, professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Medverkande författare: Håkan Andersson, Erika P. Björkdahl, Margareta Brattström, Hans Eklund, Mikael Hansson, Torgny Håstad, Torbjörn Ingvarsson, Mikael Möller, Joel Samuelsson, Anna Singer, Peter Strömgren,…
Köp här

Isbn: 9789177370628

Utgivningsår:20190226

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken Kyrkoordning 2017 är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av…
Köp här

Isbn: 9789152636701

Utgivningsår:20170206

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Max Kaser, Rolf Knütel, Sebastian Lohsse

Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Romersk rätt
De romerska juristerna har under historiens gång beundrats inte endast för sin logiska stringens utan även för sin förmåga att knyta an till det praktiska rättslivets behov. En analys av de romerska juristernas utlåtanden kan därför ofta lära oss mer om juridisk kreativitet och skarpsinne än moderna rättsvetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789172236912

Utgivningsår:20170901

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Juridik Kristendom Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Kyrkoordning 2018 är ett oumbärligt arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt…
Köp här

Isbn: 9789152637234

Utgivningsår:20180129

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Hannes Råstam

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Åtta morddomar. Plus tjugofem erkännanden som aldrig ledde till åtal. Så såg det ut, fallet Thomas Quick. Tack vare journalisten Hannes Råstams envetna arbete – med tv-dokumentärer och denna bok – blev till slut Sture Bergwall friad från alla morddomar. Fallet Thomas Quick – att skapa en seriemördare…
Köp här

Isbn: 9789177751076

Utgivningsår:20190918

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Nu föreslås att det ska bli enklare och billigare för företag i järnvägssektorn att finansera sina investeringar. Genom tillträde till järnvägsprotokollet kan Sverige möta framtidens transportutmaningar menar utredningen. För att få goda konkurrensvillkor och låga finansieringskostnader kan ett land ansluta sig till…
Köp här

Isbn: 9789138244623

Utgivningsår:20160617

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Läs merEfter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:– allmän förmögenhetsrätt– särskilda avtalstyper– immaterialrätt – fastighetsrätt – associationsrätt och…
Köp här

Isbn: 9789147095278

Utgivningsår:20100804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Bengt Lindell

Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Alternativ till rättskipning, som brukar förkortas med akronymen ADR, Alternativ tvistlösning (Alternative Dispute Resolution), innehåller en beskrivning av de i Sverige vanligaste formerna av ADR, förhandling, medling, processförlikning, nämnder av olika slag och skiljeförfarande. I framställningen redogörs för vad en…
Köp här

Isbn: 9789177370970

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Utreder och analyserar en rad rättsliga frågeställningar angående 2009-års konvention om gränsöverskridande renskötsel, som avses komplettera den s.k. Lappkodicillen av år 1751 – det enda dokument som nu reglerar den gränsöverskridande renskötseln. I Ds:n anges till en början vissa väsentliga…
Köp här

Isbn: 9789138244869

Utgivningsår:20160902

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Med mer än 700 frågor – inklusive svar och lösningar – är Övningsbok Civilrätt ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående.Läs merBoken är avsedd för både studenten och läraren. Ytterligare inlärningsstöd ges genom ett antal övningstentor och…
Köp här

Isbn: 9789147095704

Utgivningsår:20100819

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturmiljölagen. Där…
Utgått

Isbn: 9789152638118

Utgivningsår:20200127

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Behandlar bland annat: Jourdomstolar Snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare Snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare Häktning och snabbare lagföring för frihetsberövade vid mindre allvarlig brottslighet Slutunderrättelse vid enklare förundersökningar Reformbehov I uppdraget har också ingått att…
Köp här

Isbn: 9789138247860

Utgivningsår:20180419

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Lindskog

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Inom den allmänna civilrätten intar preskriptionsinstitutet en central plats. Inte minst såsom »städgumma» bland bortglömda eller eljest inaktiva rättighetsförhållanden. Denna från teoretisk synpunkt mycket väsentliga funktion får ur praktisk synvinkel den drastiska effekten att en ouppmärksam borgenär med tiden kan gå…
Köp här

Isbn: 9789139007562

Utgivningsår:20020819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Mosa Sayed

Kategorier: Islamisk rätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
När profeten Muhammed dog år 632 uppkom en oenighet om valet av hans ställföreträdare som så småningom delade islams anhängare i shia- och sunnimuslimer. Inom ramen för de shia- och sunnimuslimska inriktningarna etablerades mångskiftande teologiska föreställningar och rättstraditioner på livets samtliga områden, ofta…
Köp här

Isbn: 9789176789537

Utgivningsår:20161214

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Gunnar Edqvist

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Kyrkoordning 2015 är ett arbetsredskap för förtroendevalda och anställda som måste känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som gäller i Svenska kyrkan. Boken innehåller de ändringar som beslutades av 2014 års kyrkomöte och det viktigaste behandlas i bokens förord. Kyrkoordning 2015…
Köp här

Isbn: 9789152634530

Utgivningsår:20150130

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BH

av:Per Westberg

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
2021 års utgåva av Kyrkoordningen innehåller ett inledande pedagogiskt avsnitt om kyrkovalet och de indirekta val som ska ske efter valet är genomfört. Här får läsaren bland annat veta vilka val som ska äga rum och hur de ska genomföras. Vem kallar till det nyvalda kyrkofullmäktige, hur arbetar en valberedning och hur…
Utgått

Isbn: 9789152638538

Utgivningsår:20210125

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Lindskog

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Detta är den tredje upplagan av en monografi om det civilrättsliga preskriptionsbeslutet. Allmän preskription, dvs. preskription enligt preskriptionslagen, behandlas ingående, både på bredden och djupet. Främst är det ny rättspraxis som har föranlett uppdateringen av arbetet och som författaren bedömt vara av mer…
Köp här

Isbn: 9789139015574

Utgivningsår:20110919

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Per Henrik Lindblom

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Domstolarnas roll, access to justice, grupprättegång, komplexa jätteprocesser, alternativ tvistlösning och processuell lagharmonisering diskuteras. Alla uppsatserna är på engelska och präglas av ett klart rättspolitiskt och komparativt perspektiv. De har tidigare publicerats utomlands men ofta på numera svåråtkomliga…
Köp här

Isbn: 9789176789780

Utgivningsår:20170130

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Kyrkoordning 2013 är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. Kyrkoordning 2013 är uppdaterad med de ändringar som beslutades av 2012 års kyrkomöte. 2012 års kyrkomöte fattade beslut…
Köp här

Isbn: 9789152635735

Utgivningsår:20130125

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BH

Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
The present book is an updated version of the very favourably received book Swedish Law in the New Millennium, published in 2000. It contains a summary presentation of the Swedish legal system, written by leading Swedish experts in their respective legal fields. It is intended to be used by foreign law students…
Köp här

Isbn: 9789139014898

Utgivningsår:20100614

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Ulf Broberg

Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Onsdagen den 9 april 2008 tränger sig två kvinnor och en man in på Lars-Eriks läkarmottagning. De presenterar sig som poliser och meddelar i snäv ton att han är anhållen. Nu börjar en mardröm som kommer att löpa fram till den 20 maj 2009. Lars-Erik har blivit polisanmäld av sin dotter, anklagad för sexuella övergrepp…
Köp här

Isbn: 9789187043178

Utgivningsår:20131008

Utgivare: Arx Förlag

Mediatyp: BC

av:Gunnar Edqvist, Maria Lundqvist Norling

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
I boken Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och angränsande lagstiftning finns kommentarer till varje enskild bestämmelse i kyrkoordningen i dess lydelse efter 2017 års kyrkomöte. Här redovisas bestämmelsernas närmare innebörd, förarbeten och praxis. Även de lagar kommenteras som tillkom när…
Köp här

Isbn: 9789152637265

Utgivningsår:20180824

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Juridik Kristendom Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och tro
Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturmiljölagen. Där…
Köp här

Isbn: 9789152637746

Utgivningsår:20190201

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC